Seminarer

Seminar om “Den lille bys historie 1850-2000” den 23. januar 2020

Seminaret, som fandt sted i Den Gamle By i Aarhus, var arrangeret af Dansk Lokalhistorisk Forening, Dansk Komité for Byhistorie og Dansk Center for Byhistorie.
Seminaret behandlede de mindre købstæder og de større stationsbyers moderne historie.
Den lille by er en velbeskrevet størrelse i undersøgelser, der udspringer fra de lokalhistoriske miljøer omkring arkiver og museer, men fokus er ofte den enkelte bys historie. Fra byhistorisk hold blev der i 1980’erne taget flere tilløb til komparativ forskning i de mindre danske byers historie. Det store stationsbyprojekt belyste økonomiske og geografiske forhold, og der blev formuleret ambitioner for koordineret økonomisk historisk arbejde.
Siden har hovedstaden og de større industribyer været i centrum for forskningen.
Den voksende byhistoriske interesse siden 1990 har opmærksomhed på emner som citydannelse og den store bys urbane teknologihistorie, følelseshistorie eller migrations- og fattigdomshistorie. På det seneste er der imidlertid fornyet forskningsinteresse for den lille by, og flere samarbejder mellem museer og universiteter undersøger den lille by fra en række forskellige vinkler.
På seminaret præsenterede byhistorikere fra arkiver, museer og universiteter deres arbejde med den mindre bys historie.

Program

 • Den store fabrik i den lille by – Bang & Olufsen i Struer
  Ved Helle N. Gregersen
 • Købstaden og den nye by – Ringkøbing og Skjern
  Ved Christian Ringskou
 • Hvorfor blev Viborg en stor sygehusby?
  Ved Peter H. Iversen
 • Købstadskvinder – kvinder, køn og forsørgelse i Randers, Grenaa og Ebeltoft 1787-1901
  Ved Hanne Schaumburg
 • Da soldaterne kom til byen og da de rejste igen – de mindre byers militære landskaber og historier, 1920-2000
  Ved Thomas Tram Pedersen


Varde Kaserne station

Seminar om Trap Danmark 12. november 2018
”Trap Danmark og den danske topografiske tradition”

Seminaret, som fandt sted på Aarhus Stadsarkiv i Dokk1, var arrangeret af Dansk Lokalhistorisk Forening, Aarhus Stadsarkiv, Dansk Center for Byhistorie, Dansk Komité for Byhistorie og Organisationen af Danske Arkiver

Program

 • Introduktion
  Ved Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv
 • Den ældste del af den topografiske tradition
  Ved Thomas W. Lassen, fhv. museumsinspektør, Maribo
 • Erik Johan Jessen og Jens Peter Trap – en sammenlignende analyse af et umage par
  Ved Jørgen Mikkelsen, seniorforsker, Rigsarkivet
 • Stiftsrelationerne fra 1730’erne og formidlingen af dem
  Ved Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv
 • Trap Danmarks 6. udgave – en oversigt bl.a. over nogle af de valg, vi har truffet
  Ved Niels Elers Koch, administrerende direktør og chefredaktør, Trap Danmark A/S
 • At skrive til Trap – erfaringer og synspunkter fra tre bidragydere
  Ved Tina Knudsen Jensen, arkivar, Randers Stadsarkiv; Flemming Nielsen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv og Jørgen Mikkelsen, seniorforsker, Rigsarkivet