Støttet litteratur

2023

 • Allan Tønnesen: Frederik den Fjerders Rytterskoler
 • Jørgen Hansen og Flemming Ahlgreen: Bank for alle pengene
 • Fredensborg Slotshave – en guide ved Peter Heiberg
 • John Hedegaard: Fødestavn og valgstavne
 • Toldkamrene på Fyn, Langeland og Ærø, Told-og skattehistorisk Selskab
 • Asger Nielsen: Gedsted kirke
 • Pernille Petersen: Efterkrigstiden 6. bd. 1.del vedr. Vendsyssel, Aalborg, Himmerland, Thy, Mors, Lemvig, Struer, Skive og over til Hobro
 • Brorsonskolen, 1967 – 2021, Varde lokalhistoriske Arkiv
 • Pernille Petersen: Efterkrigstiden 6. bd. 2.del vedr. Storaarhus, Østjylland og Midtjylland
 • Høje-Taastrup lokalhistoriske Forening – Årsskrift 2022
 • Peter Poulsen: Bogen om Borum – Hele historien
 • Værløseegnen 1948-2023 – jubilæumsbog (75 år)
 • Folkeliv i og omkring Kirke Helsinge frem til 2023, udg. af Gørlev lokalhistoriske Arkiv og Forening
 • Historier fra bybakken, årsskrift for Aabenraa Byhistoriske Forening
 • Bjørn Westerbeek Dahl: På vagt ved Øresund. Udg. af Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forening
 • Fynske årbøger 2023 udg. af Historisk Samfund for Fyn
 • Lis Thavlov og Peter Mouritsen: Silkeborg 1950’erne og 1960’erne
 • Dalum-Hjalleses historie i tekst og billeder udg. af Dalum-Hjallese lokalhistoriske Forening
 • Ledøje-Smørum Historisk Forening: Årsskrift 2023
 • Lokalhistorisk arkiv for Otterup: Årsskrift ”Sletten” 2023
 • Historisk Forening i Jægerspris: Kyndbyværket, Kyndby Huse og dets beboere
 • Historisk forening for Vestsjælland: Årsskrift 2023
 • Thorkild Gregersen: Skoler i Albertslund
 • Lokalhistorisk Forening for Nordfalster: Årsskrift
 • Præstø og omegn, udg. af forlaget Spring
 • Gravhøjene ved Rågeleje af Søren Svagin og J.A. Jørgensen

2021

 • Allan Vendeldorf: Dansk rutebilhistorie 1 og 2
 • Inger Marie Hyldgård m.fl.: Vorup – Fra boplads til forstad
 • Pernille Pedersen: Det vestlige Nordjylland under besættelsen
 • Fire sogne omkring Solbjerg
 • Årsskrift 2020 for Lokalhistorisk Forening for Nordfalster
 • Allan Vendeldorf: Rågeleje før og nu
 • Vrå 150 år af Axel Søgaard og Niels Henriksen
 • Ole Mortensen: Langeland i 100 år
 • Erik Nørr: Hillerød 1858 2018
 • Erik Axel Wessberg: Maleren Erik Jensen
 • Historier fra bybakken – årsskrift for Aabenraa Byhistoriske Forening
 • Fyns Årbog 2021
 • Fotograferne på Bornholm 1839-1939 – Bornholmske Samlinger
 • Årbog 2021 for Viborgegnens Hostoriske Samfund
 • Årsskrift 2021 for Lokalhistorisk Forening for Nordfalster

2020

 • Årsskrift for Aabenraa Byhistoriske Forening: Historier fra Bybakken
 • Fynske årbøger 2019
 • Emil Kruuse: Der var engang et forbedringshus
 • Lokalh. Forening og arkiv for Ellidshøj, Svenstrup ogGodthaab: En fabrik og en by – om Zincks fabrikker og Godthaab
 • Peter Heiberg: At være der – fotografen Stefan Kai Nielsen
 • Henrik Bredmose Simonsen: Da Guldalderen kom til Søhøjlandet
 • Kirsten Eriknauer: Livet på Rodsteenseje
 • Fynske årbøger 2020
 • Årsskrift 2020, Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
 • Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie
 • Historier fra bybakken – årsskrift for Aabenraa Byhistoriske Forening 2020
 • Bent Martinsen: Sct. Mortens Kirke – Randers amts historiske samfund
 • Knud Mogensen: Knud Brugs fortæller om Ådum Kirkeby
 • Årbog 2020, Historisk forening for Vestsjælland
 • Niels Ulrik Kampmann Hansen: Tuborg – fra industriområde til moderne bydel, Gentofte Lokalhistoriske Forening

