Journalen 2016

Nummer 1

Et “Eventyrligere æventyr” – Fortællinger om Esbjerg under besættelsen
Af Lulu Anne Hansen

Mere historie og kulturarv?
Af Peter Johan Yding Brunbech og Marie Bonde Olesen

Forsvarets mediearkiv
Af Palle Bøgelund Petterson

Fynboer i Helvedet – Historien om KZ-fanger i Stutthof
Af Martin Overby

Hverdagsbilleder på fynskebilleder.dk
Af Jørgen Thomsen

Krigen lærte folk at være opfindsomme. Odenseanere på Gråbrødre Plads ser i oktober 1943 på en mand med speciel cykel, forhjulet er erstattet med et lille hjul.

Nummer 2

Boganmeldelser

Region Nordjylland

 • Bente Kristensen m.fl. (red.): Han Herred Bogen 2015
 • Bente Kristensen m.fl. (red.): Han Herred Bogen 2016

Region Midtjylland

 • Ole Degn (red.): Fra Viborg-egnen 2016
 • Årsskrift 2015 (Glud Museum)
 • Jørgen Smidt-Jensen (red.): Årbog 2015 (Museum Østjylland)
 • Rud Kjems (red.): Skivebogen 2015. Historisk Årbog for Skive og Omegn
 • Birgith Sørensen m.fl. (red.): Lokalhistorisk Årsskrift 2015 (Ulfborg-Vemb)
 • Kjeld Pedersen: Adelsslægten Juel og gården Aabjerg i Vedersø
 • Peter H. Iversen (red.): Viborg Bogen 2015
 • Kurt Guldbæk m.fl. (red.): Årbog for Vinderup-egnen 2015
 • Århus Stifts Årbøger 2015
 • Årsskrift 2015 (Brædstrupegnen)

Region Syddanmark

 • Henriette Lyngstrøm: En meget mærkelig mand, Jernforskeren Robert Thomsen
 • Kaj Henningsen, Lars N. Henningsen og Martin Bo Nørregård (red.): Sanitetssoldat på østfronten, Haderslev-vognmaleren Iver Henningsens breve og tegninger 1915
 • Kurt Risskov Sørensen (red.): Cartha. Årsskrift for Østfyns Museer 2014/2015
 • John Jacobsen: Dengang i Vissenbjerg Sogn – Intet er bestandigt, undtagen forandringer
 • Erland Porsmose: Kongen kommer – Nyborg, Danmarks Riges hjerte I
 • Kurt Risskov Sørensen: Farvergården i Kerteminde – museet og byen
 • Fynske Årbøger 2015
 • Else Egholm ob Lisbet Tiedemann (red.): Årsskrift 2015 (Gråsten By og Egn)
 • Gunnar Midtgaard Krag (red.): Jagten op Shou Erci. Jesper J. Schultx – en jernbaneingeniør fra Hejls i Kina
 • Claus Frederik Sørensen: Korsbrødregården “Sanks Hans Gård – 600 års Nyborghistorie
 • Børge Kjeldsen: Livet en sælsom kæde – Vestjyske mindeblade
 • Vigand Rasmussen m.fl. (red.): Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2015
 • Erik B. Kromann (red.): Marstal Søfartsmuseum 2015
 • Jørgen Skaarup: Middelalderborgen Nyborg – Arkæologiske udgravninger 2009-2014
 • Mikkel Leth Jespersen m-fl. (red.): Sønderjyske Årbøger 2015
 • Mette Ladegaard Thøgersen: Danmarksporten – Nyborg, Danmarks Riges Hjerte II
 • Asger Halling Sørensen m.fl. (red.): Odense Bys Museer 2015
 • Jørgen Thomsen m.fl. (red.): Odensebogen 2016
 • Viggo Nielsen og Niels-Chr. Clemmensen: Oldtidsagre i Danmark – Fyn og Langeland
 • Flemming Just: Soldaten, der vidste, han skulle dø – Beretninger om fire timers krig den 9. april 1940 i Sønderjylland
 • Stavn 2015 – Beretninger og historier fra Faaborg-egnen
 • Svend Bach: Om de tyske flygtninge i Danmark 1945-1949 – Opgør med en myte
 • Carsten Porskrog Rasmussen, René Rasmussen og Axel Johnsen (red.): Sønderborgs Soldater – Kaserne i Sønderborg 1907-2014
 • Tåsinge Årbog 2015
 • Mette Ladegaard Thøgersen: Vikingemuseet Ladby – Grav, skib og museum
 • Peter Dragsbo, Kim Furdal og Flemming Sørensen: Værd at bevare – Gårde og huse i Løjt Sogn
 • Karen Margrethe Fabricius (red.): Årbog 2015 (Ærø)

