Konsulenttjeneste

Rådgivning af privatpersoner
Når det gælder privatpersoner, består arbejdet primært i publiceringsarbejde. Dette går lige fra dispositionen til trykningen. De fleste henvendelser går på manuskriptvejledning: Man har et manuskript, som man gerne vil have en bedømmelse af. Konsulenten læser det igennem og kommer med rådgivning. Det kan være på dispositionen, illustrationer m.v. I forlængelse af dette følger normalt også ønsker om rådgivning omkring mulighederne for at få manuskriptet trykt. Det omfatter for eksempel, hvor man kan få det publiceret, hvor og hvordan man kan søge tilskud, hvad man skal snakke med trykkeriet om og så videre. Rådgivningen er gratis, og selvfølgelig er det op til én selv, om man vil følge rådene.

Rådgivning af foreninger
Når det gælder de lokalhistoriske foreninger, har vores konsulent været med til at oprette nye. Det kan da være hjælp i forbindelse med vedtægterne og den stiftende generalforsamling, om rollen som dirigent og som indlægsholder omkring det lokalhistoriske arbejde. Flere lokalhistoriske foreninger ønsker rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af sognehistorier. Her har vi rådgivet med hensyn til organiseringen af arbejdet og desuden været inspirationsgiver. Nogle gange har en forening manglet foredragsholdere omkring et bestemt emne, og vi har da kunnet foreslå et navn. Når det gælder de lokalhistoriske foreninger, så er princippet, at rådgivningen er gratis, mens foreningen dækker transporten.

Publicering, fondsstøtte m.m.
Kontakt for rådgivning vedrørende arbejdet med manuskripter, publicering og fondsstøtte, men også vedrørende ideer til foredrag og foredragsholdere:
Jøren Mikkelsen
Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 København
Telefon 41717233 eller e-mail jm@sa.dk

Drift af forening
Kontakt for råd og vejledning omkring det organisatoriske vedrørende vedtægter, regler for generalforsamlinger m.v. ved foreningsoprettelser:
Tormod Hessel
Jægervang 37
3460 Birkerød
Telefon 45811062/45820036 eller e-mail blam@os.dk