2019

 • Peter Olesen: Det bedste ved Holbæk
 • Lillerød Lervarefabrik, udg. af Lokal Historisk Arkiv og forening i Allerød kommune
 • Blegerier og vaskerier, udg. af Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forening
 • Håndværk og handel i Gislev i 1940’erne og 1950’erne, udg. af Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge sogne
 • Hyldebæk, Tidsskrift for lokalhistorie v/ Allan Vendeldorf
 • Slesvigsgade/Fredensgade, Viborg, v/ Finn Højbjerg
 • Peter Olesen og Jesper Jespersen: Børnene fra Bakkekammen
 • Festskrift til Jørgen Mikkelsen
 • Allan Vendeldorf: Sylvest Jensen – landet set fra luften
 • Årsskrift 2019 for Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
 • Kim Ørsted Nielsen: Aars Lystanlæg
 • Årbog 2019, udg. af Historisk forening for Vestsjælland

2018

 • Otto og andre af Værløseegnens landsbyoriginaler, udg. af Værløseegnens Historiske Forening
 • Historier fra Bybakken, udg. af Aabenraa Byhistoriske Forening
 • Fyns Årbog 2018, udg. af Historisk Samfund for Fyn
 • Klampenborg, udg. af Gentofte Lokalhistoriske Forening
 • Årbog 2018, udg. af Historisk Forening for Vestsjælland
 • Årsskrift 2018 for Ledøje-Smørum Historiske Forening
 • Knud Mogensens erindringer, udg. af Ådum Sogns Arkiv
 • Jørgen Nielsen: Bogen om Roskilde
 • Cathrinesminde teglværk, udg. af Museum Sønderjylland
 • Bent Toelberg: Underretning om Skælskør købstad

2017

 • Peter Olesen: Det bedste ved Holbæk
 • Historier fra Randers udg. af Randers Historiske Samfund
 • Personalhistorisk Tidsskrift 2016 udg. af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie
 • Leif Juul Pedersen: På sporet af Luftwaffe i Skanderborg
 • Allan Vendeldorf Hansen: Den jyske handelskonge – et portræt af Hans Broge
 • Peter Heiberg: Spor, huse og folk – 150 års jernbanehistorie i Fredensborg kommune
 • Årbog 2016 for Historisk Forening for Vestsjælland
 • Varde bliver større 1990-2015 udg. af Varde Lokalhistoriske Arkiv
 • Agnete Birger Madsen: …et meget ilde berygtet Fruentimmer
 • 75 års spejderliv i Bispebjerg udg. af Bispebjergspejderne – KFUM-spejderne, Danmark
 • Asger Berg: Morderens datter (Ole Pedersen Kollerøds)
 • Fynske årbøger 2017 udg. af Historisk Samfund for Fyn
 • Årsskrift 2017 udg. af Ledøje-Smørum Historisk Forening
 • Årbog 2015 for Midt- og Sydvestsjælland

2016

 • Årbog 2015 for Midt- og Sydvestsjælland
 • Lise Kamper-Jørgensen: Toelt landsbys historie – en landsbys historie gennem 800 år med vedlagt video
 • Niels Richter-Friis: Nordsjællandske pletskud
 • Sundby, udg. af Sundby lokalhistoriske forening
 • Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing amt, udg. af Historisk samfund for Ringkøbing amt
 • Helge Torm: Korsørs fæstning
 • Jubilæumsbog for Gladsaxe, udg. af Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
 • Fyn i de brølende tyvere, udg. af Historisk samfund for Fyn
 • Årbog for Fyn 2016
 • Årsskrift 2016 for Ledøje-Smørum
 • Cathrinesminde teglværk (Hedensted kommune), udg. af Museum Sønderjylland
 • Historier fra Randers 5, udg. af Randers amts historiske samfund

2015

 • Ledøje-Smørum – årsskrift 2015 og Værebro ådals tusindårige historie-Panoptikonet fortæller
 • Historisk forening for Midt-og Sydvestsjælland – årsskrift 2015
 • Fynske årbøger 2015
 • Ole Nørlyng: Fredensborg – Kunst og kunstnerliv 1-2
 • Bornholmske samlinger: Bornholmernes folkeskoler

