Journalen 2012

Nummer 1

Lillebælt som krigszone
Af Harriet M. Hansen

Rugbrød til en krone – Den ekstraordinære lovgivning under 1. verdenskrig set i lokalhistoriens spejl
Af Erik Helmer Pedersen

Den manglende kirkeforfatning – Politiske interesser bag håndteringen af religionsforholdene i Danmark 1849-1922
Af Liselotte J. Christensen

En fodbolds dna ligger i historien – et mødested i det 20. århundrede
Af Morten Wamsler

Et råb fra muren – 100 års politiske plakater
Af Margit Bech Larsen


Lejrscene på Oldenborgs bastion, Fredericia, efter 6. juli slaget. Malet af Peter og Niels Emil Severin Holm, 1849.

Nummer 2

Boganmeldelser

Københavns Gl. Amt

 • Anni Agerskov, Hans Bindslev, Knud Remi Christensen, Line Ludvigsen og Inga Nielsen (red.): Årsskrift 2011 – Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
 • Michael Bach og Anne Møller Rasmussen (red.): Frederiksberg gennem tiderne, Bind 34
 • 2900 Hellerup – set i bakspejlet
 • Jeppe Tønsberg (red.): Lyngbybogen 2011

Frederiksborg Gl. Amt

 • Hugo Odgaard (red.): Fattigforsørgelses- og arbejdsanstalten i Ganløse
 • Henriette Kragh Jacobsen m.fl.: Livets pejl – vandringer på Asminderød, Grønholt og Humlebæk kirkegårde

Roskilde Gl. Amt

 • Iben Bækkelund (red.): ROMU 2010 (Roskilde Museum)

Storstrøms Gl. Amt

 • Heidi Pfeffer (red.): Årbog 2011 (Lolland-Falster)

Vestsjællands Gl. Amt

 • Niels Wickmann (red.): Fra Nordvestsjælland 2010
 • Erik Damm Andersen, Carsten Egø Nielsen og Helge Torm (red.): Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland
 • Bent Kjærsgaard (red.) :Komik og dramatik i Dragsholm – dilettant- og amatørteatertradition i 100 år

Bornhoms Gl. Amt

 • Ann Vibeke Knudsen (red.): Bornholmske udvandrede – Bornholmske Samlinger, IV. række, 5. bind

Fyns Gl. Amt

 • Cartha 2010/2011 (Østfyns Museer)
 • Jens Filipsen (udg.): En flig af vikingernes natur
 • Malene Ipsen og Erland Porsmose (red.): Et stykke forelsket Danmark – Kunst og naturfredning i 100 år
 • Lene Holm og Jørgen Thomsen red.): Kirkegården for alle – Odense Assistenskirkegård i 200 år
 • Kurt Risskov Sørensen (red.): Nyborg Slot – Kongeslot, fæstning og museum
 • Jørgen Thomsen m.fl. (red.): Odensebogen 2012
 • Birthe Christensen (red.): Tåsinge Årbog 2011
 • Vends 11 (Nordvestfyn)
 • Else Wolsgård (red.): Øboer 2011 (Langeland, Siø og Strynø)
 • Karen Margrethe Fabricius (red.): Årbog 2011 (Ærø Museum)

Sønderjyllands Gl. Amt

 • Inge Adriansen og Peter Dragsbo: Fem fyrsteslotte – Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glüsckborg
 • Kim Furdal, Inge Adriansen, Anne Blond og Anne Birgitte Sørensen (red.): Indvandring til alle tider
 • Kaptajn C.C. Fischers Livserinddringer
 • Kim Furdal (red.): På sporet af den tabte tid – tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund
 • Lars N. Henningsen og Frank Lubowirz (red.): Stemmer fra mindretallene / Stimmen aus den Minderheiten
 • Jørgen Schmidt (red.): Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved 2011

Ribe Gl. Amt

 • Leif Baun m.fl. (red.): Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011
 • Olga Pedersen (red.): Fra Ribe Amt 2011

Vejle Gl. Amt

 • Jens Vellev: Jelling – Sommeren 1861
 • Christian Poulsen: Udleveret til fjende
 • Benny Andersen, Erik Rask Petersen, Keld Pedersen, Leif Andersen (red.): Brædstrupegnens Hjemstavnsforening – Årsskrift 2011
 • John S. Madsen m.fl. (red.): Glud Museum, Årsskrift 2011

Ringkøbing Gl. amt

 • Jens-Christian Kjær (red.): En slentretur gennem det gamle Brande set med Aa Nielsens Streg i perioden 1949-1967
 • Jens Grandjean Johannessen (red.): Hardsyssels Årbog 2011

Viborg Gl. Amt

 • Rud Kjems og Niels Mortensen (red.): Skivebogen 2011
 • Peter H. Iversen m.fl. (red.): Vibog Bogen 2011

Aarhus Gl. Amt

 • Lars Boelskifte (red.): Historisk Aarbog fra Randers Amt
 • Kurt Quist Nielseb (red.): Østjysk Hjemstavn – 76. årgang – Jubilæum 75 år
 • Erik Korr Johansen og Jeppe Norskov Stokholm (red.): Århus Stifts Årbøger 2011

Nordjyllands Gl. Amt

 • Flemming Nielsen: SIFA 100 år for idrætten i Aalborg 1911-2011
 • Henrik Gjøde Nielsen (red.): Fra Himmerland og Kjær Herred 2011
 • Bente Kristensen m.fl. (red.): Han Herred Bogen 2012
 • Henrik Gjøde Nielsen & Inger Kirstine Bladt (red.): Fra Kjær Herred
 • Hans Støttrup Jensen: Ranum Seminarium 1848-2011 – en beretning fra en udkant midt i verden
 • Knud Knudsen: Varieteen på Frederikstorv – Aalborgbogen 2011
 • Egon Jensen m.fl. (red.): Vesthimmerlands Lokalhistorie – Årsskrift 2011

Diverse

 • Arbejdermuseet – Årbog 2011
 • Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen (red.): Dansk Velfærdshistorie bd. 1 – Frem mod socialhjælpsstaten 1536-1898
 • Niels Clemmensen: Konflikt og konsensus i kommunen
 • KUML 2011 (Arkæologisk Selskab)
 • Henrik fode og Laust grove Vejlstrup: Vi agter… fra torskegilde til klageportal
 • Ebbe Preisler: Om lidt er sangen klar… Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap

Odense Assistenskirkegård fejrede i 2011 sit 200 års jubilæum og fik i den anledning udgivet jubilæumsbogen “Kirkegården for alle”. På billedet ses hovedstien fra den gamle del af kirkegården over mod kirkegårdskapellet fra 1930’erne.

Nummer 3

Lillebælt som krigszone – sidste kapitel 1940-1945
Af Harriet M. Hansen

De danske foreninger – Rigshistorisk som lokalhistorisk betragtet
Af Erik Helmer Pedersen

Et stamhus for mine trende sønner – Livsstil og status hos den adelige familie Scheel von Plessen til Fussingø, 1737-1767
Af Kristine Vestergaard Nielsen

Historie, der kan danses – Golden Days udfordrer den traditionelle historieformidling
Af Ulla tofte

Historiske cpr-numre
Af Johnny Wøllekær


Høj cigarføring under vælgermøde i Mesinge forsamlingshus i oktober 1947. Alle mand af hus på Hindsholm for at følge slagets gang. I efterkrigsårene trak de politiske debatter i forsamlingshusene mange mennesker af huse. Forsamlingshusene var en vigtig brik i nærdemokratiet.