2015 Gravminder og andre mindesmærker i lokalt og nationalt perspektiv

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde i Ry fra den 10. april til den 12. april, hvor man havde valgt at sætte fokus på emnet “Gravminder og andre mindesmærker i lokalt og nationalt perspektiv”. Rundt om i landet støder vi på masser af mindesmærker, mindesmærker for begivenheder og personer, der er en del af vores historie, vores kulturhistorie. Også på kirkegårdene kan man finde dem sammen med gravstenene. Går man en tur på kirkegården, vil man se, at der er megen historie, man kan få fortalt. Er det på ens lokale kirkegård, vil der være mange navne, man kan nikke genkendende til, navne på personer, der har været med til at præge sognet. Går man en tur på andre kirkegårde, vil det være andre ting, man hæfter sig ved. Gravstene, gravminderne har skiftet karakter gennem tiderne. Hvad er karakteristisk for en bestemt tid eller måske for en bestemt egn? Hvor gamle er stenene, og hvilke skal bevares? Det er nogle af de emner, der blev behandlet på årsmødet.
Klik her for at komme til fotoalbum fra årsmødet.

Mindesmærke på Himmelbjerget. Foto: Flemming Bruun.

Program

Den danske kirkegårds historie og gravminderegistreringen
Vores kirkegårde afspejler det omgivende samfund, og måden at indrette kirkegården på har ændret sig i takt med samfundsudviklingen. I foredraget fortaltes om kirkegårdens historie fra middelalderen og frem til i dag, og der blev bl.a. at fokus på de forskellige typer af gravminder, som har været typiske for kirkegården i tidens løb, ligesom der blev givet eksempler på, hvordan arbejdet med gravminderegistrering kan gribes an.
Billedforedrag ved museumsinspektør Linda Petersen, Østfyns Museer

Udflugt med bus til Himmelbjerget, Them og Silkeborg
Turens første mål var Himmelbjerget. Ud over udsigten findes her flere mindesten for bl.a. Blicher og Budde samt et egetræ, plantet i 1915 i anledning af kvindernes valgret. Derfra fortsattes til Them kirkegård med mindesten for 1864 og 1. Verdenskrig samt for en lokal berømthed. Sidste stop var ved Silkeborg gamle kirkegård, ligeledes med værdifulde mindesten og gravmæler, bl.a. for Silkeborgs stifter og dennes familie, papirfabrikant Michael Drewsen.
Guide var fhv. postmester Preben Strange, Silkeborg.

Projekt for fotoregistrering af alle gravsteder på danske kirkegårde
Torben Bank Sørensen om det privatbaserede projekt for fotoregistrering af alle gravsteder på danske kirkegårde på dk-gravsten.dk. Projektet er især til gavn for alle slægtshistorisk interesserede.
Foredrag ved Torben Bank Sørensen, Vejle

Et aktivere foreningsliv – hvordan?
Oplæg ved Arne Fogt, formand for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, og Jesper Vang Hansen, formand for Bornholms historiske Samfund

Ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne

”TINE” af Herman Bang
Kanonerne tordner, byen brænder, og alt bliver vendt op og ned i den unge Tines liv. Inger Marie Madsen fortæller uddrag af ”TINE”, den mesterlige roman om krigen i 1864.
Underholdning ved skuespiller og historiefortæller Inger Marie Madsen, Århus

Identitet og mindesmærker
Kryger har i en menneskealder forsket i mindesmærker og gravminder som kulturhistoriske udtryk for dansk identitet, bl.a. i forbindelse med sit virke som redaktør af ”Danmarks Kirker” i 1995-99. Kryger har skrevet flere faglitterære værker.
Foredrag ved magister i kunsthistorie Karin Kryger

Administrationen af de kulturhistoriske værdier på kirkegårdene – bevaring set med ejerøjne
Dejgaard Jensen, der i snart 25 år har forvaltet pasningen af kirkegårdene i Silkeborg, er i det daglige virke optaget af spørgsmål om bevaring og vedligeholdelse dels af officielt udpegede bevaringsværdier, dels af egne prioriteringer på området. Hvordan klares opgaverne – fysisk såvel som økonomisk?
Foredrag ved kirkegårdsleder Jens Dejgaard Jensen


På Himmelbjerget

 

 

På Silkeborg gamle kirkegård

 

Inger Marie Madsen