Journalen 2009

Nr. 1

Knallerten – 1950’ernes foretrukne køretøj
Af Brian Wiborg

Det romantiske og pikante postkort – en lang historie kort fortalt
Af Karsten Kjer Michaelsen

Konjunktur og appeller – Reklamens udvikling i 1950’erne
Af Anders Pall Skött

Flickr, Picasa og Youtube med meget mere – Refleksioner over web2.0’s nytte formidlingen af arkiver, biblioteker og museers foto- og filmsamlinger
Af Bente Jensen

Danmarks ældste forsamlingshus?
Af Johnny Wøllekær


Et helt igennem typisk “Fransk postkort” af absolut bedste kvalitet – udgivet af forlaget Corona i Paris.

Nr. 2

Amtshistoriske årbøger 2008
Af Jørgen Peder Clausager

·    Bornholmske Samlinger, IV. række, 2. bind
·    Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt bind 95
·    Lolland-Falsters Historisk Samfund, 96. årgang
·    Fynske Årbøger 2008
·    Fra Himmerland og Kjær Herred, 97. årgang
·    Fra Vesthimmerland, 2008
·    Fra Viborg-egnen 2008
·    Historisk Aarbog for Randers Amt 2008
·    Østjysk Hjemstavn, 73. årgang
·    Århus Stifts Årbøger, 2008
·    Vejle Amts Årbog, 2008
·    Hardsyssels Årbog 2008, Anden række, bind 42
·    Sønderjyske årbøger 2008

Boganmeldelser i øvrigt

Københavns Amt
Karin Bjørkå: Børn i Brede omkring 1912 – En kulturhistorisk fortælling
Flemming Holm-Larsen og Erik Helmer Pedersen (red.): Furesø-borgernes hverdagsliv i englandskrigenes slagskygge – En egnshistorisk skildring fra tiden ca. 1770-1814
Henning Bro, Helga Mohr m.fl.: Frederiksberg Kommune 1858-2008
Arne Fogt, Erik Starup og Jens Mortensen (red.): Årbog 2008 (Gladsaxe)
Henning Bro: Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat – Bygge- og boligpolitik i København 1850-1930
Peter Birkelund: Holger Danske – Sabotage og likvidering 1943-45, Bind I-II
Peter Henningsen: Miraklernes tid og andre fortællinger om livet i 1700-tallets København
Søllerødbogen 2008

Frederiksborg Amt
Hørsholm Egns Museum, Årbog 2008
Niels Peter Stilling: Hvor storbyens skygge strejfer landet – Birkerød fra landsogn til storkommune
Nis Erik Andersen:
Levende lokalhistorie (Stenløse)

Roskilde Amt
Inge Christiansen: Dåbstøj og dåbstraditioner på Køgeegnen
ROMU (Roskilde Museum 2007)

Storstrøms Amt 
Stevns før og nu – Bind X

Fyns Amt
Palle E. Petersen (red.): Bogensen Årbog 2008
Kurt Risskov Sørensen (red.): Cartha 2007/2008 (Kertemindeegnens Museer)
Hans Jul Jacobsen: Thomas B. Thriges Gade – fra gadegennembrud til genskabt byområde?
Karin Ramskov Andersen og Peter Ramskov Andersen: Fra husmandsskole til landbrugsakademi
Odensebogen 2009
Vends 08
Jørgen Burchardt:
Lydpotter, arbejde og ledelse; Walker Danmark – fra håndværk til multinational business
Karen Margrethe Fabricius (red.): Årbog 2008 – Ærø Museum
Karen Margrethe Fabricius og Karsten Hermansen: Bygget af levende stene… Ærøskøbing Kirke 1758-2008
Carsten Meyer: Philip Kocks hus – Ærøskøbings ældste hus