2014

 • Niels Richter-Friis: Tisvilde hegn
 • Holmsland og Klitten, udg. af Lokalhistorisk forening
 • Et vestjysk apotekerhjem, udg. af Varde Museum
 • Frederik Quist: Gårde og landbrug i Bjerregrav
 • Personartikler, udg. af Ølgod-Strellev lokalhistoriske arkiv
 • Stoholm by, udg. af Fjends Egnshistoriske Forening
 • Cathinesminde teglværk
 • Agnete Birger Madsen: Et barnelig i en kuffert – Om fødsler i dølgsmål, barnemord og fosterfordrivelse i Danmark 1900-1950
 • Jørgen Nielsen: Albertslund – billeder
 • Furesø Historien bd. 2 – En lokal danmarkshistorie, udg. af Værløseegnens historiske forening
 • Fyns årbog 2014
 • Allan Vendelsdorf: Naturens mester
 • Mårslet, udg. af Mårslet sogns lokalhistoriske forening
 • Ak, hvor forandret – Ledøje landsby fra 1930’erne til 1980’erne

2013

 • Janus Hoffmann: Industriskoven ved Frederiksværk
 • Signe Lund og Steen Uffe Tommerup: Dansk Vestindien – en praktisk rejseguide
 • Svendborg Skyttekreds, jubilæumsskrift
 • Sorø Amtshistoriskle årbog 2012
 • Allerød billeder 2
 • Fyns årbog 2013
 • Østjysk Hjemstavn 2013: Vestermølle dit væsens rod – din fremtid
 • Hillerød i 1963-Mogens Selsøe Sørensens billeder, udg. af Hillerød lokalhistoriske Forening
 • Årsskrift 2013 for Ledøje-Smørum Historisk Forening og arkiv
 • Historier og billeder fra Varde lll, udg. af Varde lokalhistoriske Arkiv

2012

 • Jørgen G. Berthelsen: Nivaa – teglværk og samfund
 • Slangerup landsogn af Anne Marie Jørgensen
 • Fynsk årbog 2012
 • 50 års jubilæum for Birkerød Lokahistoriske Forening
 • Om Ole Kielberg ved Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening
 • Furesøen ved Værløseegnens historiske forening
 • Englen med de blå briller ved Viborg Turistbureau
 • Oscar Udsholt: Sand oplysning for muldens frænder
 • Jørgen Nielsen: Der var engang en gård
 • Årbog for Midt- og Sydsjælland
 • Varde i 70érne ved Varde Lokalhistoriske Forening

2011

 • FIF Hillerød. Atletik 1911-2011, udg. af Hillerød lokalhistoriske Forening
 • Fattigforsørgelses- og arbejdsanstalt i Ganløse 1868-1892, udg. af Stenløse Historiske Forening
 • Pia Sigmund: Skattebølles historie
 • Henriette Kragh Jacobsen: Livets spejlvandringer på Asminderød, Grønholt og Humlebæk kirkegårde
 • Anne-Mette Knudsen: Fattig og umyndiggjort
 • Komik og dramatik i Dragsholm, udg. af Dragsholm Lokalhistoriske Forening
 • Jørgen Henneke: Guld og grønne skove – Københavnerplantagerne i Jylland
 • Årbog 2011 for Historisk samfund for Sorø Amt
 • Årbog 2011 for Historisk Samfund for Fyn
 • Årsskrift 2011 for Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

2010

 • Jørgen Nielsen: Fra Valby til Albertslund
 • Kystkultur, udg. af Historisk samfund for Nordvestsjælland
 • Rie Hagbard: Fyr den af, forfar
 • Casper Andreas Jørgensen: Der var engang et slot
 • Peter Jørgensen: Tre himmerlandske sogne
 • Karl A. Johansen: Fra Ølst sogn
 • Midt i verden i 250 år – Assistens 1760-2010, udg. af Kulturcentret Assistens
 • Om Skanderborg leksikon – netbaseret, brugerdrevet lokalhistorik leksikon
 • John Rydahl: Rigtige originaler og andre tosserier (Fredensborg)
 • Niels Richter-Friis: Esrum sø til vands og til lands
 • Jørgen A. Pontoppidan: Constantinsborg
 • Ole Edvard Mogensen: Sporene i Ulfborg – Vemb
 • Fynske årbøger 2010-11
 • Jens Lindby m.fl.: Varde – i 1960’rne
 • Årbog for Historisk samfund for Sorø amt 2010
 • Årsskrift 2010 for Ledøje-Smørum Historisk Forening
 • Stenalt, udg. af Randers historiske samfund
 • Ubudne gæster, udg. af Værløseegnens historiske forening
 • Der var engang i Sundby, udg. af Sundby lokalhistoriske forening og arkiv
 • Finn Reindahl: Kvindeskæbner

