2010 Danmark under 1. Verdenskrig

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde på Hornstrup Centret ved Vejle fra den 16. april til den 18. april, hvor man havde valgt at sætte fokus på  emnet “Danmark under 1. verdenskrig”. Et tema, der i høj grad er forsømt, og som for længe har stået i skyggen af 2. verdenskrig. Det er ikke så meget selve krigen og krigshandlingerne, der blev lagt vægt på, men derimod det altoverskyggende problem, at de ydre krigshandlinger med påfølgende afspærringsforanstaltninger tvang Danmark til at regulere og styre samfundets udfoldelser, og lokalsamfundene måtte nødvendigvis følge signalerne ovenfra. Det daværende Danmark var ikke direkte involveret i krigen, men det var Sønderjylland.
Klik her for at komme til fotoalbum fra årsmødet.

Christiansfeld. Foto: Flemming Bruun.

Program

Danmark under 1. Verdenskrig – Mobiliseret  velfærd i kommunalt regi
Foredrag ved universitetslektor Erik Helmer Pedersen

Iscenesættelsen af Chr. X’s ridt over grænsen 1920
Tur med museumsinspektør Axel Johnsen til det gamle grænseområde ved Taps. Egnen er rig på vidnesbyrd fra den største statspolitiske begivenhed i nyere dansk historie, Chr. X’s iscenesatte ridt over den gamle grænse. Undervejs fortælles der myter fra begivenheden. Turen blev afsluttet på Genforenings- og grænsemuseet i Christiansfeld.

Reguleringspolitikken under 1. Verdenskrig – og hvordan følger vi den lokalt?
Foredrag ved arkivchef Jørgen Thomsen, Odense stadsarkiv

Sønderjylland under 1. verdenskrig
Om den sønderjyske hjemmefront, hvor samfunds- og hverdagslivet var præget af krigen og de yderst sparsomme ressourcer
Foredrag ved overinspektør Kim Furdal, Museum Sønderjylland

Ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne

Sindelagsgrænsen
Om baggrunden for, forløbet og resultatet samt virkningerne af folkeafstemningerne i Sønderjylland, og den sindelagsgrænse mellem dansk, tysk og frisisk, som blev trukket op efter 1. Verdenskrig.
Foredrag ved rektor Jørgen Kühl A. P., Møllerskolen, Det danske gymnasium i Slesvig

Krigens virkning på 1920’ernes Danmark, med særligt henblik på de kulturelle, religiøse og politiske brudflader
Foredrag ved cand. mag. Bjarne Søndergård Bendtsen

Gruppedebat om de militære sikkerhedsforanstaltninger, kommunernes udvidede rolle, befolkningens levevilkår, ændring af normer og sædvaner


Besøg i Christiansfeld