2005 H. C. Andersen og danmarkshistorien

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde på Hornstrup Centret ved Vejle fra den 1. til den 3. april, hvor man havde valgt at sætte fokus på emnet “H. C. Andersen og danmarkshistorien”. DLF markerede H. C. Andersens 200-årsdag rent historisk. Dels ved at udgive en bog herom, dels ved at lade de enkelte foredrag handle om H. C. Andersen belyst fra ret forskellige vinkler. Når 1800-tallets Danmark gradvis blev et mere humant og kulturelt indstillet samfund, har H. C. Andersen sin store part heri.

Program

H. C. Andersen – i historiens lys
Foredrag ved landsformand Erik Helmer Pedersen

Busudflugt til Fredericia
Ved museumsinspektør Søren Jakobsen som guide

H. C. Andersen og latinskolen – hvorfor det var så svært at gøre Andersen til “Den gode borger”
Foredrag ved fhv. lektor Marianne Just

H. C. Andersen og latinskolen, fort.
Foredrag ved lektor Christian Schnettler

Præsentation af H. C. Andersen projekt

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne

Vejle Amatørscene underholdt med H. C. Andersen eventyr og sange

Rundt om Andersen
Foredrag ved lektor Leif Carlsen

H. C. Andersens rejse til Sydslesvig – 14 lykkelige dage sammen med kongeparret på vadehavsøens För
Foredrag ved forstander Dieter Paul Küssner