Journalen 2019

Nummer 1

ARTIKLER

 • Epidemier og lægeberetninger i 1800-tallet Af Jørgen Mikkelsen
 • Det siger boom, boom Af Arne Fogt
 • Da lærerne måtte slå børnene Af Erik Nørr
 • Individet i historien Af Asbjørn Romvig Thomsen
 • Arkiv.dk 2.0 i luften Af Jørgen Thomsen

Frit Danmarks børnehave i Odense på gårdbesøg ved Skårupøre i 1963.

Nummer 2

Boganmeldelser

Region Nordjylland

 • Agnete Birger Madsen: Et meget meget ilde berygtet fruentimmer: Om fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet
 • Erik S. Christensen m.fl.: Frederikshavn Købstad 1818-2018
 • Han Herred bogen 2019
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 2018
 • Bente Springborg: Memento mori. Kirker, kirkegård og begravelser i Aalborg ca. 1000-1806
 • Hans Nielsen (red): Vendsyssel Årbog 2018

Region Midtjylland

 • Søren Bitsch Christensen (red.): Aarhus i årtider – Aarhusianernes historie fortalt i billeder. 1970’erne
 • Leif Dehnitz: Aarhusianske gadenavne – Historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune
 • Henning Just (red.): Skivebogen 2018
 • Erik Korr Johansen (red.): Annales
 • Årsskrift 2018 – Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
 • Steffen Elmer Jørgensen m.fl.: Fra Viborgegnen 2018
 • Årsskrift 2018 – Glud Museum
 • Bjarne Nilsson: An/S Gudenaacentralen 1918-2018
 • Hardsyssel Årbog 2018 (2. række, bind 52)
 • Lokalhistorisk Årbog 2018 – Langå
 • Årbog 2018 – Skanderborg
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt 2018
 • Harry Klith Sørensen m.fl. (red.): Årbog for Vinderup-egnen 2018

Region Syddanmark

 • Jørgen Thomsen: Brødre i sigte – Odense forenede Skydeselskab 1817-2017
 • Markus Hedemann: Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448 – konflikt og konsekvens
 • Ole Leifbach, Jens Blendstrup m.fl.: Den Fynske Kulturarvsekspedition
 • Gunnar Solvang: En sønderjysk rømningsmand i Grønland: Jens Jepsens grønlandsfærd til kyrolitminen i Ivigtut
 • Marianne Ploug og Søren Mulvad (red.): Fra Ribe Amt 2018
 • Nils Valdersforf og Jeppe Wichmann Rasmussen (red.): Fynske Årbøger 2018
 • Henrik Skov Kristensen: Gerningsmænd eller ofre?
 • Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen: Hammerich i Ærøskøbing – Kulturmøder og kulturbevaring
 • Historier fra bybakken – Årsskrift for Aabenraa Byhistoriske Forening 2017
 • Årsskrift 2017 (Historisk Forening for Graasten by og egn)
 • Kurt Risskov Sørensen: Feden, Baronløkken og Drejet: Historiske huse i Kerteminde II
 • Hom & Kalv – Med Rylen til ubeboede øer
 • Helle Juhl: Iværksætterene – Da Kolding blev moderne
 • Lene Wul og Malene Mygind-Elmann (red.): Koldingbogen 2018
 • Lokalhistorie fra Sønderjylland
 • Nyborg – før og nu 2017
 • Odensebogen 2019
 • Sjæk’len – Årbog for Fiskeri og Søfartsmuseum 2017
 • Erik Housted: Skanser – Befæstningsanlæg Sønderborg-Dybbøl fra 1657 til i dag
 • Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved
 • Jørgen Nybo Rasmussen: Broder Jakobs livsvej fra Danmark til Mexico
 • Kurt Risskov Sørensen (red.): Cartha – Årsskrift for Østfyns Museer 2017/2018
 • Mikkel Kühl: Smugleri, skipperer og langfart – Ærøskøbings søfart 1750-1920
 • Stavn 2018 – Beretninger og historier fra Faaborg-egnen
 • Johnny Wøllwkær: Over STOK og sten – Historien om STOK-koncernen
 • Tåsinge Årbog 2018
 • Lars N. Henningsen: Vojens viser vejen – En sønderjysk stations- og industriby 1864-2006
 • Årbog 2017 – Ærø Museum
 • Øboer 2018 – Langeland og Strynø

Region Sjælland

 • Årsskrift 2018 – Ledøje-Smørum
 • Årbog 2018 – Lolland-Falster
 • Alle tiders Nordsjælland
 • Niels Peter Stilling: Rudersdal i Danmarkshistorien – fra oldtiden til 1900
 • Årbog for Historisk Forening for Vestsjælland 2018
 • Arkivernes Hjul 2018
 • Årsskrift 2018 – Stubbekøbing

Region Hovedstaden

 • Bent Skov Larsen og Erik Vestergaard Thomsen: Dageløkke landsby – historier og erindringer gennem 300 år
 • Glimt fra Albertslunds historie – Årsskrift 2018
 • Poul Grinder-Hansen: Kronborg – Fortællingen om et slot
 • Mie Bernhagen og Lise Heemo (red.): Minder fra Barfredshøj – En proprietærgård på Vestegnen
 • Ann Vibeke Knudsen (red.): Guldstøv fra arkiverne – Bornholmske Samlinger IV

Danmark

 • Ronja Hougner (red.): Barnestemmer – Personalhistorisk Tidsskrift 2018
 • Eva Lange Jakobsen: Christine – Historien om et familieliv: Et portræt af Langeslægten, 1940-1997
 • Jesper Laursen (red.): KUML 2018
 • Morten Larsen: Danmarks middelalderlige tiggerklostre – Franciskanernes og dominikanernes bygningskultur
 • Niels H. Kragh-Nielsen: Straffet på livet – Henrettelser i Danmark 1537-1892
 • Morten Hahn-Pedersen: På zarens befaling – Med Bering og Spangsberg i Sibirien og Stillehavet 1725-1743
 • Trap Danmark, 6. udgave, 2016ff

Flyveblad fra 1683. Det viser henrettelsen af ni mytterister fra Havmanden.

Nummer 3

ARTIKLER

 • Vi talte ikke om det, men vi vidste det – Sygehuse og sygepleje 1940-1945 Af Gunilla Svensmark
 • Natos øje mod Østersøen – Langelandsfort i den langelandske idyl Af Gese friis Hansen
 • Husmænd og godsejere – Lensafløsningsloven runder 100 år Af Mogens Kragsig Jensen
 • Den som stjæler på marken hest, hoppe, stud eller ko – Galgernes sidste tid Af Niels H. Kragh-Nielsen
 • Slægtsforskernes Bibliotek Af Per Andersen

Et glimt af julehygge på gangen på Skt. Josephs Hospital i 1944