2012 Magtfulde danske personer omkring 1. verdenskrig

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde på Dalum Landbrugsskole, Odense, fra den 13. april til den 15. april, hvor man havde valgt at sætte fokus på emnet “Magtfulde danske personer omkring 1. verdenskrig”.
Klik her for at komme til fotoalbum fra årsmødet.

Krengerup Gods. Foto: Flemming Bruun.

Program

Andels- og handelsmanden Anders Nielsen, fhv. folketingsmand
Anders Nielsen skabte egenhændigt andelsbevægelsens organisationer. Han foretrak samarbejde frem for konfrontation, og i krigsårene 1914-18 blev hans organisationer nærmest inkorporeret i reguleringspolitikken, indtil hans rival Thomas Madsen-Mygdal, fik genskabt deres handlefrihed under Landbrugsrådets ledelse.
Foredrag ved universitetslektor Erik Helmer Pedersen

Bustur til godset Krengerup
Museumsinspektør Ellen Warring, Odense Bys Museer, var guide på turen og på rundvisningen på herregården Krengerup

Den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning
Thorvald Stauning fik allerede i 1915 sit parti til at påtage sig regeringsansvar og blev i september 1916 medlem af regeringen. Han gav derved tidens reguleringspolitik en drejning, der modvirkede alt for kraftige prisstigninger på almindelige forbrugsvarer. I politisk forstand blev han krigsårenes egentlige sejrherre
Foredrag ved seniorforsker Henning Grelle, Arbejdermuseet

Indenrigsminister Ove Rode
Som indenrigsminister i den radikale Zahle-regering 1913-20 fik Ove Rode hurtigt gjort vigtige dele af reguleringspolitikken til et rent administrativt anliggende uden for Rigsdagens direkte kontrol og blev ret enerådende på dette felt helt frem til efteråret 1918. Hans succes skyldtes i høj grad hans voksende samarbejde med Stauning.
Foredrag ved stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense Stadsarkiv 

Ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne

Spillemandsgruppen Fynboerne
Gruppen spillede de gamle fynske folkedanse, og årsmødets deltagere fik mulighed for en svingom med kyndig vejledning af medlemmer fra gruppen 

Opsummering af emnet 1. verdenskrig
Erik Helmer Pedersen samler trådene for det fortsatte projekt og opsummerer, hvor langt man er nået med indsamling af materiale ude i foreningerne

Kontrolminister Chr. Rottbøll – en rigtig højremand?
Christian Rottbøll fra Børglum Kloster var landstingsmand for Højre 1894-1920. Hans moderate holdninger var med til at sikre partiets omdannelse til Det Konservative Folkeparti 1915, og han blev dets kontrolminister ved ”Borgfreden”, september 1916. Juni 1917 blev han dog ekskluderet af sit parti, da han ikke i enhver henseende fulgte dets paroler. Han trådte fog først ud af regeringen i januar 1918.
Foredrag ved lektor Mogens Rostgaard Nielsen, Syddansk Universitet


Krengerup gods