Journalen 1994

Nummer 1

ARTIKLER

 • Kogebog til en lokalhistorisk krimi
  Af Tyge Krogh
 • Fra Salling til England – om den store historie i det nære
  Af Esben Graugaard
 • Lokalhistorie i Grønland
  Af Ove Bak
 • Det lille hus på parcellen
  Af Johs. Nørregaard Frandsen
 • Tivoli i tre etager – Det nye Tivolimuseum
  Af S. H. Jensen
 • Bornholmernes sild og fisk
  Af Ann Vibeke Knudsen
 • Saltgrøner torsk med gudhjemdyppe
  Af Ann Vibeke Knudsen

BOGANMELDELSER

 • Niels Strandbjerg: Blindeinstitutioner i Danmark – Ca. 1858-1970

Parcelhuskvarter i Odenses sydøstlige del, ca. 1955.

Nummer 2

BOGANMELDELSER

 • Paul G. Ørberg: Betragtninger over en dynge amtshistoriske årbøger anno 1993

       Nordjyllands amt

 • Karl Kr. Overmark: Da Hjørring blev by

       Århus amt

 • Peter Bavnshøj: Kirkegaard – Historien om en gård og dens beboere gennem 400 år
 • Vilfred Friborg Hansen (red.): Folk og liv på Røndeegnen, bd. 11
 • Harmonien – fra teater til medlemshus
 • Børge Kjær: Grenå og omegn før og nu
 • Keld Dalsgaard Larsen: Silkeborg – en udpræget industri- og arbejderby
 • Keld Dalsgaard Larsen: Fra arbejdsmand til specialarbejder
 • Frits Nicolaisen m.fl.: Gammel Estrup
 • Jacob Vedsted: Farvergården i Ebeltoft

       Ringkøbing amt

 • Mogens Bendixen og Ove Pedersen: Fire Herningensere – Herning-bogen 1993
 • Mogens Bendixen: Uld og handelsblod – Krøjgaard-brødrene, et tricotageeventyr i Herning
 • Freddy Boysen: Skak, Skunt og Sølle Søren – Tre originaler fra Herning-egnen
 • Espen Graugaard og Bent Holm: Det gamle Holstebro – Tyve beretninger om hændelser i det nu forsvundne Holstebro

       Viborg amt

 • Ingvard Jacobsen og Svend Sørensen: Vejlerne, folk og natur i fortid og nutid
 • Birgit Løgstrup: Jord og mennesker på Viborgegnen 1688-1988
 • Susanne Overgaard: Byens havn – Nykøbing Mors Havn gennem 300 år
 • Kaj Sekkelund: Søfart, handel og bondeøkonomi – Thisted 1814-50

       Vejle amt

 • Bjørn Westerbeek Dahl: Kortets historie i Vejle Amt – Fra renaissancens byprospekter til 1800-tallets generalstabskort
 • Kræ’ Teglbrænders amerikarejse 1894-1897 – noter fra hans lommebog

       Ribe amt

 • Fromsserier: En københavnerpæantage i Vestjylland
 • Johs. Bredmose Simonsen: Fiskeriet fra dæk og kaj

       Sønderjyllands amt

 • Niels H. Kragh-Nielsen: Sønderjyder i den store krig 1914-1918
 • Ole Mørkegaard: Søen, slægten og hjemstavnen – En undersøgelse af livsformer på Aabenraa-egnen 1700-1900

       Fyns amt

 • Dorrit Andersen: Et godt og smukt hus
 • Brandts Klædefabrik – Erindringer fra arbejdslivet på en fabrik i hjertet af Odense
 • Børge Martin Jeppesen: Røde faner og liste C – Et funktionærliv
 • Kaj Mehr: Svanninges gamle Gaarde
 • Per Boye, Holger Dyrbye, Hans Chr. Johansen og Jørgen Thomsen (red.): Odensebogen 1993
 • Vagn Lundbye: Fodrejse på Langeland – Langelandsk fodrejser, Fodrejse på sporet af Langelandsbanen

       Storstrøms amt

 • Knud Rasch: Kompagnihuset i Næstved
 • Store Heddinge før og nu, Hæfte 1

       Frederiksborg amt

 • Knud B. Christoffersen: Købstaden Frederikssunds historie 1801-1970, 2. bind
 • Erik Jørgensen (red.): Skolen i Birkerød 1868-1993 – Fragmenter af Birkerød gymnasiums historie i 125 år

