Forside

Dansk Lokalhistorisk Forening fylder 50 år

I år er det 50 år siden Frederikshavn lagde by til dannelsen af en landsdækkende lokalhistorisk forening. Det skete på Dansk Historisk Fællesforenings årsmøde den 8. september 1967 på Hoffmanns Hotel. På et sektionsmøde for de historiske samfund fremlagde DHF’s formand forslaget om dannelse af foreningen. Forslaget var blevet udarbejdet på et møde i Aabenraa den 31. oktober 1966 af et udvalg, som var nedsat på DHF’s årsmøde tidligere samme år. Første formand, som valgtes i Frederikshavn, var landsarkivar Peter Kr. Iversen fra Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa. I dag er det Aase Windeballe, som er formand for foreningen.

Fra sin oprettelse i 1967 så Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger, SLF, det som en vigtig opgave at bygge bro mellem de historiske amtssamfund og de mange lokalhistoriske foreninger, som skød op rundt om i landet i konsekvens af den stigende interesse for den nære historie, ofte med udspring i det slægts­historiske arbejde. I 1972 havde Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger i alt 43 medlems­fore­ninger, senere har tallet nærmet sig 100 foreninger.

Interessen for lokalhistorie er voksende, og gennem de 50 år, der er gået, har skiftende fore­nings­kon­sulen­ter hjulpet mange foreninger i gang. Foreningen modtager også et årligt tilskud fra Kulturministeriet gen­nem Rigsarkivaren, som går til at støtte historiske tidsskrifter og lokalhistorisk litteratur.

En af foreningens mange opgaver var at være fødselshjælper for historien om ”Englandskrigen i Nord­jylland”.

Gennem årene har årsmødet fået en karakter af en foredragsrække, som lokalhistorikere kan have glæde af. I år er det om kystkultur og her er Frederikshavn selvskrevet som stedet for moderne dansk fiskeris fødsel, det farlige farvand omkring Grenen, udgangspunkt for fiskeriekspeditioner og forsøgsfiskeri over hele kloden og meget andet.

Jubilæumsårsmødet blev holdt på Hotel Jutlandia fra den 31. marts til den 2. april og deltagerne blev budt velkommen af borgmester Birgit Stenbak Hansen i Krudttårnet, hvor Fladstrands artillerister skød årsmødet i gang med ”Danske Løsen”.


Borgmester Birgit Stenbak Hansen


Krudttårnet


Klar til “Danske Løsen”


Besøg på Hirsholmene