Journalen 2017

Nummer 1

Gullaschbaroner, revolution og ødelæggelse – en lille historie om 1. verdenskrig i Frederikshavn
Af Erik S. Christensen

Lokalhistorie, hjemstavn og det nationale projekt
Af Kim Furdal

For Danmarks befolkning – Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers medlemsoplysning mellem 1936 og 1976
Af Maria Mejer

Arkiver og skoler – Nye veje for historieundervisningen
Af Anders Lykke Widt

Dansk Lokalhistorisk Forening 50 år
Af Erik Nørr


Situation fra Odensequizzen 2011. Hvert år afvikler Odense Stadsarkiv quizzen, der er målrettet byens 6. klasser. Eleverne konkurrerer på viden om Odense og byens historie.

Nummer 2

Boganmeldelser

Region Nordjylland

 • Fra Himmerland og Kjær Herred 2016 (Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred)
 • Knud Holch Andersen, Mie Bruus og Flemming Skipper: Hanstholm – Drøm og virkelighed (Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred)
 • Bodil Hansen: Fra Han Herred til Fjends Herred og Ørslev Kloster (Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred)
 • Anne Juel Andrsen: Byplanlægning i Aalborg Midtby – Fra gadegennembrud til tæt byudvikling (Selskabet for Aalborgs Historie, Aalborgbogen 2016)
 • Mette Harbo Lehmann og Henrik Gjøde Nielsen: Sort Gul Rød – Skagensmalernes rammer og fiskernes by (Skagens Museum og Nordjyllands Kystmuseum)
 • Hans Nielsen (red.): Vendsyssel Årbog 2016 (Historisk Samfund for Vendsyssel)
 • Han Herred Bogen 2017 (Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred)

Region Midtjylland

 • Annales (Galten Lokalarkiv)
 • Arne Mosgaard: Krigsmindesmærker i Herning-området – Historiske mindesmærker og gravsten fra krigene 1848-1850. 1864, 1914-1918 og 1940-1945 samt genforeningen 1920
 • Henning Ringgaard Lauridsen: Sammenhold og fællesskab i 125 år – Fællesorganisationens og arbejderbevægelsens historie i Viborg 1891-2016 (LO Viborg)
 • Hans Herping m.fl. (red.): Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt (Historisk Samfund for Ringkøbing Amt)
 • Kristian Buhl Thomsen: Havnebilleder – 200 billeder af Aarhus Havn 1845-2016
 • Årsskrift 2016 (Brædstrupegnens Hjemstavnsforening)
 • Doron Haahr: På stuegang i Aarhus – Historien om byens hospitaler
 • Ole Degn m.fl. (red.): Fra Viborg-egnen 2016 (Historisk Samfund for Viborg-egnen)
 • Ole Færch: Hald Lens regnskab 1541-46 (Viborg Museum)
 • Hardsyssel Årbog 2016 (Historisk Samfund for Ringkøbing Amt)
 • Rud Kjems (red.): Skivebogen 2016 (Historisk Årbog for Skive og Omegn)
 • Karen Straarup (red.): Fra Randers Amt 2016 (Randers Amts Historiske Samfund)
 • Lokalhistorisk årbog 2016 (Langå Lokalhistoriske Forening)
 • Jørgen Smidt-Jensen (red.): Årbog 2016 (Museum Østjylland)
 • Årsskrift 2016 (Museumsforeningen Glud Museum)
 • Kurt Quist Nielsen (red.): Østjysk Hjemstavn (Årbog for Østjysk Hjemstavnsforening)
 • Henning Ringgaard Lauridsen: Provst Ursin, Maren Vaskekone og den triste toldbetjent
 • Jette Linaa (med bidrag af Lars Krants): Urban Consumption – Tracing urbanity in the archaeological record of Aarhus c. AD 800-1800
 • Årbog for Vinderup-egnen 2016 (Vinderup Egnshistoriske Forening)
 • Søren Bitch Christensen (red.): Aarhus i årtier – Aarhushistoriernes historie fortalt i billeder, 1950’erne
 • Peter Mouritzen et.al. (red.): Aarhus Stifts Årbøger 2016 (Historisk Samfund for Aarhus Stift)

