2011 Det folkelige gennembrud 1870-1920

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde på Dalum Landbrugsskole fra den 8. april til den 10. april, hvor man havde valgt at sætte fokus på emnet “Det folkelige gennembrud 1870-1920”.

Program

Grundtvig, det folkelige gennembrud og tilblivelsen af lokale grundtvigske kredse
Det høres ofte, at N.F.S. Grundtvig har sat sig spor i Danmarks nyere historie som ingen anden. Den danske, landbrugsbaserede moderniseringsproces fik sit markante særpræg i kraft af hans indflydelse. Samtidig har man engang imellem hævdet, at forbindelsen mellem Grundtvig, hans ideer og den grundtvigske bevægelse var svag. Kim Arne Pedersen går den modsatte vej, idet han bestræber sig på at vise, hvorledes Grundtvigs ideer fik konkret udformning i forbindelse med tilblivelsen af lokale grundtvigske samfund.
Foredrag ved valgmenighedspræst Kim Arne Pedersen, Odder

Tur med museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen
Besøg i Dalby på halvøen Hindsholm. I landsbyen findes et fuldendt udtryk for de folkelige bevægelser omkring mindestenen for Kristen Kold, friskolen, valgmenighedskirken og forsamlingshuset. Fra Dalby gik turen til Kerteminde. Her besøgtes den tidligere folkehøjskole og valgmenighedskirken.

Andelsbevægelsen og dens betydning for det danske samfund
Andelsbevægelsen har sikret andelshaverne kontrol med en stor del af forsyningskæden og har lokalt bidraget til at udvikle alle dele af landet. Politisk har andelsorganiseringen også haft stor betydning for landbruget. Andelsbevægelsen er imidlertid under kraftig forandring, hvorfor det også vil blive diskuteret, hvad der egentlig er tilbage.
Foredrag ved professor Flemming Just, Syddansk Universitet

Forandringerne set gennem kunstnernes øjne
I midten af 1800 skete der en voldsom forandring med industrialisering, en folkevandring fra land til by og ændrede, sociale livsbetingelser. Socialrealistiske kunstnere H.A. Brendekilde og Fritz Syberg fra de fynske malere illustrerede forandringerne og de menneskelige omkostninger i stærke samtidshistoriske malerier.
Foredrag ved kunsthistoriker Kirsten Nørregaard Pedersen

Ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne

 Carl Nielsen og den folkelige sang
Carl Nielsen glemte aldrig sit udgangspunkt: det folkelige Danmark. Han komponerede en række jævne, men geniale folkelige melodier, skabt med henblik på almindelige menneskers fællessang i forsamlinger og foreninger, og hvor ellers der synges. Han gik endog med i det praktiske arbejde, da Højskolesangbogen i 1920 skulle have sin første melodisamling. Det er denne side af mennesket og komponisten Carl Nielsen, der er foredragets hovedindhold.
Foredrag ved Tove og Hans Thomsen

Opsummering af emnet 1. verdenskrig
Erik Helmer Petersen lagde op til en drøftelse af det videre forløb

Var der også et folkekirkeligt gennembrud – og hvordan hænger det i givet fald sammen med det folkelige?
Det folkelige gennembrud har de kirkelige vækkelser tidligere i 1800-tallet som en af sine forudsætninger. Fra at være en mere diffus vækkelse blandt lægfolket tager den senere i århundredet form af i det væsentlige to kirkelige bevægelser, en grundtvigsk og en mere pietistisk. Den sidste hovedsagelig organiseret som Indre Mission i Danmark.
Foredrag ved universitetslektor Inge Lise Pedersen 


Bustur til Hindsholm