Journalen 2010

Nummer 1

Det sidste skrig  – Fastnettelefonens designhistorie i Danmark mellem teknologi, stat og forbrug
Af Anne Marie Rechendorff

Fra Århus Nord til Johannesburg
Af David Holt Olsen og Allan B. Grønkjær

Kampen for kulturen – Kunstforeningen Køge Bugt og betydningen for området
Af Nina Søndergaard

Gamle flasker kan også fortælle historie
Af Poul Gadegaard Lyng

Den 9. april
Af Andreas Skov

Lokalhistorie på nettet 2009
Af Charlotte S. H. Jensen


Indvielse af Odense Stadion september 1941.

Nummer 2

Boganmeldelser

Københavns Gl. Amt

 • Finn Holm-Jørgensen (red.): Bernstorff – slægter, slot og park
 • Jeppe Tønsberg (red.): Et skolevæsen i udvikling – Brikker til en historisk mosaik om Lyngby-Taarbæk kommunes skoler
 • Frederiksberg gennem tiderne, Bind 32
 • Jeppe Tønsberg (red.): Lyngby-Bogen 2008

Frederiksborg Gl. Amt

 • Birkerød kirke
 • Hanne Mikkelsen: Birkerøds historie – kulturhistoriske tidsbilleder
 • Stenløse – en stationsby mellem land og by
 • Holbo Historier (Gribskov)
 • Årbog 2009 for Hørsholm Egns Museum
 • Årsskrift 2009 (Fredensborg-Humlebæk)

Roskilde Gl. Amt

 • Poul Christensen, Leif Bo Poulsen og Bent Nielsen: Handels- og håndværksvirksomheder i Viby i perioden 1920-1955
 • Birgitte Rasmussen, Birthe Eble Jacobsen, Lene Buch, Lisbeth Due Andersen, Steen Dahl Pedersen: Lirum Larum – Lys på rødderne
 • ROMU (Roskilde Museum 2008)

Storstrøms Gl. Amt

 • Stevns før og nu – Bind XI

Vestsjællands Gl. Amt

 • Lisbeth Pedersen (red.): Åmosen – et kulturhistorisk skatkammer

Bornhoms Gl. Amt

 • Bornholmske samlinger IV

Fyns Gl. Amt

 • Anders Wedel Berthelsen: Kirken i Dalum
 • Fynske Årbøger 2009
 • Cartha 2008/2009 (Kertemindeegnens Museer)
 • Erik Ingemann Sørensen: Esben – en dreng i krig
 • Jens Åge Petersen: “Glemmer du…” – billeder fra Søndersø og Omegn før og nu
 • Lars Christensen: “En lykkelig sejrvinding”
 • Jens Åge A. Petersen og Andreas Skov: Helhjertet
 • Odensebogen 2010
 • Palle E. Petersen: Bogense Skole i 100 år
 • Jens Åge S. Petersen et al. (red.): Sletten 2008
 • Tåsinge Årbog 2009
 • Johannes Wendt-Larsen: Viger Sogns kirker – Vigerslev Kirke og Langesø Skovkapel
 • Karen Margrethe Fabricius: Det lille sygehus rolle og betydning for et mindre samfund
 • Årbog 2009 – Ærø Museum

Sønderjyllands Gl. Amt

 • Flemming Just og Poul-Erik Thomsen: Den tavse tragedie
 • Anne Marie Jacobsen og Birgit Wietling: Fattiggårde på landet i Sønderjylland – Menneskeliv i samfundets udkant
 • Bent Vedsted Rønne (red.): Sillerup Mølle – Møllen og møllerens historie gennem 150 år
 • Svend Jacobsen: Løgumkloster Birks tingbøger 1631-73
 • Sønderjyske Årbøger 2009
 • Kirsten H. Clausen og Torben A. Vestergaard: Ånden på værket
 • Lars N. Henningsen, Martin Klatt, René Rasmussen og Jørgen Kühl: Sydslesvigs danske historie
 • Hans Schultz og Henrik Becker-Christensen: Sønderjylland Historie 2 – Efter 1815
 • Til kunsten (Museum Sønderjylland)

Ribe Gl. Amt

 • Fra Ribe Amt 2009
 • Morten Hahn-Pedersen (red.): Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2008

Vejle Gl. Amt

 • Eigil Holm: Gasrevolutionen – da kulgasværkerne ændrede verden
 • Brædstrupegnens Hjemstavnsforening – Årsskrift 2009
 • Annette Hoff: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber – Hverdagsliv 1771-1796 på herregården Bidstrup og i Horsens
 • Lokal Historie fra Sønderjylland 2009
 • Kristoffer Jensen og Kirsten Rykind-Eriksen: Træ og visioner – Trævarefabrikken “Bastian” 1875-1895. Severin & Andreas Jensens Møbelfabrik 1861-1892.
 • Lars Bjørneboe og Karen Skovberg (red.): Magten og menneskene

Århus Gl. Amt

 • Mogens Weinrich: Kend din by III – Kendte og mindre kendte sider af Århus før og nu…
 • Historisk Årbog for Anders Amt 2009
 • Østjysk Hjemstavn 74. årgang 2009

Viborg Gl. Amt

 • Rud Kjems (m.fl.): Niels Sørensen – Træhandleren, der tolkede skåltegnene
 • Rud Kjems og Niels Mortensen (red.): Skivebogen 2009
 • Vibog Bogen 2009

Nordjyllands Gl. Amt

 • Henning Bender: Fra fødsel til global ekspansion
 • Ketty Johansen et al. (red.): Fra Himmerland og Kjær Herred 2009
 • Elisabeth Barfod Carlsen og Lars Christian Nørbach: Oltiden i Limfjordslandet
 • Ålborgbogen 2009

Diverse

 • Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg: Fortælling og fortællere – Om mundtlig overlevering
 • Ulla Dahlerup: Det var jo en anden tid
 • KUML 2009 (Arkæologisk Selskab)
 • Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen: Når det regner på præsten
 • Peter Hørup: Når ting fortæller – Hverdagsting og hverdagsliv 1950-1980
 • Else Hansen og Leon Jespersen (red.): Samfundsplanlægning i 1950’erne – Tradition eller tilløb?
 • Steffen Hahnemann: Middelalderens selvejere i det danske Østersøområde – På sporet af lægsopbygningen bag skibsledingen
 • Anders Monrad Møller: Dansk skattehistorie, bind IV – Fra skat på hartkorn til indkomstskat 1818-1903

Gouache af Horsens Søndergade fra 1854 (gengivet efter Annette Hoff: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber).

Nummer 3

Alle de små fra den store by af solskin og havluft fødes på ny – De københavnske feriekolonier
Af Amalia Dea Bonné

En virkelig skole for livet – Kilder til den lokale realskoles historie
Af Christian Larsen

Små kår – Om landarbejderne i slutningen af 1800-tallet
Af Irene Hellvik

Helsingør Leksikon – Interview med bibliotekar Eva Stennicke, Helsingør Hovedbibliotek, april 2010
Af Henriette Krogh Jacobsen

Sådan lærte jeg at lave kræmmerhuse
Af Katha Qvist


Indvielse af Odense Stadion september 1941.