1994 Gør gode arrangementer bedre

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde på Hornstrupcentret ved Vejle 6.-8. maj, hvor man havde valgt at sætte fokus på emnet “Gør gode arrangementer bedre”. Deltagerne fik gennem foredrag og øvelser  inspiration til at forny arrangementsvirksomheden, både i form og i indhold.

Program

Fredag aften fortalte Jesper Hjermind om den indsamling og overspilning af gamle film, som havde fundet sted i Viborg og Ringkøbing amter. Filmene havde vist sig at være et fremragende formidlingsmiddel. En del var blevet vist i lokal-tv, men ellers havde det været almindeligt at bruge dem i forbindelse med enkeltarrangementer.


Lørdag formiddag bestod delvis af en praktisk øvelse, gruppearbejde om udarbejdelse af et arrangementsprogram for en sæson. Efter en indledning med opstilling af problemer blev det overladt til de enkelte grupper selv at vurdere, om foreningsbestyrelsen skulle koncentrere sig om et tema, få foredragsholdere udefra osv. Der kom mange gode erfaringer frem.


Før middagen førte Hasse N. Jørgensen os på en vandring ved lysbilleder om, hvordan vi kunne blive bedre brugere af kirkegården, dels som gravstedsvedligeholdere, dels som kulturhistoriske vandrere. Ved at bruge gravminder og beplantning kan vi foretage en kulturhistorisk vandring tilbage i tiden – f.eks. havde man tidligere foretrukket løvfældende træer (symboliserende cyklussen liv – død – liv, mens man nu foretrak stedsegrønt.


Bo Rasmussen, Randers, har for amtssamfundet været i stand til at arrangere mange ture vidt omkring med succes både indholdsmæssigt og økonomisk. Det er endda sådan, at man må stå i tur efter tilmelding. Blandt de gode tips var at inddrage lokale folk som guider undervejs og at alliere sig med professionelle arrangører.


Aftenens foredrag viste sig at være meget, meget underholdende. I hyggestuen fortalte og demonstrerede Carsten Gaardbo og Hans Jørgen Bang om den lokale sangskat på Skagen. Gaardbo har redigeret bogen ”Skagens Sange” og fortalte om redaktionen af den. Centralt i beskrivelsen stod Holger Drachmann og hans forhold til bourgogne, kvinder og digtning. Det var virkeligt professionelt og hyggeligt gjort.


Søndag morgen gav Peter Bondesen en vejledning i den vanskelige kunst at få tilskud. De må søges lokalt, og folkeoplysningsforbund, folkeuniversitet, 5 %-puljen og kommunale tilskud til lederuddannelse blev gennemgået. En anden mulighed var alliancer med andre foreninger, det kunne dels hjælpe på økonomien, dels give nye medlemmer.


Kurset sluttedes af med en gudbenådet fortæller, Ib Friis, som i mange år har udarbejdet undervisningsmateriale i Værløse. Der kom mange små tricks, som man kan bruge i sin formidling selv om de færreste tegner lige så godt.