Journalen 2016

Nr. 1

Et “Eventyrligere æventyr” – Fortællinger om Esbjerg under besættelsen
Af Lulu Anne Hansen

Mere historie og kulturarv?
Af Peter Johan Yding Brunbech og Marie Bonde Olesen

Forsvarets mediearkiv
Af Palle Bøgelund Petterson

Fynboer i Helvedet – Historien om KZ-fanger i Stutthof
Af Martin Overby

Hverdagsbilleder på fynskebilleder.dk
Af Jørgen Thomsen

Krigen lærte folk at være opfindsomme. Odenseanere på Gråbrødre Plads ser i oktober 1943 på en mand med speciel cykel, forhjulet er erstattet med et lille hjul.

Nr. 2

Boganmeldelser

Region Nordjylland
Bente Kristensen m.fl. (red.): Han Herred Bogen 2015
Bente Kristensen m.fl. (red.): Han Herred Bogen 2016

Region Midtjylland
Ole Degn (red.): Fra Viborg-egnen 2016
Årsskrift 2015 (Glud Museum)
Jørgen Smidt-Jensen (red.): Årbog 2015 (Museum Østjylland)
Rud Kjems (red.): Skivebogen 2015. Historisk Årbog for Skive og Omegn
Birgith Sørensen m.fl. (red.): Lokalhistorisk Årsskrift 2015 (Ulfborg-Vemb)
Kjeld Pedersen: Adelsslægten Juel og gården Aabjerg i Vedersø
Peter H. Iversen (red.): Viborg Bogen 2015
Kurt Guldbæk m.fl. (red.): Årbog for Vinderup-egnen 2015
Århus Stifts Årbøger 2015
Årsskrift 2015 (Brædstrupegnen)

Region Syddanmark
Henriette Lyngstrøm: En meget mærkelig mand, Jernforskeren Robert Thomsen
Kaj Henningsen, Lars N. Henningsen og Martin Bo Nørregård (red.): Sanitetssoldat på østfronten, Haderslev-vognmaleren Iver Henningsens breve og tegninger 1915
Kurt Risskov Sørensen (red.): Cartha. Årsskrift for Østfyns Museer 2014/2015
John Jacobsen: Dengang i Vissenbjerg Sogn – Intet er bestandigt, undtagen forandringer
Erland Porsmose: Kongen kommer – Nyborg, Danmarks Riges hjerte I
Kurt Risskov Sørensen: Farvergården i Kerteminde – museet og byen
Fynske Årbøger 2015
Else Egholm ob Lisbet Tiedemann (red.): Årsskrift 2015 (Gråsten By og Egn)
Gunnar Midtgaard Krag (red.): Jagten op Shou Erci. Jesper J. Schultx – en jernbaneingeniør fra Hejls i Kina
Claus Frederik Sørensen: Korsbrødregården “Sanks Hans Gård – 600 års Nyborghistorie
Børge Kjeldsen: Livet en sælsom kæde – Vestjyske mindeblade
Vigand Rasmussen m.fl. (red.): Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2015
Erik B. Kromann (red.): Marstal Søfartsmuseum 2015
Jørgen Skaarup: Middelalderborgen Nyborg – Arkæologiske udgravninger 2009-2014
Mikkel Leth Jespersen m-fl. (red.): Sønderjyske Årbøger 2015
Mette Ladegaard Thøgersen: Danmarksporten – Nyborg, Danmarks Riges Hjerte II
Asger Halling Sørensen m.fl. (red.): Odense Bys Museer 2015
Jørgen Thomsen m.fl. (red.): Odensebogen 2016
Viggo Nielsen og Niels-Chr. Clemmensen: Oldtidsagre i Danmark – Fyn og Langeland
Flemming Just: Soldaten, der vidste, han skulle dø – Beretninger om fire timers krig den 9. april 1940 i Sønderjylland
Stavn 2015 – Beretninger og historier fra faaborg-egnen
Svend Bach: Om de tyske flygtninge i danmark 1945-1949 – Opgør med en myte
Carsten Porskrog Rasmussen, René Rasmussen og Axel Johnsen (red.): Sønderborgs Soldater – Kaserne i Sønderborg 1907-2014
Tåsinge Årbog 2015
Mette Ladegaard Thøgersen: Vikingemuseet Ladby – Grav, skib og museum
Peter Dragsbo, Kim Furdal og Flemming Sørensen: Værd at bevare – Gårde og huse i Løjt Sogn
Karen Margrethe Fabricius (red.): Årbog 2015 (Ærø)

Region Sjælland
Alle tiders Nordsjælland – Museum Nordsjællands Årbog 2015
Kurt Sørensen: Højby – Middelalderkøbstaden og Borgen i Sølandskabet
Heidi Pfeffer (red.): Lolland-Falster 2015
Romu 2014 – Årsskrift fra Roskilde Museum
Gorm Bruun Hansen m.fl. (red.): Historisk Årbog for Roskilde Amt 2015

Region Hovedstaden
Glimt fra Alberslunds historie – Årsskrift 2015
Ole Nørlyng :Fredensborg – kunst og kunstnerliv – Årbog for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 2015
Erindringer fra besættelsestiden i Asminderød-Grønholt Kommune
Jens Mortensen, Arne Fogt og Flemming Bruun (red.): Årbog 2016 (Gladsaxe)
Hørsholm Årbog 2014
Inga Nielsen :Værebro Ådals tusindårige historie – Panoptikon fortæller
Anni Agerskov m.fl. (red.) :Årsskrift 2015 (Ledøje-Smørum)

Bornholm
Ann Vibeke Knudsen (red.): Bornholmernes Folkeskoler – og om Førstelærer Skovmand, Frøken Myhre og alle de andre

Danmark
Ulla Kjær: Nicolas-Henri Jardin – Den danske klassicismes franske fader
Birgit Kirkebæk (red.): Handicaphistorisk Tidsskrift 33 – Handicaphistoriske genstande
Jens Åge S. Petersen og Andreas Skov: I mod- og medvind – Frie Funktionærer 1951-2015
Jytte Larsen: Også andre hensyn – Dansk ligestillingshistorie 1915-1953
Jesper Laursen (red.): KUML 2015
Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith (red.): Dansk Skolehistorie – Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år
Toni Mygdal-Meyer: En forførende duft af brændstof


Flyvepioner Robert Svendsen fotograferet i sin selvbyggede kopi af en fransk flyvemaskine på festpladsen i Ringe, september 1911. Det runde instrument mellem hans fødder med kablet er omdrejningstælleren. Fødderne hviler på en pind bag rammen. denne “pind” er forbundet med wirer til siderorene. Styrepinden bruges til at stige og dale eller flyve til siden. Bag hans ryg ses benzintanken af messing.