Indmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer

Flemming Bruun
Maglegårds Allé 29
2860 Søborg
flemming.bruun@gmail.com

Kontingentet er for foreninger 4 % af foreningens kontingentindtægt, dog min. 400 kr. og maks. 2.500 kr. pr. år.
For privatpersoner er kontingentet 150 kr. pr. år.