Journalen 1996

Nummer 1

ARTIKLER

 • Også haven har en kulturhistorie
  Af Helle Ravn
 • Fotograf Constance Andersen og hendes billeder
 • Af Eva Schmidt
 • Arvestykker og hyggesnak
 • Af Charlotte S. H. Jensen
 • Lokalhistorie og kort
  Af Per Grau Møller
 • Svinekort til eftertanke
  Af Palle Friis
 • Et par sko med historie
  Af Inge-Lis Madsen

Langelands Museumshave bag særudstillingen i Østergade 25 i Rudkøbing.

Nummer 2

BOGANMELDELSER

 • Henning Ringgaard Lauridsen: De amtshistoriske årbøger 1995
 • Aage Trommer: 50-året for befrielsen – Tolv lokalhistoriske bøger om fem forbandede år

       Nordjyllands amt

 • Henrik Gjøde Nielsen: Hals Kommune 1970 – 1. april – 1995
 • Frank Studstrup: Ta’ bussen til byen – Historien om omnibusserne i Aalborg, Aalborgbogen 1995

       Århus amt

 • Troels Andersen m.fl.: Silkeborg 1846-1996 – Historie. Natur. Kultur.
 • Steen Busck: Billeder af Vejlbys Historie
 • Poul Verner Christiansen under medvirken af Vagn Hammer, Steen Ivan Hansen og Preben Møller: Ristrup – en østjysk herregård
 • Arne Gammelgaard: Sygehus i sol og skygge – 100 Års jubilæumsskrift Fysiurgisk Hospital
 • Arne Gammelgaard: Adel og almue – Hammel
 • Arne Gammelgaard: Hammel kommune – 25 år
 • Ib Gejl (red.): Århus, Byens historie 1945-95, Bd. 4
 • Ib Gejl (red.): Idrætten i Århus 1920-95
 • I godt selskab – om livet i Hads Herred før og nu
 • Børge Kjær (red.): Grenaa og Omegn før og nu 1995
 • Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen: Michael Drewsen
 • Palle Lykke: Det lærde selskab i Aarhus 1945-95
 • Anna Nannestad: Nogle optegnelser om Det gamle hjem på Foussingø – Maj 1857 – Nov. 1906
 • Jakob Vedsted: Postvæsenet i Ebeltoft gennem 300 år

       Ringkøbing amt

 • Oluf B. Jakobsen m.fl.: Et rigtigt bondeliv
 • Allan Leth Frandsen: Biblioteket i Herning – Herning Centralbibliotek 1970-95

       Viborg amt

 • Bjarne Christensen: Vestre Landsret 1919-94
 • P. E. Eriksens erindringer. Bakkernes udsyn – Gudenåens Strøm.
 • Bodil Hansen: Hr. Michael og alle de andre – 850 år af Ørslevkloster Sogns historie
 • Jul på Mors – Lokalhistorisk årsskrift 1995
 • Christian Jacobsen: Til lands, til vands og i luften – Transport og kommunikation på Viborgegnen
 • Henrik Gjøde Nielsen: Dengang i Viborg – Hjørner af byens historie
 • Per Noe: Sagn og Eventyr fra Mors
 • Jesper Overgaard (red.): Hjulenes by fik handelsry – Viborg Handelsstandsforening 1845-1995
 • Sven Skovmand og Tao Lysten: Viborg Amt
 • Th. Sørensen: Sagn og skikke på Karupegnen

       Vejle amt

 • Sven ChristensenErindringer
 • A. J. Gejlager: Stensballe – en gammeldags by
 • Vejlebogen 1995 – Årbog for Byhistorisk Selskab for Vejle
 • Birgitte Dendenroth-Schou (red): Koldingbogen 1995

       Ribe amt

 • Mark og Montre. Register 1965-95. Årbog for kunst og kulturhistorie.

       Sønderjyllands amt

 • Med Hugo Matthiessen gennem Sønderborg, Augustenborg og Nordborg – Fra Als og Sundeved, bind 72
 • Lars N. Henningsen og Niels H. Kragh-Nielsen (red.): Sønderjyder siden Genforeningen. Erindringer.

       Fyns amt

 • Anders Enevig: Cirkus og gøgl i Odense 1640-1825
 • Mogens Bo Henriksen og Erland Porsmose: Bytoften – et oldtidslandskav på Østfyn
 • Henrik M. Jensen: Her blev Danmark til!
 • Odensebogen 1995
 • Børge PetersenOldefar på valsen

       Vestsjællands amt

 • Jørgen Burchardt: Arbejdsliv og ny teknologi – Vilh. Langes Tobaksfabrik Slagelse 1873-1966
 • Palle Bruun Olsen: Jul i Kalundborg 1995
 • Margit Baad Pedersen: Haslev – by og mennekser

       Storstrøms amt

 • Viggo Buck m.fl. (red.): Store Heddinge før og nu
 • Svend C. Dahl: Stednavne på Næstvedegnen
 • Verner Jensen: Toppede brosten – Vordingborg 1920-50
 • Richard G. Nielsen: Noget om Næstved – set på gamle postkort

