Støttet litteratur

2016
Årbog 2015 for Midt- og Sydvestsjælland
Lise Kamper-Jørgensen: Toelt landsbys historie – en landsbys historie gennem 800 år med vedlagt video
Niels Richter-Friis: Nordsjællandske pletskud
Sundby, udg. af Sundby lokalhistoriske forening
Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing amt, udg. af Historisk samfund for Ringkøbing amt
Helge Torm: Korsørs fæstning
Jubilæumsbog for Gladsaxe, udg. af Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
Fyn i de brølende tyvere, udg. af Historisk samfund for Fyn
Årbog for Fyn 2016
Årsskrift 2016 for Ledøje-Smørum
Cathrinesminde teglværk (Hedensted kommune), udg. af Museum Sønderjylland
Historier fra Randers 5, udg. af Randers amts historiske sanfund

2015
Ledøje-Smørum – årsskrift 2015 og Værebro ådals tusindårige historie-Panoptikonet fortæller
Historisk forening for Midt-og Sydvestsjælland – årsskrift 2015
Fynske årbøger 2015
Ole Nørlyng: Fredensborg – Kunst og kunstnerliv l-2
Bornholmske samlinger: Bornholmernes folkeskoler

2014
Niels Richter-Friis: Tisvilde hegn
Holmsland og Klitten, udg. af Lokalhistorisk forening
Et vestjysk apotekerhjem, udg. af Varde Museum
Frederik Quist: Gårde og landbrug i Bjerregrav
Personartikler, udg. af Ølgod-Strellev lokalhistoriske arkiv
Stoholm by, udg. af Fjends Egnshistoriske Forening
Cathinesminde teglværk
Agnete Birger Madsen: Et barnelig i en kuffert – Om fødsler i dølgsmål, barnemord og fosterfordrivelse i Danmark 1900 – 1950
Jørgen Nielsen: Albertslund – billeder
FuresøHistorien bd.2 – En lokal danmarkshistorie, udg. af Værløseegnens historiske forening
Fyns årbog 2014
Allan Vendelsdorf: Naturens mester
Mårslet, udg. af Mårslet sogns lokalhistoriske forening
Ak, hvor forandret – Ledøje landsby fra 1930’erne til 1980’erne

2013
Janus Hoffmann: Industriskoven ved Frederiksværk
Signe Lund og Steen Uffe Tommerup: Dansk Vestindien – en praktisk rejseguide
Svendborg Skyttekreds, jubilæumsskrift
Sorø Amtshistoriskle årbog 2012
Allerød billeder 2
Fyns årbog 2013
Østjysk Hjemstavn 2013: Vestermølle dit væsens rod-din fremtid
Hillerød i 1963-Mogens Selsøe Sørensens billeder, udg. af Hillerød lokalhistoriske Forening
Årsskrift 2013 for Ledøje-Smørum historisk Forening og arkiv
Historier og billeder fra Varde lll, udg. af Varde lokalhistoriske Arkiv

2012
Jørgen G. Berthelsen: Nivaa – teglværk og samfund
Slangerup landsogn af Anne Marie Jørgensen
Fynsk årbog 2012
50 års jubilæum for Birkerød lokahiatoriske forening
Om Ole Kielberg ved Fredensborg-Humlebæk lokalh. forening
Furesøen ved Værløseegnens historiske forening
Englen med de blå briller ved Viborg turistbureau
Oscar Udsholt: Sand oplysning for muldens frænder
Jørgen Nielsen: Der var engang en gård
Årbog for Midt- og Sydsjælland
Varde i 70érne ved Varde lokalh. forening

2011
FiF Hillerød. Atletik 1911 – 2011, udg. af Hillerød lokalhistoriske Forening
Fattigforsørgelses- og arbejdsanstalt i Ganløse 1868 – 1892, udg. af Stenløse historiske Forening
Pia Sigmund: Skattebølles historie
Henriette Kragh Jacobsen: Livets spejlvandringer på Asminderød, Grønholt og Humlebæk kirkegårde
Anne-Mette Knudsen: Fattig og umyndiggjort
Komik og dramatik i Dragsholm, udg. af Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Jørgen Henneke: Guld og grønne skove – Københavnerplantagerne i Jylland
Årbog 2011 for Historisk samfund for Sorø amt
Årbog 2011 for Historisk samfund for Fyn
Årsskrift 2011 for Ledøje-Smørum Historiske forening og arkiv

2010
Jørgen Nielsen: Fra Valby til Albertslund
Kystkultur, udg. af Historisk samfund for Nordvestsjælland
Rie Hagbard: Fyr den af, forfar
Casper Andreas Jørgensen: Der var engang et slot
Peter Jørgensen: Tre himmerlandske sogne
Karl A. Johansen: Fra Ølst sogn
Midt i verden i 250 år – Assistens 1760-2010, udg. af Kulturcentret Assistens
Om Skanderborg leksikon – netbaseret, brugerdrevet lokalhistorik leksikon
John Rydahl: Rigtige originaler og andre tosserier (Fredensborg)
Niels Richter-Friis: Esrum sø til vands og til lands
Jørgen A. Pontoppidan: Constantinsborg
Ole Edvard Mogensen: Sporene i Ulfborg – Vemb
Fynske årbøger 2010-11
Jens Lindby m.fl.: Varde – i 1960’rne
Årbog for Historisk samfund for Sorø amt 2010
Årsskrift 2010 for Ledøje-Smørum Historisk Forening
Stenalt, udg. ag Randers historiske samfund
Ubudne gæster, udg. af Værløseegnens historiske forening
Der var engang i Sundby, udg. af Sundby lokalhistoriske forening og arkiv
Finn Reindahl: Kvindeskæbner 

