2007 Englandskrigene og Det danske Samfund 1801-1814

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde på Hornstrup Centret ved Vejle fra den 20. til den 22. april, hvor man havde valgt at sætte fokus på emnet “Englandskrigene og Det danske Samfund 1801-1814”. Det er en periode i danmarkshistorien, vi gang på gang bliver mindet om. Det var i det tidsrum, vi havde Slaget på Reden og Københavns Bombardement, og hverdagen var påvirket af de udenlandske tropper såvel engelske som spanske. Det var også en periode, hvor en betydningsfuld udvikling blev sat i gang blandt andet på skoleområdet.
Klik her for at komme til fotoalbum fra årsmødet.

Skanserne ved Middelfart. Foto: Flemming Bruun.

Program

Rapport om lokalområdets forhold under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet
Ved repræsentanter for den lokalhistoriske studiegruppe i Furesø  

Besøg på skanserne ved Strib og Middelfart
Foredrag ved lokalhistoriker Alfred Hestkjær og museumsinspektør Harriet M. Hansen som guider  

Napoleonskrig, Englandskrig og Kanonbådskrig
Foredrag ved arkivleder på Bangbo Museum Erik S. Christensen

Rapport om Nordjyllands forhold under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet
Ved repræsentanter for den regionalhistoriske studiegruppe i Nordjylland

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne

Digteriske tolkninger af stemninger og tilstande

Skolevæsenet i Jylland før og efter 1814
Foredrag ved Arkivar dr. phil. Erik Nørr

Da spanierne kom til Danmark – Beretning fra Napoleonskrigenes tid
Foredrag ved lærerbogsforfatter cand. pæd. Nils Aage Jensen