2008 Søer og vandløb i lokalhistorisk lys

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde på Hornstrup Centret ved Vejle fra den 4. april til den 6. april, hvor man havde valgt at sætte fokus på emnet ”Søer og vandløb i lokalhistorisk lys”. Megen lokalhistorie udspiller sig omkring vore åer og vandløb, som har givet føde til befolkningen og vand til dyrene, tjent som transportveje og som udflugtsmål og givet energi til vandmøller; men de har også tjent som grænser mellem landsdele og lande.
Fredag aften var der særlig fokus på de mange amtshistoriske samfund, som i disse år fejrer 100 års jubilæum. Foreningerne blev stiftet i en tid med store forandringer af initiativrige mennesker, der sørgede for at samle den historie op, der så gik i de amtshistoriske årbøger i stedet for i glemmebogen. Amterne er nedlagt, men hvad nu med foreningerne?

Dampmaskine, Brede Værk. Foto: Flemming Bruun.

Program

Lokalhistorie mellem hjemstavnshistorie og topografisk historie
Foredrag ved overinspektør ved Museum Sønderjylland Kim Furdal

Amtssamfundenes årbøger som baggrund for nytænkning omkring deres fortsatte virksomhed
Foredrag ved DLF bestyrelsesmedlem Erik Helmer Pedersen

De historiske samfund før og nu med Historisk Samfund for Sorø Amt som case-story
Foredrag ved formand for Historisk samfund for Sorø Amt Helge Torm

Vejle- og Grejs-ådale – kulturhistorien langs to vidt forskellige vandløb
Ekskursion ved naturvejleder Gert Hougaard Rasmussen

Esrum Kanal, Pramfart og brændetransport til København, Vandmøller og krudtværk
Foredrag ved fhv. skovridder Lars Toksvig, Gilleleje

Mølleåens møller og fabrikker – Danmarks ældste industri
Foredrag ved Stadsarkivar i Lyngby-Tårbæk Jeppe Tønsberg

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne

Om og af Jeppe Aakjær, digteren fra Karup ådal
Foredrag ved fhv. efterskoleforstander Peter Kristian Nielsen, Aakjær selskabet

Kongeåen, Told- og statsgrænse 1864-1920
Foredrag ved fhv. overtolder Jens Emil Hansen

Tange sø – fra pramfart til kraftværkssø – og hvad så nu?
Foredrag ved cand. pæd. Erik Jørgensen, leder af skoletjenesten ved el-museet Bjerringbro