Journalen 1991

Nummer 1

ARTIKLER

 • HIPS
  Af Lisbeth Magnissen
 • Kirkeliv
  Af Verner Bruhn
 • Rødder
  Af Knud Sørensen
 • Søren Lolk
 • Jernvarefabrikant Julius Brems – industrimand og opfinder
  Af Henning Ringgaard Lauridsen
 • Blomsterflor
  Af Margit Mogensen

BOGANMELSELSER

 • Søren Federspiel: En by i støbeskeen 1890-1990; Smedene i Esbjerg
 • Historiske Meddelelser om København 1990
 • Jens Peter Caspersen: Sådan var det; Erindringsbilleder
 • Kommunearkiver Tornved
 • Kirsten Obelitz Rode (red.): I begyndelsen var lyset; En bog om Kandestederne
 • Charlotte S. H. Jensen: Sådan laver du interviews

Dragonregimentets ridehus i Randers blev opført 1887 efter tegning af arkitekt J. P. Jensen-Wærum. Restaureret og åbnet for publikum i 1990 som en del af “Værket” kan indgangspartiet også symbolisere JOURNALENS nyfortolkning af lokal- og kulturhistorien. 

Nummer 2

ARTIKLER

 • Lokalhistorisk set; Arkivadgang – og adgang til arkiverne
  Af Knud Prange
 • Lokal kvindehistorie
  Af Hanne Rimmen Nielsen
 • Idrætshistorien – en dialog værd
  Af Else Trangbæk
 • Opløsningen af det lokale
  Af Steen Busck
 • Fynboer i 100 år
  Af Jørgen Burchardt
 • Bang og Tönnies
 • Bønnemøde
  Af Margit Mogensen

BOGANMELDELSER

 • Bjørn Poulsen: Bondens penge
 • Henning Ringgaard Lauridsen: Viborgs industrihistorie 1742-1900
 • Vibeke Brandt: Sejle op ad åen
 • Fra åhavn til kysthavn – Århus havns historie til 1914
 • Kirsten M. Johansen: Sandveje
 • Årbog 1990; Historisk Samfund for Sorø amt
 • Oline & Oscar Udsholt: Vigerslev, landsbyen ved Harrestrupåen
 • Stavn, 1990
 • Bornholmske Samlinger, III. række – 4. bd.
 • Vendsyssel årbog 1990
 • Bol og by – Landbohistorisk Tidsskrift 1990
 • Peder Hansen Resen: Atlas Danicus Møn
 • Anton Gaardboe: Himmerlands Rakkere – Dagligliv og livsvilkår
 • Østjysk Hjemstavn årg. 1989
 • Østjysk Hjemstavn årg. 1990

Maleri af Svendborg skibsbro set fra Holmen, nu Frederiksøen, ca. 1860, inden de omfattende udbyginger af havnen fandt sted. Man ser bl.a. træbroen og toldbygningen, der begge fjernedes i 1875. I forgrunden Vagervæsenets bygninger samt saltværket.

Nummer 3

ARTIKLER

 • 100 år med el – En lokalhistorisk udfordring
  Af Birgitte Wistoft
 • Landsarkivet for Nørrejylland 100 år
 • Forstaden – En slags by?
  Af Poul Sverrild
 • Kirken og lokalsamfundet
  Af Helge Severinsen
 • Står der kvinder bag alt?
  Af Charlotte Stoltenberg Petersen
 • Svineslagtning
  Af Margit Mogensen

BOGANMELDELSER

 • Helle Bertelsen (red.): Kom lad os danse
 • Bertel Petersen: Som jeg husker det – Erindringer fra en Amagergård
 • Portræt af den danske idrætspioner Holger Nielsen
 • Lisbeth Nielsen og Poul Porskær Poulsen: Kæltringer og skikkelige folk i Gødvad sogn
 • Henrik fode (red.): Byens hus
 • Karen Hjorth, Grethe Ilsøe og Birgitte Possing (red.): Søg – og i skal finde
 • Thorkild Høy og Jørgen Dahl: Danmarks søer – Søerne i Storstrøms amt og på Bornholm
 • Leif Larsen: Adgang forbudt til rigsarkivet
 • Ilse Kirk: Da enhver fik sit; Udskiftningen i Græsted, Esbønderup og Blistrup sogne
 • Lyngby-bogen 1990

Et gigantisk projekt fra 1918-20, Gudenaacentralen ved den kunstige Tange Sø syd for Viborg. Stadig Danmarks største vandkraftværk, stadig i fuld drift – og værft for Elmuseet.

Nummer 4

ARTIKLER

 • Det danske udvandrerarkiv
  Af Henning Bender
 • Det vilde vest
  Af Hanne Christensen
 • Sognefogedembedet gennem tiderne
  Af Grete Stjernø
 • Frilandsmuseet ved Sorgenfri – Lokalhistorisk set
  Af Lene Floris
 • Det nye forskningscenter – Menneske og natur
  Af Claus Bjørn
 • Danmarks Sportsmuseum
  Af Arne Rahbek
 • Lampelys
  Af Margit Mogensen

BOGANMELDELSER

 • Per Boje, Birgitte Dedenroth-Schou, Knud V. Jespersen og Jørgen Thomsen (red.): Folkestyre i by og på land
 • Verner Bruhn: Sardinen er en dum fisk?
 • Flemming Ettrup: Gå med i Lunden – Dansk travsports historie
 • N.P. Boje-Nielsen: Fire rejser i Hinnerup
 • Benny B. Møller og Tormod Hessel: Ture i Hørsholm
 • Ole Arent og Jens Erik Kofoed Pedersen (red.): Danske fagblade i ABA
 • Sigrid Andersen: Spentrup – Fra landsby til stationsby … til landsby
 • Ole Schiørring (red.): Tamdrup kirke og gård

L.A. Ring: Vinterdag i landsbyen Ring, 1887. Der findes talrige malerier af L.A. Ring (1854-1933) med motiver fra hans barndomsby Ring ved Næstved. Gennem ham fik landsbyen sin plads i dansk kunsthistorie. Blandt vinterbillederne skiller dette sig særligt ud ved den raffinerede behandling af motiv og lys, som ikke ligger langt fra det bedste inden for den franske impressionisme. ellers er det umiskendeligt “Ringsk” med sans for skønheden i den almindelige landsby uden anden pynt end sneen.