Journalen 1995

Nummer 1

ARTIKLER

 • Et 200-års jubilæum – Niels Blichers topografi fylder 200 år
  Af Peter Seeberg
 • Frynsegoder dengang – eller: patriarkalske ledelsesformer i industrien
  Af Jeppe Tønsberg
 • Bankbogen
  Af Niels Laurits Bomholt
 • Tre spørgsmål til danske historikere
  Af Knud Holch Andersen
 • Projekt Nordliv – nordisk identitet i fortid, nutid og fremtid
  Af Jesper Boysen
 • Vestjysk byggeskik
  Af Per Hauge Mortensen

Brede Klædefabrik omkring 1880. De karakteristiske hvide bygninger ud imod mølledammen eksisterer stadig, men bagved ligger der i dag bygninger fra fabrikkens ekspansionsperioder i 1890’erne og tiden omkring 1. verdenskrig.

Nummer 2

BOGANMELDELSER

 • Poul Porskær Poulsen: De amtshistoriske årbøger 1994 – en karakteristik af indhold og udformning

       Nordjyllands amt

 • Annamette Andersen og Per Drustrup Larsen (red.): Fra Land og By 4
 • Ole Bergh: Aalborg Politi under besættelsen
 • Nina Christensen: Statshusmændene i Lille Vildmose – en livsstil, der nu er forsvundet
 • Palle Friis: En tur i det gamle Hjørring – med svinkeærinder
 • Henrik Gjøde Nielsen: Blot Brudstykker – historisk strejftog i Hals kommune

       Århus amt

 • Vagn Andreasen: En herregård i Mariager kommune – Kjellerup
 • Ib Damsgaard: Lyshøj Mølle i med- og modvind
 • Grenaa og Omegn – Før og Nu
 • Henning Hall: Mammon og magt i slottets skygge – Randers i Christian 4.’s dage
 • Jens Housgaard Nielsen: Troldfolk – Forunderlige sagn fra Hals Herred
 • Knud Chr. Jensen og Jacob Vedsted: Ebeltoft – en købstad
 • Knud Chr. Jensen m. fl.: Ebeltoft byhistoriske Arkiv i 50 år
 • Palle Kirk: Sct. Mortens kirke i Randers 1494-1994
 • Jesper Laursen: Historien i Skoven – Skove og fortidsminder i Århus Amt
 • Palle Lykke: Billeder af Vibys historie
 • Poul Porskær Poulsen: Godt tjent med navnet Ry – Ry Håndværker- og Borgerforening i 100 år
 • Mary Poulsen: Jeg mindes med glæde

       Ringkøbing amt

 • Mogens Bendixen: Af lyst og trang
 • Ellen Damsgaard og Esben Graugaard (red.): Niels B. Breinholt – Vestjyde og verdensmand
 • Thomas Block Ravn (red.): På sporet af Struer – Fotografier fra et jernbaneknudepunkt 1865-1994

       Viborg amt

 • Jørgen Brems Dalgaard: Ørnen – Julius Theodor Brems
 • Chr. Jacobsen: I regn og slud – Et rids af Viborg Postkontors historie
 • Henrik Gjøde Nielsen: Sportens spor – Gymnastik- og idrætshistorie fra Viborg Amt
 • Havnen midt i Jylland – Skive havn 1869-1994
 • Poul Kjeldgaard: Lauritz Thagaard – En embedsmand ved enevældens lokaladministration i Thisted
 • Karen Elisabeth Stub: Christopher Krabbe – Embedsmand, ægtemand og politiker i en brydningstid
 • Svend Sørensen: Det gamle Thisted – Thisted Købstads historie Bd. 1
 • Jens Vellev: Bruunshaab gamle Papfabrik – 1919 – 3. oktober – 1994

       Vejle amt

 • Brædstrupegnens Hjemstavnsforening – Årsskrift 1994
 • Erik Guldager: Mellem herskab og bonde
 • Vejlebogen 1994 – Årbog for Byhistorisk Selskab for Vejle

       Ribe amt

 • Askov – En historisk billedbog
 • Verner Bruhn: En by bliver til – Esbjergs historie 2, 1850-1910

       Sønderjyllands amt

 • Inge Adriansen: De Forenede Teglværker i Egenrsund 1894-1994 – Fra Als og Sundeved, bind 71
 • Johannes Christiansen: Familien Rønnenkamp fra Flensborg – En slægtsfortælling fra helstatens dage
 • Johannes Diederichsen (red.): Alsiske stednavne
 • Jens-Peter Hansen: Kobbermøllen ved Krusaa
 • Hans Schultz Hansen: Det sønderjyske landbrugs historie 1830-1993
 • Bent Vedsted Rønne (red.): Småskibsfart fra Egernesund og Fjordegnen

