Journalen 2012

Nr. 1

Lillebælt som krigszone
Af Harriet M. Hansen

Rugbrød til en krone – Den ekstraordinære lovgivning under 1. verdenskrig set i lokalhistoriens spejl
Af Erik Helmer Pedersen

Den manglende kirkeforfatning – Politiske interesser bag håndteringen af religionsforholdene i Danmark 1849-1922
Af Liselotte J. Christensen

En fodbolds dna ligger i historien – et mødested i det 20. århundrede
Af Morten Wamsler

Et råb fra muren – 100 års politiske plakater
Af Margit Bech Larsen


Lejrscene på Oldenborgs bastion, Fredericia, efter 6. juli slaget. Malet af Peter og Niels Emil Severin Holm, 1849.

Nr. 2

Boganmeldelser

Københavns Gl. Amt
Anni Agerskov, Hans Bindslev, Knud Remi Christensen, Line Ludvigsen og Inga Nielsen (red.): Årsskrift 2011 – Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Michael Bach og Anne Møller Rasmussen (red.): Frederiksberg gennem tiderne, Bind 34
2900 Hellerup – set i bakspejlet
Jeppe Tønsberg (red.): Lyngbybogen 2011
 
Frederiksborg Gl. Amt
Hugo Odgaard (red.): Fattigforsørgelses- og arbejdsanstalten i Ganløse
Henriette Kragh Jacobsen m.fl.: Livets pejl – vandringer på Asminderød, Grønholt og Humlebæk kirkegårde

Roskilde Gl. Amt
Iben Bækkelund (red.): ROMU 2010 (Roskilde Museum)

Storstrøms Gl. Amt
Heidi Pfeffer (red.): Årbog 2011 (Lolland-Falster)

Vestsjællands Gl. Amt
Niels Wickmann (red.): Fra Nordvestsjælland 2010
Erik Damm Andersen, Carsten Egø Nielsen og Helge Torm (red.): Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland
Bent Kjærsgaard (red.) :Komik og dramatik i Dragsholm – dilettant- og amatørteatertradition i 100 år

Bornhoms Gl. Amt
Ann Vibeke Knudsen (red.): Bornholmske udvandrede – Bornholmske Samlinger, IV. række, 5. bind

Fyns Gl. Amt
Cartha 2010/2011 (Østfyns Museer)
Jens Filipsen (udg.): En flig af vikingernes natur
Malene Ipsen og Erland Porsmose (red.): Et stykke forelsket Danmark – Kunst og naturfredning i 100 år
Lene Holm og Jørgen Thomsen red.): Kirkegården for alle – Odense Assistenskirkegård i 200 år
Kurt Risskov Sørensen (red.): Nyborg Slot – Kongeslot, fæstning og museum
Jørgen Thomsen m.fl. (red.): Odensebogen 2012
Birthe Christensen (red.): Tåsinge Årbog 2011
Vends 11 (Nordvestfyn)
Else Wolsgård (red.): Øboer 2011 (Langeland, Siø og Strynø)
Karen Margrethe Fabricius (red.): Årbog 2011 (Ærø Museum)

Sønderjyllands Gl. Amt
Inge Adriansen og Peter Dragsbo: Fem fyrsteslotte – Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glüsckborg
Kim Furdal, Inge Adriansen, Anne Blond og Anne Birgitte Sørensen (red.): Indvandring til alle tider
Kaptajn C.C. Fischers Livserinddringer
Kim Furdal (red.): På sporet af den tabte tid – tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund
Lars N. Henningsen og Frank Lubowirz (red.): Stemmer fra mindretallene / Stimmen aus den Minderheiten
Jørgen Schmidt (red.): Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved 2011

Ribe Gl. Amt
Leif Baun m.fl. (red.): Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011
Olga Pedersen (red.): Fra Ribe Amt 2011

Vejle Gl. Amt
Jens Vellev: Jelling – Sommeren 1861
Christian Poulsen: Udleveret til fjende
Benny Andersen, Erik Rask Petersen, Keld Pedersen, Leif Andersen (red.): Brædstrupegnens Hjemstavnsforening – Årsskrift 2011
John S. Madsen m.fl. (red.): Glud Museum, Årsskrift 2011

Ringkøbing Gl. amt
Jens-Christian Kjær (red.): En slentretur gennem det gamle Brande set med Aa Nielsens Streg i perioden 1949-1967
Jens Grandjean Johannessen (red.): Hardsyssels Årbog 2011

Viborg Gl. Amt
Rud Kjems og Niels Mortensen (red.): Skivebogen 2011
Peter H. Iversen m.fl. (red.): Vibog Bogen 2011

Aarhus Gl. Amt
Lars Boelskifte (red.): Historisk Aarbog fra Randers Amt
Kurt Quist Nielseb (red.): Østjysk Hjemstavn – 76. årgang – Jubilæum 75 år
Erik Korr Johansen og Jeppe Norskov Stokholm (red.): Århus Stifts Årbøger 2011

Nordjyllands Gl. Amt
Flemming Nielsen: SIFA 100 år for idrætten i Aalborg 1911-2011
Henrik Gjøde Nielsen (red.): Fra Himmerland og Kjær Herred 2011
Bente Kristensen m.fl. (red.): Han Herred Bogen 2012
Henrik Gjøde Nielsen & Inger Kirstine Bladt (red.): Fra Kjær Herred
Hans Støttrup Jensen: Ranum Seminarium 1848-2011 – en beretning fra en udkant midt i verden
Knud Knudsen: Varieteen på Frederikstorv – Aalborgbogen 2011
Egon Jensen m.fl. (red.): Vesthimmerlands Lokalhistorie – Årsskrift 2011

Diverse
Arbejdermuseet – Årbog 2011
Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen (red.): Dansk Velfærdshistorie bd. 1 – Frem mod socialhjælpsstaten 1536-1898
Niels Clemmensen: Konflikt og konsensus i kommunen
KUML 2011 (Arkæologisk Selskab)
Henrik fode og Laust grove Vejlstrup: Vi agter… fra torskegilde til klageportal
Ebbe Preisler: Om lidt er sangen klar… Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap


Odense Assistenskirkegård fejrede i 2011 sit 200 års jubilæum og fik i den anledning udgivet jubilæumsbogen “Kirkegården for alle”. På billedet ses hovedstien fra den gamle del af kirkegården over mod kirkegårdskapellet fra 1930’erne.

Nr. 3

Lillebælt som krigszone – sidste kapitel 1940-1945
Af Harriet M. Hansen

De danske foreninger – Rigshistorisk som lokalhistorisk betragtet
Af Erik Helmer Pedersen

Et stamhus for mine trende sønner – Livsstil og status hos den adelige familie Scheel von Plessen til Fussingø, 1737-1767
Af Kristine Vestergaard Nielsen

Historie, der kan danses – Golden Days udfordrer den traditionelle historieformidling
Af Ulla tofte

Historiske cpr-numre
Af Johnny Wøllekær


Høj cigarføring under vælgermøde i Mesinge forsamlingshus i oktober 1947. Alle mand af hus på Hindsholm for at følge slagets gang. I efterkrigsårene trak de politiske debatter i forsamlingshusene mange mennesker af huse. Forsamlingshusene var en vigtig brik i nærdemokratiet.