Region Syddanmark

 • Kurt Risskov Sørensen (red.): Cartha – Årsskrift for Østfyns Museer 2015/2016 (Østfyns Museer)
 • Jens Åge S. Petersen, Andreas Skov og Johnny Wøllekær: Boliger til alle – Arbejdernes Boligforening 1916-2016
 • Lise Gerda Knudsen og Nils Valdersdorf Jensen (red.): Fynske Årbøger 2016 (Historisk Samfund for Fyn)
 • Fra Ribe Amt 2016 (Historisk Samfund ofr Ribe Amt)
 • Marianne Weigel og Linda Petersen: Fyn i de brølende tyvere (Historisk Samfund for Fyn)
 • Trenna R. Krisstensen (red.): Haderslev – En købstad bliver til. Udgravninger ved Starup og Møllestrømmen (Museum Sønderjylland)
 • Janus Møller Jensen og Lars Bisgaard: Magt, Menneske og Myte – Christian 2. og kætterprocesserne i Stockholm (Østfyns Museer)
 • Karsten Merrald Sørensen: Kirkebrug gennem 250 år – Fyrsternes, præsternes og befolkningens brug af kirkerummet
 • Øboer 2016 – Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø (Foreningen til udgivelse af Historisk Årbog for Langeland, Siø og Strynø)
 • Lars Christensen: En uskykldig Jagtfornøjelse og Motion – Jagt og dyrehave ved Nyborg gennem tiden (Østfyns Museer)
 • Jørgen Thomsen m.fl. (red.): Odensebogen 2017
 • Janus Møller Jensen et.al. (red.): Nyborg – før og nu 2015, Årsskrift for Østfyns Museer
 • Erik B. Kromann (red.): Marstal Søfartsmuseum – Årbog 2016
 • Mette Ladegaard Thøgersen og Kurt Risskov Sørensen (red.): En gyngende bro – M/F Broen fra Storebæltsfærge til kulturfærge (Østfyns Museer)
 • Ruth Jensen m.fl. (red.): Stavn 2016 – Beretninger og historier fra Faaborg-egnen
 • Sjæk’len 2015 – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsarkvariet i Esbjerg
 • Sønderjyske Årbøger 2016 (Historisk Samfund for Sønderjylland)
 • Rasmus Willaing Lock (red.): Årsskrift 2016 (Søndersø og Omegns Lokalhistorisk Forening)
 • Lars N. Henningsen: Værdikamp og folkeuro – Bønder, præster og øvrighed i 1790’ernes Slesvig (Historisk Samfund for Sønderjylland)
 • Tåsinge Årbog 2016 (Taasinge Museumslaug)
 • Årsskrift 2016 (Historisk Forening for Graasten by og egn)

Region Sjælland

 • Arkivernes Jul 2016 (De Lokalhistorisk Foreninger og Arkiver i Kalundborg Kommune)
 • Romu 2015 – Årsskrift fra Roskilde Museum
 • Heidi Pfeffer (red.): Lolland-Falster 2016 (Lolland-Falsters Historiske Samfund)
 • Snoldelev – en lokalhistorisk beskrivelse af en sjællandsk landsby fra 1930-2000 (Ramsø Lokalhistorisk Forening)

Region Hovedstaden

 • Alle tiders Nordsjælland – Museum Nordsjællands Årbog 2016
 • Ole B. Kristensen og Mogens Elgaard: Forladt af konge, bonde og soldat (Værløseegnens Historiske Forening)
 • Årsskrift 2016 (Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv)
 • Jens Mortensen og Flemming Bruun (red.): Årbog 2017 (Gladsaxe Lokalhistoriske Forening)
 • Jens Mortensen og Flemming Bruun (red.): Hermanns Hjørner – anekdoter fra Gladsaxe (Gladsaxe Lokalhistoriske Forening)

Bornholm

 • Karl Nielsen: Brugsforeningsbevægelsen på Bornholm (Bornholms Historiske Samfund)

Danmark

 • Jørgen Burchardt: Gods på vej – Vejtransportens danmarkshistorie bd. I-III
 • Kim Furdal: Kampen om lokalhistorien II
 • Ronja Hougner Vejdegren m.fl. (red.): Indvandring
 • KUML 2016 (Jysk Arkæologisk Selskab)

 

På Claus Bergs altertavle i Odense Domkirke ses den fromme Christian 2. i midten sammen med sin far Kong Hans og resten af den kongelige familie.

Nummer 3

Agenten, som blev radiostjerne
– fortællingen om humoristen Jens Ludvig Larsen
Af Allan Vendeldorf

ABC-optøjerne på Vesterbro
Raceuroligheder og kampen om et tilholdssted
Af Mathias Koblerød Rasmussen

Historier fra et flygtningearkiv
Allesølejren og Beldringe Lazaret, 1945-47
Af Lisette Juhl Hansen

De tyske flygtningelejre i Frederikshavn
Af Erik S. Christensen

Nikita Khrusjtjov sagde “Njet”
Af Jens Åge S. Petersen

 

I 1964 besøgte Sovjetunionens ministerpræsident Nikita Khrusjtjov Danmark. Han aflagde blandt andet et besøg hos forhenværende statsminister Erik Eriksen på Midtfyn. På markvandringen blev der drøftet landbrug og Khrusjtjov fil hilst på Erik Eriksens røde køer.