Sønderjyllands Amt
Peter Dragsbo (udgiver): Haus und Hof in Schleswig und Nordeuropa
Frode Sørensen: Revolutionen og magten – Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922
Gerret Liebing Schlaber: Fra opland til bydele – Flensborgs bymark og de indlemmede landsbyer i foto og tekst ca. 1860-1930
Erik Nørr, Carsten Porskrog Rasmussen og Gerret Liebing Schlaber: Theodor Gliemanns amtskort over hertugdømmet Slesvig / Die schleswigschen Amtskarten des Theodor Gliemann
Elsebeth Thygesen Kristensen og Else Egholm (red.): Historisk Forening for Graasten By og Egn (Årsskrift 2008)
Jonas Schultz Thygesen og Martin Bo Nørregård (red.): Kun legetøj i deres hænder – Thyge Thygesens krigsdagbog og feltpostbreve til Stepping 1914-1918
Morten Andersen: Den følte grænse – Slesvigs deling og genopbygning 1918-1933
Gerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning – Administrative strukturer og retspleje mellem Ejderen og Kongeåen ca. 1460-1864
Gerret Liebing Schlaber: Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen indtil 2007
Lars N. Henningsen: SSW i kommunalpolitik 1948-2008 – en interviewbog
Sønderjyllands historie 1, indtil 1815

Ribe Amt
Morten Hahn-Pedersen (red.): Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2007

Ringkøbing Amt
Johanne Marie Stender (red.): Lokalhistorisk Årsskrift 2007 (Ulfborg-Vemb)

Vejle Amt
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening – Årsskrift 2008
Børge Bagger (red.): Fredericia Gymnasium siden 1656 – Skolen i tiden

Århus Amt
Heino Wessel Hansen: Havndals historie gennem 125 år

Viborg Amt
Line Højgaard et al. (red.): Brudstykker fra Blicheregnen 2008
Jørgen Graabæk: Ljørslev-Ørding – to sogne på Mors
Rud Kjems og Niels Mortensen (red.): Ottos billedbog – Skiveegnen i billeder 1870-1970
Viborg-bogen 2008

Nordjyllands Amt
Poul R. Kruse og Edith Kruse: Brug af lægemidler i Nordjylland i 1790’erne – Belyst gennem Aalborg Svane Apoteks receptbog
Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen: Hasseris Å
Johnny Wøllekær: Kampen om idrætten – kommunen og idrætten i Aalborg 1900-1950

Diverse
Peter Bavnshøj m.fl. (red.): Dansk Landbrugsmuseum 2008
Jørgen Mikkelsen og Erik Nørr (red.): Efter bemyndigelse – Kilder til dansk forvaltningshistorie 1920-1970
Folk og kultur 2008
Søren J. C. Frost: Fædrelandskærlighed i landsoldaters breve fra krigen 1848-51?
Nina Kirstine Brandt: Gulerødshippier og gummistøvlesocialister – Historien om den økologiske bevægelse i Danmark 1970-2001
KUML 2008 (Arkæologisk Selskab)
Linda Klitmøller: Som en skorsten – Mejeribrugets uddannelser i Danmark 1837-1972
Peter Dragsbo: Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstaden har en historie – Plan og boligbyggeri i danske forstadskvarterer 1900-1960
Lars Bisgaard, Jacob Isager og Janus Møller Jensen (red.): Renæssancen i svøb – Dansk renæssance i europæisk belysning
John Robert Christiansen: Tycho Brahe – Renæssancen på Hven
Sune Christian Pedersen: Brudte segl – Spionage og censur i enevældens Danmark
 

Karikaturtegning ag Phønix-Husene af Chr. Hoff i svikmøllen, 1924 (fra Peter Dragsbo: Hvem opfandt parcelhuskvarteret).

Nr. 3

Landarbejderkår i 1800-tallet – Tanker om et lokalhistorisk projektarbejde
Af Erik Helmer Pedersen

Birkerød fra armod til kulturcenter – på 50 år
Af Hanne Mikkelsen

Det sidste hvilested – Begravelsesskikke i Danmark
Af Anne-Mette Knudsen

“Lidt go’ musik” gør alle mennesker glade
Af Henrik Smith-Sivertsen

Byens juletræ
Af Jørgen Thomsen


Udslidt, 1889. Maleriet var H.A. Brendekildes gennembrudsværk. Den gamle mand, der har stillet træskoene, er ifølge overleveringerne Brendekildes svoger, Edlef Edvard Backsen Blohm (1813-97). Ved siden af råber hans hustru, Karen Kristine ud i intetheden – hun var Brendekildes ældste søster. Parret blev gift i 1887, da han var 73 år gammel og hun 37 år.