Styrelse


Formand
Aase Windeballe
a
ase.windeballe@skolekom.dk


Næstformand
Ole Koefoed Nielsen
okn@os.dk


Sekretær
Helge Torm
helge.torm@mail.tele.dk


Kasserer
Flemming Bruun
flemming.bruun@gmail.com


Bestyrelsesmedlem
Arne Fogt
arnefogt@hotmail.com 


Suppleant
Erik Nørr
erik.norr@mail.dk


Suppleant
Erik Christensen
ech@kystmuseet.dk


Foreningskonsulent
Tormod Hessel
blam@os.dk


Redaktør af Journalen
Johnny Wøllekær
jwoe@odense.dk