Journalen 1993

Nummer 1

ARTIKLER

 • Politisk agitation 1890-1915
  Af Børge Jensen
 • Fotograf Kristian Hudes “pletskud”
  Af Eva Tønnesen
 • Rødder, rak og reformister
  Af Peter Bondesen
 • Historien om en falden kvinde
  Af Allan L. Fransen
 • Om at skrive en god historie
  Af Poul G. Ørberg
 • Fra flådens fedekælder til rigsarkivets ny læsesal
  Af August Wiemann Eriksen
 • Bygholm og Vesløs vejler
  Af Knud Holch Andersen

BOGANMELDELSER

 • Grethe Ilsøe og Knud Prange (red.): Underdanigst Pro Memoria! – Indberetninger til amtmænd på Sjælland med Møn, Lolland-Falster, Bornholm 1720-1860

Forår i Grejsdalen ved Vejle. Fabrikker blev grundlagt i den naturskønne ådal i begyndelsen af 1800-årene, idet vandkraften kunne udnyttes som energikilde i industriproduktionen.

Nummer 2

BOGANMELDELSER

 • Palle Kirk: Årets høst af amtshistoriske årbøger

       Jylland

 • Inge Adriansen og Doege Immo: Dansk eller tysk – Billeder af national selvforståelse i 1920
 • Ole Bergh: Træfningen ved Hollandshus – Rold Skov 18. august 1943
 • Peter Bondesen og Aksel Hald-Christensen: Randers – før og nu
 • Poul Verner Christiansen: En østjysk landsbys rødder – Gedings historie indtil 1850
 • Susanne Munkholt Conradsen: For sundhed, renhed og nemhed – da Vejle fik rindende vand
 • Kim Furdal: Haveselskaber i Kolding 1910-1960
 • Esben Graugaard og Rigmor Lillelund: Naur sogn 1600-1900 – Portræt af et vestjysk sogn og dets mennesker fra enevælde til andelstid
 • Børge Kjær (red.): Grenaa og omegn før og nu
 • Henrik Fangel m.fl. (red.): Haderslev i 700 år
 • Holger Jensen: Hornbæk – i mands minde
 • Preben Jensen og Bjørk Pedersen: I rådhusets skygge – om byens arrestkamre i Rådhuset på Gammeltorv
 • Ejnar Thuesen Johansen: Obning gu’ bjer’et – Auning by og sogn fra fortid til nutid
 • Børge Kjær: Grenaa og den vide verden
 • Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring: Fra grubehus til grillbar – Horsens i 1000 år
 • Birgitte Dedenroth-Schou (red.): Koldingbogen 1992
 • John T. Lauridsen: Klatterup – et arbejderkvarter i Esbjerg 1900-1990
 • Frederik Lundberg: Købstadshistorier
 • Marie-Louise Marchal m.fl.: Liv og levned i Beder og Malling sogne
 • Vagn Andreasen m.fl. (red.): Mariager Købstad 400 år
 • Henning Mathiesen: Hertugens Folk – Landbruget under Rønhave og Sønderborg Ladegård i tiden inden udskiftningen
 • Chresten Nielsen m.fl.: Understed og Karup sognes historie – Bind IV
 • Randers statsskole 1542-1992
 • Gerda Reppke m.fl.: Fire sogne omkring Solbjerg – Egnshistorie fra Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvilested sogne, Bind 3
 • Poul Rielgaard: Thisted Amts veje og vandløb – Bestyrelse af veje og vandløb i Thisted amt 1793-1970
 • Gunnar Rønn og Jens Krogh: Kirkeskibe i Ringkøbing amt
 • Ole Steen Salomonsen: Veje, gud tør kende – en fortælling om mennesker og deres vilkår på landet
 • H. Morell Jørgensen (red.): Set og sket i Hobro 1880-1914
 • Søren Bugge Vegger: Gunnis Torp – Historien om Gunderupgård og Trend Storskov
 • Viborg bybilleder – om byen og dens bygninger
 • Erik With-Pedersen: Optegnelser om “Holmen og Hestehaven” – nogle bidrag til Vejle Østbys historie