2009

 • Keramik af tegl – en fabrik med liv
 • Flemming Rune: Gribskov
 • Aage Krogsdam, Willy Eliasen og Peter Hansen: Stenløses politiske historie
 • Vestsjællandske åmoser , udg. af Historisk Samfund for Nordvestsjælland
 • Årbog 2008, udg. af Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Hads-Ning Herreds jernbane 125 år, udg. af Odder lokalhistoriske arkiv
 • Årsskrift for Ledøje-Smørum historisk forening
 • Erik Johansen: Fotooptagelser fra Sundby
 • Oscar Udholt: Skippinge, en herredsby – og dog
 • Knud Knudsen m.fl.: Nordjylland under Englandskrigene 1807-14

2008

 • Bo Holst-Jørgensen: Ulfborg Statsskovdistrikt, en svanesang
 • Jørgen Nielsen: Den gode historie om Zakarias Nielsen
 • Bellinge, træk af sognets historie
 • Furesø-borgernes hverdagsliv i englandskrigenes slagskygge, udgivet af Værløseegnens historiske forening
 • Jørgen Burshardt : Lydpotter. Arbejde og ledelse – Walker Danmark
 • Årsskrift 2008 for Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
 • John Rydahl: Hej Konge, minder og anekdoter fra Fredensborg gennem 50 år
 • Vagn Østergaard Kristensen: Møllen på Mandø
 • Skanderborg, kalejdoskopisk set, udg. af Thanes Venner (Skanderborg Museumsforening)
 • Hanne Mikkelsen: Birkerød – kulturhistoriske tidsbilleder
 • Kjeld Damgaard: Tikøb – Danmarks største sognekommune
 • Bertil Christensen: Høvdingen
 • Sigurd Rambusch: Vejnavne i Rødovre

2007

 • Fyn og fynboer for 100 år siden, udg. af Historisk Samfund for Fyn og Syddansk Universitetsforlag
 • Bent Skov Larsen: Humlebæk skole gennem 100 år 1907-2007
 • Varde i 1950’erne, udgivet af Varde lokalhistoriske arkiv
 • Årsskrift 2007 for Ledøje-Smørum Historisk Forening
 • Annette Hoff: Gehrdt de Lichtenberg
 • Årbog 2007 for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Fem år, der varede længe. Beretninger fra Vestegnens modstandskamp, af Jørgen Nielsen, udg. af Albertslund Lokalhistoriske Forening
 • Bogensefilmen, udg. af Nordfyns Museum, Bogense
 • Desuden: www historie-online.dk

2006

 • Sven-Erik Ravn: Der stod kvinder bag, udg. af Den Nordslesvigske Kvindeforenings Virke i Sønderjylland 1907-2007
 • Historisk Samfund 1906 – 2006, udg. af Historisk Samfund for Nordvestsjælland og De kulturhistoriske Museer i Nordvestsjælland
 • Børge Bay: Bay, udg. af Dragsholm Lokalhistoriske Forening
 • Fredensborg skole 1906 – 2006 af Henriette Kragh Jacobsen, udg. af Fredensborg – Humlebæk Lokalhistoriske Forening og Fredensborg Lokalhistoriske Arkiv
 • Holger Jensen: Hornbæk skole 1961-1986
 • Maden ved taffelbord, kammerbord og køkkenbord af Bodil Møller Knudsen, udg. af Byarkivet og Horsens Museum
 • Børge Jensen: Over stok og sten, udg. af Kulturmiljøråd Fyn
 • Gurli Thunebo: Kongen af Kollekolle, udg. af Værløse Museum og Historisk Forening for Værløse Kommune
 • Jens Kristian Holmgaard: Rækker Mølles historie
 • Hvidebæk kommune 1970-2006, udg. af Lokalhistorisk Forening for Hvidebæk Kommune
 • Ringkøbing amt – 100 år – (Hardsyssels årbog 2007), udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
 • Frederiksborg amts historie, udg. af Frederiksborg amts historiske samfund
  Årsskrift 2006, udg. af Ledøje – Smørum Historisk Forening og Arkiv
 • Erik Jensen: Kulsviere og fæstebønder i Gribskov og omegn
 • Godfred Hartmann: Nordsjællandsminder, udg. af Forlaget Esrum Sø
 • Jens Frydendal: Niels Bugges sidste rejse, udg. af Viborg Forlaget
 • Schultz & Larsen – Otterup geværfabrik – , udg. af Forlaget Devantier
 • Birgit Aarestrup: Dollerup Mølle l – 1587 – 1907, udg. af Forlaget Ravnsbjerg
 • Lyboen 28, udg. af Lyø Lokalhistoriske Forening
 • Kommunalreformer i det gamle Sorø amt 1842-2006 (årbog 2006), udg. af Historisk Samfund for Sorø Amt