2009
Keramik af tegl – en fabrik med liv og l
Flemming Rune: Gribskov
Aage Krogsdam, Willy Eliasen og Peter Hansen: Stenløses politiske historie
Vestsjællandske åmoser , udg. af Historisk samfund for Nordvestsjælland
Årbog 2008, udg. af Historisk Samfund for Sorø amt
Hads-Ning Herreds jernbane 125 år, udg. af Odder lokalhistoriske arkiv
Årsskrift for Ledøje-Smørum historiske forening
Erik Johansen: Fotooptagelser fra Sundby
Oscar Udholt: Skippinge, en herredsby-og dog
Knud Knudsen m.fl.: Nordjylland under Englandskrigene 1807-14 

2008
Bo Holst-Jørgensen: Ulfborg Statsskovdistrikt, en svanesang
Jørgen Nielsen: Den gode historie om Zakarias Nielsen
Bellinge, træk af sognets historie
Furesø-borgernes hverdagsliv i englandskrigenes slagskygge, udgivet af Værløseegnens historiske forening
Jørgen Burshardt : Lydpotter. Arbejde og ledelse – Walker Danmark
Årsskrift 2008 for Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
John Rydahl: Hej Konge, minder og anekdoter fra Fredensborg gennem 50 år
Vagn Østergaard Kristensen: Møllen på Mandø
Skanderborg, kalejdoskopisk set, udg. af Thanes Venner (Skanderborg Museumsforening)
Hanne Mikkelsen: Birkerød – kulturhistoriske tidsbilleder
Kjeld Damgaard: Tikøb – Danmarks største sognekommune
Bertil Christensen: Høvdingen
Sigurd Rambusch: Vejnavne i Rødovre

2007
Fyn og fynboer for 100 år siden, udg. af Historisk samfund for Fyn og Syddansk universitetsforlag
Bent Skov Larsen: Humlebæk skole gennem 100 år 1907 – 2007
Varde i 1950´erne, udgivet af Varde lokalhistoriske arkiv
Å
rsskrift 2007 for Ledøje-Smørum historisk forening
Annette Hoff: Gehrdt de Lichtenberg
Årbog 2007 for Historisk samfund for Sorø amt
Fem år, der varede længe. Beretninger fra Vestegnens modstandskamp, af Jørgen Nielsen, udg. af Albertslund lokalhistoriske Forening
Bogensefilmen, udg. af Nordfyns Museum, Bogense
Desuden: www historie-online.dk

2006
Sven-Erik Ravn: Der stod kvinder bag, udg. af Den Nordslesvigske Kvindeforenings Virke i Sønderjylland 1907-2007
Historisk Samfund 1906 – 2006, udg. af Historisk Samfund for Nordvestsjælland og De kulturhistoriske Museer i Nordvestsjælland
Børge Bay: Bay, udg. af Dragsholm lokalhistoriske Forening
Fredensborg skole 1906 – 2006 af Henriette Kragh Jacobsen, udg. af Fredensborg – Humlebæk lokalhistoriske Forening og Fredensborg lokalhistoriske Arkiv
Holger Jensen: Hornbæk skole 1961 – 1986
Maden ved taffelbord, kammerbord og køkkenbord af Bodil Møller Knudsen, udg. af Byarkivet og Horsens Museum
Børge Jensen: Over stok og sten, udg. af Kulturmiljøråd Fyn
Gurli Thunebo: Kongen af Kollekolle, udg. af Værløse Museum og Historisk Forening for Værløse kommune
Jens Kristian Holmgaard: Rækker Mølles historie
Hvidebæk kommune 1970 – 2006, udg. af Lokalhistorisk Forening for Hvidebæk kommune
Ringkøbing amt – 100 år – (Hardsyssels årbog 2007), udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing amt
Frederiksborg amts historie, udg. af Frederiksborg amts historiske samfund
Årsskrift 2006, udg. af Ledøje – Smørum historisk Forening og Arkiv
Erik Jensen: Kulsviere og fæstebønder i Gribskov og omegn
Godfred Hartmann: Nordsjællandsminder, udg. af Forlaget Esrum Sø
Jens Frydendal: Niels Bugges sidste rejse, udg. af Viborg forlaget
Schultz & Larsen – Otterup geværfabrik – , udg. af forlaget Devantier
Birgit Aarestrup: Dollerup Mølle l – 1587 – 1907, udg. af forlaget Ravnsbjerg
Lyboen 28, udg. af Lyø lokalhistoriske Forening
Kommunalreformer i det gamle Sorø amt 1842-2006 (årbog 2006), udg. af Historisk Samfund for Sorø amt