Journalen 2008

Nr. 1

Taterne i Jylland
Af Lene Andersen

Uskyldige ofre eller medskyldige tøser? – Blodskam, skyld og straf i Danmark 1866-1933
Af Mette Seidelin

Klassekamp ved Vadehavet – En uønsket historie
Af Peter Dragsbo

Industrikulturens år 2007 – Fremtidens udfordringer
Af Kenn Tarbensen

Maren Dolleris – Det eneste mandfolk i Odder Sogneråd
Af Anna Wowk vestergaard


H.C. Andersen drog i 1830 til Jylland for at se heden og om “mulig at møde en taterfamilie”. H.C. Andersen var ikke den eneste kunstner i sin tid, der var fascineret af taterne. Mange malere og digtere kredsede om taterne i deres malerier og skrifter. Taterne blev fremstillet som eksotiske, mørke, smukke og frie mennesker. Hvem taterne i virkeligheden var, blev dog aldrig afklaret. Maleri af Hans Smidth (1839-1917).

Nr. 2

Amtshistoriske årbøger 2007
Af Per Grau Møller

·    Bornholmske Samlinger, IV. række, 1. bind, 2007
·    Historisk Årbog for Roskilde Amt 2007
·    Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt bind 94, 2007
·    Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2007, 95. årgang
·    Fynske Årbøger 2007
·    Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2007
·    Fra Himmerland og Kjær Herred, 96. årgang, 2007
·    Skivebogen 98. bind 2007
·    Fra Viborg Amt 2006
·    Fra Viborg-egnen 2007
·    Historisk Aarbog for Randers Amt 2006
·    Historisk Aarbog for Randers Amt 2007
·    Østjysk Hjemstavn, 72. årgang 2007
·    Århus Stifts Årbøger, 2007
·    Vejle Amts Årbog, 2007
·    Fra Ribe Amt 2007

Boganmeldelser i øvrigt

Københavns Amt
Glimt fra Albertslund historie – Årsskrift 2007
Jørgen Nielsen: Fem år – der varede længe
Frederiksberg gennem tiderne, bind 30, 2007
Morten Falmer-Nielsen: Kirkegårdene i Gentofte
Årbog 2007 (Gladsaxe)
Kaj B. Rasmussen: Et tilbageblik – Erindringer fra Vridsløselille
Lyngby-bogen 2007
Allan Tønnesen: Riises Landsted, Allégade 5 på Frederiksberg

Frederiksborg Amt
Børge Verstege: Da tyskerne kom
Ebba
Poulsen: En bondepiges erkendelser
Bent Skov Larsen
m.fl.: Humlebæk Skole gennem 100 år
Hørsholm Egns Museum, Årbog 2007
Susanne Hesselkjær og Annemette Aarøe Jensen (red.): Glimt fra 1950’ernes Jægerspris

Roskilde Amt
Hans-Christian Eisen: Fra forskole til byskole – Hedegårdenes Skole gennem 100 år
ROMU (Roskilde Museum 2006)

Storstrøms Amt 
Hanne Christensen: Dansk Industri – Sukkerfabrikkerne, Roer i lange baner
Signe Trolle Gronemann: Hvor tæt kan man komme?
Stevns før og nu – Bind IX

Bornholms Amt
Ann Vibeke Knudsen (red.): Under overfladen – De bornholmske råstofindustriers historie

Fyns Amt
Kurt Risskov Sørensen (red.): Cartha 2006/2007 (Kertemindeegnens Museer)
Hans v. Poulsen: Den gode vilje – En husmandsdreng fra Tåsinge fortæller om opvækst og ungdom
Karsten Kjer Michaelsen: Da økologi var hverdagskost – et slotskøkken anno 1815
Doris Rasmussen: En Vild Krabat – Mads Johansen Lange
Michael Bregnsbo, Margi Larsen og Marianne Weigel: Fyn og fynboer for 100 år siden
Harriet M. Hansen: Teglgårdsparken – sindsygehospitaler, der blev en bydel
Sletten – Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie 2006
Tåsinge Årbog 2007
Vends 2007
Årbog 2007 – Ærø Museum

Sønderjyllands Amt
Anne Katrine Gjerløff: Fejder om fortiden
Elsebeth Thygesen Kristensen og Kirsten Thomsen: Årsskrift 2007 (Gråsten)

