Forside

Seminar om Trap Danmark 12. november 2018
”Trap Danmark og den danske topografiske tradition”

HVOR
Aarhus Stadsarkiv, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C i samarbejde med Aarhus Stadsarkiv, Dansk Center for Byhistorie, Dansk Komité for Byhistorie og Organisationen af Danske Arkiver.

TILMELDING
Tilmelding sker til stadsarkiv@aarhus.dk senest torsdag den 8. november. Deltagelse inkl. frokost er gratis. Vi anbefaler hurtigt tilmelding, da deltagerantallet er begrænset.

PROGRAM
Kl. 10.00 Introduktion (Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv)
Kl. 10.20 Den ældste del af den topografiske tradition (Thomas W. Lassen, fhv. museumsinspektør, Maribo)
Kl. 11.00 Erik Johan Jessen og Jens Peter Trap – en sammenlignende analyse af et umage par (Jørgen Mikkelsen, seniorforsker, Rigsarkivet)
Kl. 11.50 Stiftsrelationerne fra 1730’erne og formidlingen af dem (Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv)
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.15 Trap Danmarks 6. udgave – en oversigt bl.a. over nogle af de valg, vi har truffet (Niels Elers Koch, administrerende direktør og chefredaktør, Trap Danmark A/S)
Kl. 14.00 At skrive til Trap – erfaringer og synspunkter fra tre bidragydere (Tina Knudsen Jensen, arkivar, Randers Stadsarkiv; Flemming Nielsen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv; Jørgen Mikkelsen, seniorforsker, Rigsarkivet)
Kl. 15.00 Kaffepause
Kl. 15.15 Diskussion på grundlag af eftermiddagens oplæg
Kl. 16.00 Afslutning


Årsmøde 2019
Foreløbig arbejdstitel: Epidemier i Danmark

Årsmødet finder sted 5.-7. april 2019 på Haraldskær ved Vejle.

Arbejdet med at få aftaler i stand med kvalificerede foredragsholdere er i fuld gang. Det samme gælder lørdagens udflugt, som er planlagt at foregå til Dansk Sygeplejehistorisk Museum, som ligger i en del af bygningskomplekset oprindelig bygget som Julemærkesanatoriet Koldingfjord, 1911.


Julemærkesanatoriets hovedbygning, nu Hotel Koldingfjord

Årsmøde 2018
Befæstningsværker i Danmark i nyere tid

Det totalt udsolgte årsmøde 2018 blev afholdt den 13.-15. april 2018 i Ribe.

Efter velkomst ved formand Aase Windeballe causerede lederen af Sydvest­jyske Museer, museumsdirektør Flemming Just, om museumssituationen i området.

Årsmødet bød på en række spændende foredrag: Befæstninger og byudvikling, Sikringsstilling Nord – en tysk befæstningslinje i Sønderjylland, Københavns land- og søbefæstning fra 1886-1922 – dengang og nu og Musealisering af Atlantvolden.

Lørdagen bød desuden på udflugt til Zeppelin-museet i Tønder, Byvandring i Ribes historiske bymidte, generalforsamling samt om aftenen den dramatiske historie om Grevinden af Bagsværd.