Journalen 2014

Nr. 1

Fyn og krigen 1864
Af Harriet M. Hansen

Lærer for livet -erindringer og livsvilkår
Af Anne Katrine Gjerløff

Kampen om fitnesskroppen – Foreningslivet og den kommercielle fitnessbranche
Af Kasper Lund Kierkegaard

Med instagram på arkiv og museum
Af Bente Jensen og Mia Buchholz Bach Nielsen

Fynske årbøger på nettet
Af Aase Windeballe


Brydere fra Odense Gymnastikforening ca. 1920

Nr. 2

Boganmeldelser

Region Nordjylland
Henrik Gjøde Nielsen (red.): Fra Himmerland og Kjær Herred 2013
Knud Holch Andersen, Flemming Skipper og Jens Andersen: Hanstholm – Drømmen om en havn
Susanne Hesselkjær (red.): Lyngerup – en landsby i Horn Herred; Bind 1
Broder Berg m.fl. (red.): Årbog 2013 (Vesthimmerlands Museum)

Region Midtjylland
Fra Viborg-egnen 2013
Erik Korr Johansen (red.): Annales 2013 (Galten)
John S. Madsen m.fl. (red.): Årsskrift 2013 (Glud Museum)
Hans Løkke (red.): Historier fra Funder gennem 25 år
Jens Grandjean Johannesen (red.): Hardsyssels Årbog 2013
Jørgen Lund Christiansen (red.): Vestermølle; Dit væsens rod – din fremtid
Viborg Bogen 2013
Kurt Quist Nielsen (red.): Østjysk Hjemstavn
Årbog for Vinderup-egnen 2013
Alex Nielsen m.fl.:
Herning 100 år som købstad

Region Syddanmark
Kurt Risskov Sørensen (red.): Cartha (Østfyns Museer)
Ann Merete Albæk, Torben A. Vestergaard og Liselotte Eick-Rühmann: Industrilandskabet omkring Cathrinesminde Teglværk
Linda Petersen og Kurt Risskov Sørensen: Den smukkest anlagte kirkegård – Gravkultur i Nyborg gennem 200 år
Kurt Risskov Sørensen (red.): Det maritime Kerteminde
Frank Brüchmann-Møller: Fra Cirklen til Sophus – Poul Jørgensens indsats i Odense jazzliv 1961-1986
Ole Nørskov (red.): Fra Ribe Amt 2013
Bernd Köster (udg.): Grenzwerte/Grænseværdier – Baukultur in Süddänemark und Schleswig-Helstein / Bygningskultur i Syddanmark og Slesvig-Holsten – 1912-2012-2112
Else Egholm og Lisbet Tiedemann (red.): Årsskrift 2013 (Gråsten)
Vigand Rasmussen m.fl. (red.): Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2013
Louise Klinge (red.): Marias breve – brevsamling fra 1. verdenskrig
Lene Heidemann Lutz og Anne Birgitte Sørensen (red.): Med graveske gennem Sønderjylland – Arkæologi på naturgas- og motorvejstracé
Karen Margrethe Fabricius (red.): Nyborg – før og nu 2012
Odensebogen 2014
Morten Hahn-Pedersen (red.): Sjæklen – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg 2012
Sofie Regitze Kattrup og Malene Linell Ipsen (red.): Skagen og Kerteminde – Kunst og fiskeri
Skrift for Lokalhistorisk forening for Sundeved 2013
Klara Korsgaard, Finn Slumstrup og Torben Egeris: Højskolen Snoghøj i  100 år
Ruth Jensen m.fl. (red.): Stavn 2013 (Fåborg)
Morten Andersen: De mange muligheders land – Sønderjyllands Erhvervsråd og egnsudviklingens historie 1945-1975
Carsten Porskrog Rasmussen: Det sønderjyske landbrugs historie, 1544-1830
Agner Frandsen (udg.): Sønderskov – et kulturhistorisk museum bliver til, 1977-2010
Leif Hansen Nielsen: Tyske flygtninge i Nordslesvig 1945-1948
Tåsinge Årbog 2013
Vends 13 (Nordvestfyn)
Inge Adriansen: De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland
Fynske årbøger 2012 og 2013
Karen Margrethe Fabricius (red.): Årbog 2013 (Ærø Museum)

Region Sjælland
Bent Hartvig Petersen m.fl. (red.): Forhistorien omkring os – Lokalhistorisk skildringer
Historisk Årbog for Roskilde Amt 2013
Lolland-Falster 2013
ROMU 2012 (Roskilde Museum)
Poul Henriksen m.fl. (red.): Stevns før og nu
Else Gade Gyldenkærne m.fl. (red.): Matadorer – De gjorde en forskel
Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland 2013

Region Hovedstaden
Henry Hansen: Ane Cathrine Andersdatter – Dømt for mord på tre af sine børn; Halshugget den 21. december 1861 på Rødovre Mark som den sidste kvinde, der blev henrettet i Danmark
Flemming Holm (red.): Edward Collins Breve – Huse og Mennesker i Ellekilde; Årene 1865-86
Eva Molin: I skridtgang eller løb – Gladsaxe Kommune og idrætten cirka 1900-1973
Frederiksberg gennem tiderne 2013
Ann Vibeke Knudsen (red.): Svensk indvandring til Bornholm – Andersson, Henriksson, Karlsson, Ohlsson, Pehrsson, Sanddell og Thor – og alle de andre

Danmark
Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith (red.): Dansk Skolehistorie – Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år
Poul Duedahl, Peter Wodskou Christensen og Gitt Bergendorff Høstbo: Forbrydelsens ansigt
Inge Christiansen: Konfirmation og konfirmationstøj


Opslag fra 1885 i forbryderalbum fra Korsør.

Nr. 3

Dansk film under nazismen – Set fra et odenseansk perspektiv
Af Lars-Martin Sørensen

Arbejderanstalternes beboere
Af Anne-Mette Knudsen

Småbørn i dansk familiepolitik
Af Sine Penthin Grumløse

Folebevæbning og borgerfred – Riffelmødet på Ryslinge Højskole
Af Erik Voss

Nye arkivalier på nettet
Af Peter Korsgaard

Satirebladet Punch slog i maj 1885 to fluer med et smæk ved dels at gøre grin med venstres mangeårige leder C. Berg (kaldet Kongen af Bogø, da Berg boede på øen fra 1861 til 1874), dels med riffelforeningens meget sammensatte medlemsskare.