Ribe Amt
By, marks og geest 19
Morten Hahn-Pedersen (red.): Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2006
Jens Lindby, Inge Gelsam Kjær og Preben Palle (red.): Varde i 1950’erne

Ringkøbing Amt
Vand til folk og fæ, Ikast vandværk 2007
Årsskrift 2007 (Vildbjerg Sogn)

Vejle Amt
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening – Årsskrift 2007
Poul Ulrich Jensen: Byens plan – Vejles fysiske udvikling 1786-2007
Fredericiabogen 2007
Stort og småt fra sogne i den gamle Gedved kommune
Annette Hoff: Gehrdt de Lichtenberg – Storkøbmand, godsejer, pengeudlåner og fabrikant

Århus Amt
Annales (Galten)
Brudstykker fra Blicheregnen 2007
Han Herred Bogen 2008
Mogens Weinreich: Kend din by II – Kendte og mindre kendte sider af Århus før og nu
Niels Kayser-Nielsen og Stine Agergaard (red.): Århus som idrætslandskab
Henrik Gjøde Nielsen: Støvring Kirke 1907 – 22. december 2007

Viborg Amt
Freddy Boysen, Henning Kristensen og Lindy Hansen (red.): Engesvang – i mands minde
Viborg Bogen 2007

Nordjyllands Amt
Bodil Frandsen: Til glæde og salighed – Guds Legemslav i Aalborgs Senmiddelalder
Henrik Gjøde Nielsen: At fremme sportens interesse
Henrik Gjøde Nielsen m.fl. (red.): Fra reformation til enevælde
Henning Bundgaard (red.): Sydthy – glimt af en kommune

Diverse
Adam Tybjærg Schacke: Gods, gårde og kulturlandskab – besiddelsesforhold og godsstruktur i den sydlige del af Nørrejylland 1570-1788
Agnes S. Arnórsdóttir, Per Ingemann og Bjørn Poulsen (red.): Konge, kirke og samfund – De to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder
Danske jern- og stålskibsværfter ca. 1850-2005
Palle Ove Christiansen og Jens Henrik Koudal (red.): Det ombejlede folk – Nation, følelse og social bevægelse
Hanne Thomsen og Jytte Thorndal: El og gas til danske kommuner
Henrik Selsøe Sørensen , Claus Boie og Gorm Christensen: Postkortets historie i Danmark – Fra billedhilsen til postkort
Inge Marie Larsen: Da smør var guld – Sibirisk smørproduktion og -eksport 1895-1905
KUML 2007 (Arkæologisk Selskab)
Per Grau Møller m.fl. (red.): Landbrugshistorien på museum – Beretning fra et symposium afholdt den 27.-28. oktober 2005
S.P. Jensen: Fra stilstand til vækst – Studier i dansk landbrugs udvikling fra 1682 til 1914
Søren Bitsch Christensen (red.): Den moderne by
Erik Nørr og Jesper Thomassen (red.): Nordatlanten og Troperne – Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne
Hans Christian Johansen: Indkomstskatter og offentlig vækst 1903-2005
Peter Bavnshøj m.fl. (red.): Skriftserie fra Dansk landbrugsmuseum nr. 2, årbog 2007
Søren Byskov:
Dansk kystkultur under forandring
Birgitte Wistoft: Tyranisk, men uundværlig – Telefonen i Danmark før 1920
 


Nr. 3

Fængslende fotografier
Af Poul Duedahl

Maribo Varmeværk – En del af fjernvarmens historie
Af Andreas Skov

Den omgængelige Fanden
Af Lærke Thøgersen

Slutspillet i Hals – Befrielsesdagene 5.-17. maj 1945
Af Svend Gram Jensen

Når fortid bliver nutid – En replik
Af Else-Marie Dam-Jensen, Kim Furdal og Lennaart S. Madsen

En sund sjæl i et sundt legeme- i livet og i kunsten
Af Gertrud Hvidberg-Hansen


Fanden henter den gamle mands sjæl, mens en engel ser bedrøvet til. Scenen med den yngre mand ved sengen skal muligvis symbolisere den dødes tidligere levned – eller er det den ivrige elsker, der allerede ved dødslejet går i lag med enken? Sæby Vor Frue Kirke omkring 1520.