       Roskilde amt

 • Ingeborg Christmas-Møller og Gorm Bruun Hansen (red.): Himmelev sogns historie
 • Eigil Hansen: Ejby Fiskere – om fiskeriet og fiskerne ved Bramsnæsvig i 150 år
 • Thorkild Høy og Jørgen Dahl: Danmarks søer – Roskilde Amt, Københavns Kommune og Københavns Amt

       Københavns amt

 • Birgit Andreasen: “Prøven” – en institution i Rødovre
 • Jørgen Hegner Christiansen, Marianne Germann, Eva Sylvest og Else Trier: Historien om et teglværk – Hakkemose Teglværk 1847-95
 • Gentofte-Journalen 1995
 • Inger Kjær Hansen og beboere fra Ullerup: Til Ullerup Landsbyliv og bygningsregistrant
 • Anne Ørbæk Jensen og Lisbeth Ahlgreen Jensen: Musikalsk Byvandring i København
 • Søllerødbogen 1995

       Diverse

 • Inge Adriansen m.fl.: Dansk Museumspædagogik i 25 år
 • Ingrid Falkentoft Andersen: Vejviser til Danmarks oldtid
 • Carsten Henrik Bang: Guide til danske fortidsminder
 • Hans Runge: Danmarks Nationale Seværdigheder – et leksikon. Øerne – Jylland.
 • Vibeke Arndal: Eventyr fra Jylland
 • Peter Bavnshøj og Kirsten Eriknauer: Herregårdsliv i 1990’erne
 • Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen: Hans Holck viste vejen – Kraks Vejviser gennem 225 år
 • Erik Thostrup Jacobsen: Gør jer pligt – Gør jert værk – John Christmas Møllers dagbøger 1931-45
 • Henrik M. Jansen: Fra almisse til sygekasse – Træk af sygeforsorgens historie i Danmark fra middelalderen til vor tid
 • Inger-Lise Kolstrup: Magi og Kunst
 • Karl Peder Pedersen, Grethe Ilsøe og Ditlev Tamm (red.): På give foranledning – en antologi om dansk forvaltningskultur
 • Ebba Waaben: Christian 4.s salpeterværker

Lokalhistorisk litteratur.

Nummer 3

ARTIKLER

 • Kultursammenstød – Kvinderne på Mandø
  Af Musse Beck
 • Stemningsbilleder fra Strandvejen- Betragtninger over et samarbejde mellem et landsdækkende forlag og en række lokalarkiver
  Af Hasse Neerbek
 • Verdens bedste kopiarkiv
  Af Charlotte S. H. Jensen
 • Spildte Guds ord på Balle-Lars
  Af Ellen Kylling
 • Den københavnske lokalhistorie og arkiverne
  Af Karl Peder Pedersen
 • Slægt skal følge slægt
  Af Svend Olsen
 • 829 år på 25 minutter – Københavns Bymuseum
  Af Charlotte S. H. Jensen
 • Brudekjolen
  Af Viben Bech

BOGANMELDELSER

 • Else Krøigaard: Brønshøj kirkebog 1660-1682
 • Tårs – et sogn i Vendsyssel II

Carl Emil Baagøe: Vedbæk 1864. I forgrunden tv. den sandede Strandvej, der passerer Vedbæk gamle kro. Kroholder J. H. Larsen, Vedbæks matador, ombyggede kroen til fornemt hotel i 1880. Hotellet brændte i 1898, men arvtageren hotel Marina findes i dag lidt længere mod nord.

Nummer 4

ARTIKLER

 • Den hollandske indvandring til Amager
  Af Lis Thavlov
 • Lokalarkiverne mellem lydbånd og CD-ROM
  Af Kim Furdal
 • Den historiske biografi – en populær genre
  Af Niels Finn Christiansen
 • Rejse mod lys og luft – historier fra Københavns forstæder
  Af Peter Sorenius
 • Historien om et gavlmaleri
  Af Jesper Hjermind
 • Teaterkostumer som nationaldragt
  Af Viben Bech

Et gavlmaleri ved Fiskebæk nord for Viborg.

Nummer 5

ARTIKLER

 • Wir wollen so haben – Om koloniseringen af alheden 1759-62
  Af Christian Jacobsen
 • På naturvandring i Bølling Sø
  Af Søren Toftgaard Poulsen
 • Dagsprojektet i Holbæk – et tidsbillede af familien en novemberdag 1994
  Af Peter Blumensaadt
 • En andel af morfars minder – et frilandsmuseum under opbygning . Andelslandsbyen Nyvang
  Af Charlotte S. H. Jensen
 • Flittige Hænder
  Af Viben Bech
Sct. Nikolaj kirke i Holbæk set fra syd. Til venstre resten af det oprindelige klosters sydfløj, som efter reformationen og frem til 1844 tjente som rådhus for byen.