       Fyn

 • C. C. Kromann Clausen (red.): Det skete – Modstandsbevægelsen på Skarup Statsseminarium under 2. verdenskrig
 • Anne Lise Ernst: Historien om tre dukker
 • Johannes Jensen: Sørup sogns historie
 • Odensebogen 1992
 • Rikke Agnete Olsen (red.): Voldsteder i Danmark – En vejviser, Fyn og omliggende øer

       Sjælland

 • J. L. Østergaard Christensen og Peter Korsgaard: Strejflys – Fra Holbæk Museum og Holbæk Arkiv
 • Eva Holm-Nielsen m.fl.: Gader og veje i Hillerød kommune
 • Gerd Neubert (udg.): Skrifter fra Køge 1597-1655
 • Frank A. Birkebæk, Ernst Verwohlt og Mette Høj (red.): Roskilde bye historie – i tiden indtil 1536
 • Hanne Willert: Store familier i små huse – 77 hus-familier i 800-tallets Kyndby

       Hovedstadsområdet

 • Hanne Christensen og bodil Fogh: Kulhus – et landsted ved Furesøen
 • Bente Dahl Hansen og Hans Pedersen: De stred sig frem – Socialdemokratiet og Ballerup 1892-1992
 • Egon Funch (red.): Minder fra Vestegnen
 • Sigund Rambusch: De nye kirker i Rødovre
 • Preben Sørensen: Unge herrer og mestre – om arbejdsvilkår og Danmarks første storkonflikt i 1794
 • Peter Wahl: Vejnavne i Lyngby-Taarbæk kommune
 • Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn – Pigeopdragelse i 1800- og 1900-tallets Wærnske Institut

       Bornholm

 • Søholm, Bornholmsk Keramik

       Diverse

 • Arkæologiske udgravninger i Danmark 1991
 • Danske Museers Film og Videoproduktion
 • Ingeborg Cock-Clausen og Aage E. Hansen: Uniformer i toldvæsen og grænsegendarmeri
 • Tove Michelsen: Danske idrætsjubilæumsskrifter – en bibliografi

Lokalhistoriske udgivelser.

Nummer 3

ARTIKLER

 • Hovedstaden i landets udkant
  Af Poul Porskær Poulsne
 • Klokkeslettet
  Af Christian Jacobsen
 • Indtryk fra arkivbesøg i England og Canada
  Af Birgitte Dedenroth-Schou og Jørgen Dieckmann Rasmussen
 • Den store byhistorie
  Af Knud B. Christoffersen
 • Fattige, elendige og ulykkelige enker i 1700-årenes Horsens
  Af Bodil Møller Knudsen

BOGANMELDELSER

 • Forskellige forfattere: Arkivernes Informationsserie
 • Poul Erik Olsen (red.): Hvis de skulle reddes
 • Ruth Hedegaard og Mogens Thøgersen: Om Hjørring købstad – en litteraturliste

Skyllebakken i Frederikssund. Det er en lille klynge huse (tæt ved fjorden), der adskiller sig fra andre dele af byen. I det store og hele er det et endnu uspoleret kvarter. Oprindeligt var det et anden- og tredjerangs kvarter for overvejende fattigfolk, men i dag en lille “perle”.

Nummer 4

ARTIKLER

 • Pigerne fra provinsen
  Af Charlotte Jensen
 • Postkortfabrikantens negativer
  Af Henrik Fangel
 • Naturens arkiver
  Af Bent Odgaard
 • Mennesket og naturen
  Af Søren H. Andersen
 • Sognepræstens familie
  Af Marianne Bro Jørgensen

Kanalfogedboligen ved Frederik VII’s kanal ved Løgstør. Med åbningen af kanalen i 1863 fik skibene på Limfjorden mulighed for at passere uden om de lave grunde ved Løgstør. Siden 1965 har kanalboligen været hjemsted for Limfjordsmuseet..

Nummer 5

ARTIKLER

 • Nationalhaverne – et projekt fra parcelhuskvarterernes barndom
  Af Peter Dragsbo
 • De nye stadsarkiver
  Af Henning Ringgaard Lauridsen
 • Silkeborg i billeder – på edb
  Af Hanne Arent
 • Fattigfisme – for fuld udblæsning
  Af Peter Olesen
 • Klip fra filmens historie
  Af Jesper Hjermind
 • Rejsen til Amerika
  Af Marianne Bro-Jørgensen

Hjørnebygningen Ahlgade/Nygade i Holbæk blev opført i 1914 og nyistandsat i 1992.