Forside

Årsmøde 2021
Fra rytterskoler til kommuneskoler

Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde og generalforsamling 2021 vil finde sted i Skanderborg på Hotel Skanderborghus den 16.-18. april 2021
Årsmødet, som bliver en foredragsrække inspireret af rytterskolernes 300-års jubilæum, er under forberedelse. Nærmere detaljer og indbydelse følger så hurtigt som muligt.


Mindeord over Tormod Hessel
Mandag den 2. november modtog vi i DLF’s styrelse beskeden om, at Tormod Hessel fra Birkerød var død om natten, en meddelelse, der berørte os dybt og var uventet, selv om vi vidste, at han havde været syg gennem længere tid.
Tormod har været engageret i lokalhistorisk arbejde i rigtig mange år, dels i lokalhistorisk arkiv i Birkerød og i DLF, hvor han blev valgt som suppleant i 1990. Da Peter Bondesen i utide trak sig som formand for DLF, sprang Tormod til og påtog sig formandsposten i 1996. Samme år fik han Erik Helmer Pedersen valgt ind i styrelsen med henblik på at få ham til at overtage formandsposten, hvilket også skete i 1997, hvorefter Tormod fortsatte som medlem af styrelsen, indtil han blev foreningens konsulent, der som sådan stadig deltog i styrelsesmøderne.
Tormod har været meget aktiv i foreningen både som styrelsesmedlem og som konsulent, hvor han har taget sig af en række forskelligartede opgaver. Han har især hjulpet mange lokalhistoriske foreninger med vedtægter og vedtægtsændringer. Tormod var primus motor i forbindelse med regionale møder i Fredensborg og har i mange år været med i DLF’s kursusudvalg.
Tormod levede og åndede for lokalhistorien, hvad de også har nydt godt af i arkivet i Birkerød, men også familien havde en stor plads i hans hjerte. Han talte altid varmt om sin hustru og sin familie, og underholdende var det, når han fortalte om sine rejser og ture med bl. a. oldebørnene, f. eks en tur tværs over Island på hesteryg.
Tormod var et meget venligt og omgængeligt menneske, der forstod at begejstre andre. Vi vil i DLFs styrelse komme til at savne ham meget.
Æret være hans minde.