Region Sjælland

 • Alle tiders Nordsjælland – Museum Nordsjællands Årbog 2015
 • Kurt Sørensen: Højby – Middelalderkøbstaden og Borgen i Sølandskabet
 • Heidi Pfeffer (red.): Lolland-Falster 2015
 • Romu 2014 – Årsskrift fra Roskilde Museum
 • Gorm Bruun Hansen m.fl. (red.): Historisk Årbog for Roskilde Amt 2015

Region Hovedstaden

 • Glimt fra Alberslunds historie – Årsskrift 2015
 • Ole Nørlyng :Fredensborg – kunst og kunstnerliv – Årbog for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 2015
 • Erindringer fra besættelsestiden i Asminderød-Grønholt Kommune
 • Jens Mortensen, Arne Fogt og Flemming Bruun (red.): Årbog 2016 (Gladsaxe)
 • Hørsholm Årbog 2014
 • Inga Nielsen :Værebro Ådals tusindårige historie – Panoptikon fortæller
 • Anni Agerskov m.fl. (red.) :Årsskrift 2015 (Ledøje-Smørum)

Bornholm

 • Ann Vibeke Knudsen (red.): Bornholmernes Folkeskoler – og om Førstelærer Skovmand, Frøken Myhre og alle de andre

Danmark

 • Ulla Kjær: Nicolas-Henri Jardin – Den danske klassicismes franske fader
 • Birgit Kirkebæk (red.): Handicaphistorisk Tidsskrift 33 – Handicaphistoriske genstande
 • Jens Åge S. Petersen og Andreas Skov: I mod- og medvind – Frie Funktionærer 1951-2015
 • Jytte Larsen: Også andre hensyn – Dansk ligestillingshistorie 1915-1953
 • Jesper Laursen (red.): KUML 2015
 • Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith (red.): Dansk Skolehistorie – Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år
 • Toni Mygdal-Meyer: En forførende duft af brændstof


Flyvepioner Robert Svendsen fotograferet i sin selvbyggede kopi af en fransk flyvemaskine på festpladsen i Ringe, september 1911. Det runde instrument mellem hans fødder med kablet er omdrejningstælleren. Fødderne hviler på en pind bag rammen. denne “pind” er forbundet med wirer til siderorene. Styrepinden bruges til at stige og dale eller flyve til siden. Bag hans ryg ses benzintanken af messing.

Nummer 3

Odense Staalskibsværft – Et stykke dansk industrihistorie
Af Kurt Risskov Sørensen

Danske universiteter og nazismen – Studenteropinionen 1930-1946
Af Palle Roslyng Jensen

På kanten af velfærdsstaten
Af Jacob Knage Rasmussen, Stine Grønbæk Jensen og Jesper Vaczy Kragh

Nogle københavnske skillingsviser
Af Jørgen Vibe Frederiksen

Åben efter lukketid
Af Johnny Wøllekær

Lille dreng på trappesten kæmpede i 1944 for at putte sin 25 øre i automaten, så han kunne trække et stykke chokolade. Fotografiet er taget foran en købmandsforretning i Nørregade i Odense.