2006 Udvandring og opbruddet fra de danske landdistrikter

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde på Hornstrup Centret ved Vejle fra den 31. marts til den 2. april, hvor man havde valgt at sætte fokus på emnet “Udvandring og opbruddet fra de danske landdistrikter”. I løbet af 1800-tallet og første del af det tyvende århundrede fandt der store opbrud sted især i landsognene. Folk flyttede fra land til by, og mange fortsatte ud i den vide verden, først og fremmest til Amerika, men også til andre fjerne egne på jordkloden. Folk rejste ud, og mange vendte aldrig tilbage, men bosatte sig, levede og døde i det fremmede uden nogensinde igen at se det land, de var rejst ud fra. 

Program

De regionale aspekter ved den danske Amerikaudvandring
Foredrag ved universitetslektor Erik Helmer Pedersen

Besøg på Vejle Byhistoriske arkiv og Stadsarkiv samt foredrag ved arkivar Poul Porskær Poulsen
Efter en introduktion til arkivet blev der fortalt om udvandring fra Vejleegnen og en udvandreragent i Vejle, samt set på noget af det vigtige kildemateriale, bl.a. udvandrelister på nettet.

Den personlige beslutningsproces bag udvandringen
Foredrag ved konsulent Birgit Flemming Larsen Udvandrerhistorien i det lokalhistoriske arbejde Oplæg ved cand.mag. Gurli Thuneby, Værløse og cand. mag. Henriette Kragh Jakobsen, Fredensborg.

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne

Myten om den rige udvandrer, der vender hjem – et aspekt af Amerikabilledet i dansk litteratur
Foredrag ved professor Sven Hakon Rossel

Den danske Amerikaindvandring – dens forløb og dens selvforstærkende karakter
Foredrag ved museumschef ph.d. Torben Grøngaard Jeppesen, Odense Bys Museer

De lange linjer i dansk opbrud og udvandring
Foredrag ved museumsinspektør Niels Peter Stilling, Søllerød museum