Journalen 2022

Nummer 1

ARTIKLER

  • Historier lige i øjet – tanker om at skrive lokale arkivhistorier Af Ken Tarbensen
  • Når noget kom i vejen – tre eksempler på kommunal forvaltning af biveje Af Nicolaj Fiil Paetch
  • Digitale byvandringer Af Caroline Andsager Højlund
  • Kampen om værftet – Arbejderbevægelsen i Frederikshavn Af Erik S. Christensen
  • Internationale i Skanderborg Af Ole Koefoed Nielsen

Skibstømrerne på Jens Nic. Olsens værft år 1900. Foto: Kystmuseet i Frederikshavn.