1996 Skov og plantage

Foromtale af årsmødet

Dansk Lokalhistorisk Forening har igen i år valgt at afholde sit årsmøde på Hornstrup Centret ved Vejle.

Årsmødet og kurserne finder sted 26.-28. april, og temaet i 1996 bliver ”Skov og Plantage”. Derved sætter foreningen fokus på Danmarks skove både som en meget vigtig ressource for danskerne gennem århundreder og som rekreativt mål for naturoplevelser.

Foredragene afvikles i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Årsmødet

Dansk Lokalhistorisk Forening afholdt 26.-28. april sit årsmøde på Hornstrupcentret ved Vejle. Temaet var Skov og Plantage, og kursusdeltagerne fik et par særdeles udbytterige dage.

Fredag aften indledte Margit Mogensen med et kunsthistorisk foredrag om Skoven i kunsten.

Lørdag formiddag var reserveret en ekskursion til Randbøl Hede. Guide på turen var distriktets statsskovrider, der leverede en ypperlig rundvisning i kulturlandskabet.

Kurset bragte endvidere bl.a. foredrag og oplæg om plantagernes opdyrkning, udviklingen fra naturskov til kulturskov og jagt og krybskytteri.