       Fyns amt

 • Bent andersen, Jens Mollerup og Gunnar Kjær Mortensen: En dråbe i havet – Langeland under den 2. verdenskrig
 • Robert Egevang og Anders Rehde Nielsen: Faaborg – Guide til byens historie
 • Søren Eigaard: Husligt Arbejder Forbund i Odense gennem 60 år
 • Odensebogen 1994

       Storstrøms amt

 • Viggo Buck m.fl. (red.): Store Heddinge før og nu

       Frederiksborg amt

 • Henning Andersen: 2. verdenskrig – oplevet fra en nordsjællandsk stationsby
 • Svend Esbech: Ølstykke – til alle tider
 • Torben Hvam: Ebberødgårds historie i medgang og modgang
 • Erik Mortensen: Huse i Farum – Bygningskultur og byplanlægning i et dansk lokalsamfund

       Københavns amt

 • Kenn Schoop: At bygge boliger – FSBs historie 1933-94
 • Niels Peter Stilling (red.): Søllerødbogen 1994
 • Hannelene Toft Jensen, Ena Hvidberg og Janne Laursen: Udsigt til Amager – Udviklingen i Tårnby og Dragør kommune i dette århundrede
 • Lise Skjør-Pedersen: Lundtofte, landsbyens gamle huse – københavnerbønder og fabriksarbejdere 1777-1940
 • Jeppe Tønsberg: Baadfarten på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen

       Diverse

 • Arkæologiske udgravninger i Danmark 1993
 • Karl-Erik Frandsen: Okser på vandring – Produktion og eksport af stude fra Danmark i midten af 1600-tallet
 • Charlotte S. H. Jensen: Røverhistorier – Sagn og virkelighed
 • Erik Nørr: Skolen, præsten og kommunen – Kampen om skolen på landet 1842-99
 • Jørn Piø: Visemageren
 • Holger Rasmussen: Fra Sengehalm til Silkelagen
 • Ole Degn: Toldarkiver før 1919 – Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne

Lokalhistorisk litteratur.

Nummer 3

ARTIKLER

 • Børnearbejde eller børn og arbejde?
  Af Ning de Connick-Smith
 • Byen, oplandet og regionen – Markeder, købmandshandel og håndværkeraktiviteter i Slagelse og opland omkring 1800
  Af Jørgen Mikkelsen
 • Den kongelige Kobberstiksamling – Den kongelige Kobberstiksamling er Danmarks største kunstsamling med over 300.000 kunstværker på papir
  Af Jennie Gunnarsen
 • Tre spørgsmål til danske historikere
  Af Johan Peter Noack
 • Om at gøre nytte
  Af Verner Bruhn
 • Museum for modstandsmænd og raske drenge
  Af Charlotte S. H. Jensen
 • Et livsforløb på kaffestel
  Af Peter Korsgaard

BOGANMELDELSER

 • Erna Møller Jensen: Fynboer i 100 år – i arbejde og fritid
 • Tårs – et sogn i Vendsyssel II

Englænderne bombarderer København. G. L. Lahde, 1765-1833: Kjøbenhavn, Natten mellem 4. og 5. september 1807, set fra Christianshavn, 1807.

Nummer 4

ARTIKLER

 • Opsætsighed på fattiggården – Et stykke socialhistorie med udgangspunkt i amtsarkiverne
  Af Christian Larsen
 • Uønskede tyskerbesøg – Den usikre dagligdag for pårørende til modstandsfolk under besættelsen
  Af Ib Steen-Knudsen
 • Danske øltraditioner og bryggerier
  Af Hans H. Worsøe
 • Fortarbejdere på Vestvolden
  Af Michael Christensen
 • Bornholmsk byggeskik
  Af Niels-Holger Larsen

BOGANMELDELSER

 • Niels H. Frandsen: Dansegilde og mordbrand

Høst med selvbinder, Skals 1984.

Nummer 5

ARTIKLER

 • En lille sort bog i voksdugsomslag – trådtrækker Jacob Jacobsens regnskabsbogsbjerg – fisk og fiskere
  Af Harriet M. Hansen
 • 120 ankre fransk cognac
  Af Jesper Vang Hansen
 • Mariampolé – en by i Litauen
  Af Knud Holch Andersen
 • Søren Bay – Odsherreds og Lammefjordens fotograf
  Af Jens Hjorth Hansen
 • Renæssancebyggeri i Haderslev
  Af Lennart S. Madsen
 • Søsterkage
  Af Ann Vibeke Knudsen

Udsnit af N. F. Schiøtz-Jensens maleri “Lasten bjærges fra strandet skib ved Lønstrup”, 1906.