Journalen 2020

Nummer 1

ARTIKLER

  • Den pædagogiske skolehave – skolehavebevægelse 1900-1960 Af Christian Larsen
  • Det kropsligt moderne gennembrud – L. P. Müller og Mit System Af Hans Bonde
  • Når det fremmede kommer lidt for tæt på – kvindelige gæstearbejdere på Fyn Af Mathias Kobberrød Rasmussen
  • Genforeningen – et nationalt minde Af Per Grau Møller
  • Alsang Af Andreas Skov

Der hakkes og luges ved Opads haver i Odense. Haverne lå på den gamle eksercermark vest for Assistens Kirkegården (Odense Stadsarkiv).

Nummer 2

BOGANMELDELSER

Region Nordjylland

  • Henrik Gjøde Nielsen (red.): Fra Himmerland og Kjær Herred 2019
  • Karl-Erik Frandsen: Liv, sex og død
  • Han Herred Bogen 2020
  • Skivebogen 2019
  • Simon Jacobsen og Bente Jensen: Sommerliv ved Vestkysten
  • Hans Nielsen (red): Vendsyssel Årbog 2019
  • Årbog 2018 (Nordjyllands Historiske Museum)
  • Knud Knudsen: Abels Aalborg

Region Midtjylland

  • Årsskrift 2019 (Brædstrupegnens Hjemstavnsforening)
  • Søren Bitsch Christensen: Aarhus i årtier – 1980’erne
  • Peter H. Iversen: Det midtjyske Rigshospital
  • Ellen Damsgaard: Lemvig – en vestjysk verden
  • Steffen Elmer Jørgensen m.fl. (red.): Fra Viborgegnen 2019
  • Årsskrift 2019 – Glud Museum
  • Hardsyssel Årbog 2019
  • Historisk Aarbog fra Randers Amt
  • Lokalhistorisk Årbog 2019 (Langå Egnsarkiv)
  • Jette Kirkegaard Sørensen (red.): Linåbogen
  • Kirsten Folke Harrits: Mens Ceresbyen bliver til
  • Og det blev forår – aarhusianske plejehjemsbeboere fortæller om livet i efterkrigstiden
  • Inger Hansen: Tarm Mejeri
  • Østjysk Hjemstavn 2019
  • Henning Ringgaard Lauridsen: Ved jorden at blive
  • Lokal Historie fra Sydøstjylland 2019

Region Syddanmark

  • Mette Højmark Søvsø m.fl. (red.): By, marsk og geest 31
  • Hans Schultz Hansen: Genforeningen
  • Fra Ribe Amt 2019
  • Nyborg før og nu 2018
  • Øboer (2019)
  • Jørgen Witte: Aabenraa i højmiddelalderen
  • Malene Mygind-Elmann og Lene Wul (red.): Koldingbogen 2019
  • Lars N. Henningsen: Kampen om de faldnes minde
  • Mikkel Kirkedahl Nielsen m.fk. (red.): Levende viden 2019
  • Nils Valdersdorf Jensen og Jeppe Wichmann (red.): Fynske Årbøger 2019
  • Claus Frederik Sørensen: Nybog Fæstning – Middelalder og renæssance
  • Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved 2019
  • Tåsinge Årbog 2019

Region Sjælland

  • Ole Lass Jensen m.fl. (red.): Alle tiders Nordsjælland 2019
  • Arkivernes Hjul 2019
  • Poul Christensen: Blegerier og Vaskerier
  • Jesper Jørgensen (red.): Gjorslev – en bispeborg på stevns
  • Årbog 2019 (Lolland-Falsters Historiske Samfund)
  • John Buur Christiansen: Min hjemstavns posthistorie
  • Jens Åge S. Petersen, Heidi Pfeffer og Sanne Lindstrøm (red.): Nakskov Skibsværft i billeder
  • Stevns før og nu 2019
  • Helge Torm m.fl. (red.): Årbog for Historisk Forening for Vestsjælland, 2019

Region Hovedstaden

  • Bente Dahl Hansen (red.): Ballerup og Skovlunde
  • Jens Mortensen og Flemming Bruun (red.): Internatioale venskaber og andre historier fra Gladsaxe, Årbog 2019
  • Flemming Noes-Rasmussen: Tryggehvile – Et landsted gennem tiderne
  • Årsskrift 2019 (Ledøje-Smørum Historisk Forening)
  • Bornholmske Samlinger 2019

Danmark

  • Stella Borne Mikkelsen, Anne Dorthe Suderbo, Michael Dupont og Mikkel Thelle (red.): En byhistorisk mosaik
  • Hans Bonde: Sundhedsapostlen J. P. Müller
  • Ronja Houger Vejdegren og Tommy P. Christensen (red.): Retsreformen 1919
  • Niels Elers Koch (red.): Trap Danmark
  • Henrik Gjøde Nielsen (red.): Zise 2019

Gartnerierne omkring Odense har siden slutningen af 1800-tallet delvis levet af byboernes hang til smukke blomster. På billedet sælges blomster på Albani Torv foran den katolske kirke i befrielsessommeren 1945. Foto: Odense Stadsarkiv.

Nummer 3

ARTIKLER

  • H. A. Brendekilde og kobbersmed Ole Rasmussen Af Ralph Sonne med bistand af Helle Cole
  • Den spanske syges righoldige kilder Af Hans Trier
  • Pandemien i Gentofte 1918-1920 Af Niels Ulrik Kampmann Hansen
  • Coronanedlukningen sammen med aalborggenserne Af Bente Jensen
  • Tre dråber på et stykke sukker Af Johnny Wøllekær

Testcenter Nordjylland ved åbningen 24. april 2020. Foto: Aarhus Stadsarkiv.