       Roskilde amt

 • Jan Kanstrup m.fl. (red.): Køge Bys Borgere 1753
 • Jytte Sørensen: Strøby – baggrund, udvikling og skæbner i 17-1800 tallet

       Vestsjælland amt

 • Sten Jacobsen: Saadan er de – Materiale til en politisk-sociologisk analyse af et nærsamfund i forfatningskampens Danmark
 • Thorkild Høy og Jørgen dahl: Danmarks søer – Vestsjællands amt
 • Peter Korsgaard: På strøgtur med oldemor – Billeder fra Holbæk 1880-1920
 • Margit Baad Pedersen: Haslev fra landsby til stationsby
 • Bent Stiesdal: VIGGO fra dreng til voksen – Møllesøn og sømand – dagbøger og breve 1882-88
 • Jens Hjorth Hansen (red.): Vognmænd og vareture – Erindringer fra transporterhvervene i Dragsholm kommune

       Københavns amt

 • Dines Bogø: Dengang og nu. Del 1 – 12 lokalhistoriske artikler fra Dragør Nyt
 • Dines Bogø: Kastebolde – Tyske flygtninge på Sydamager 1945-47
 • Jeppe Tønsberg (red.): Lyngby-bogen 1993
 • Søllerødbogen 1993
 • Else Trier: Historien om Blåkildegård
 • Else Trier: Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid
 • Niels Elkær-Hansen m.fl.: Bornholms Museumsforening 1893-1993
 • Alan Hjorth Rasmussen: Østersøen gav – Træk af Bornholms og Christiansøs fiskerihistorie 1880-1993, Bornholmske Samlinger III rk. 7. bd.

       Diverse

 • Arkæologiske udgravninger i Danmark 1992
 • Bo Fritzbøger: Dansk Skovbrug 1710-33
 • Arne Gammelgaard: Drivtømmer – Tyske flygtninge i Danmark 1945-49
 • Finn bolt Jørgensen m.fl. (red.): Kalk og Tegl i 100 år
 • Kyst, vand og borgerstand – Den jyske Historiker Nr. 65

Gutenbergs 500 år gamle opfindelse med de løse typer bruges nu så godt som udelukkende på arbejdende museer.

Nummer 3

ARTIKLER

 • Døde børn og lokal kultur
  Af Anne Løkke
 • Familiesyner og faciliteter – en fortsat historie om parcelhusene i Danmark
  Af Johs. Nørregaard Frandsen
 • Kort og matrikelstyrelsens arkiver
  Af Peter Korsgaard
 • Små liv og stærke længsler
  Af Charlotte S. H. Jensen
 • Et godt sted at møde politiet – Politimuseet i København
  Af Charlotte S. H. Jensen
 • Al dyds belønning
  Af Marianne Bro Jørgensen
 • Vort daglige brød
  Af Ann V
  ibeke Knudsen
 • Rugbrød fra Læsø
  Af Ann Vibeke Knudsen

BOGANMELDELSER

 • Else Marie Kofod: Skik og Brug
Viborg set fra øst, 1859.

Nummer 4

ARTIKLER

 • De fattiges landbohistorie
  Af Anne Rasmussen
 • Mettes motiver
  Af Susanne Overgaard
 • Fra gymnastik til sport – Om idrætten på landet i mellemkrigstiden
  Af Niels Kayser Nielsen
 • Krig og pest på Amager
  Af Birte Hjorth
 • Morskaben, der blev væk – Morskabs Museet
  Af Charlotte S. H. Jensen
 • Pandekager – vore forfædres fast food
  Af Ann Vibeke Knudsen
 • Pandekager
  Af Ann Vibeke Knudsen

Gæssene kommer hjem fra sommerferie. Hvert år, når sommeren nærmer sig, sendes gæssene fra Dragør på græs på Saltholm. Det har man gjort i århundreder og det gør nogle gåseholdere stadig. På Saltholm går gæssene frit omkring, indtil de den anden weekend i september hentes hjem.

Nummer 5

ARTIKLER

 • Esbjerg – fisk og fiskere
  Af Johannes Bredmose Simonsen
 • Kulturby er mere end højtryksspuling
  Af Jørgen Selmer
 • I forfatternes fodspor
 • Danske vand- og vindmøllers kulturhistorie
  Af Gunnar Solvang
 • Fed kongerøgelse – Amalienborgmuseet
  Af S. H. Jensen
 • Søsterkage
  Af Ann Vibeke Knudsen

Kong Christian IX’s skrivebord på Amalienborgmuseet.