Journalen 2010

Nr. 1

Det sidste skrig  – Fastnettelefonens designhistorie i Danmark mellem teknologi, stat og forbrug
Af Anne Marie Rechendorff

Fra Århus Nord til Johannesburg
Af David Holt Olsen og Allan B. Grønkjær

Kampen for kulturen – Kunstforeningen Køge Bugt og betydningen for området
Af Nina Søndergaard

Gamle flasker kan også fortælle historie
Af Poul Gadegaard Lyng

Den 9. april
Af Andreas Skov


Indvielse af Odense Stadion september 1941.

Nr. 2

Lokalhistorie på nettet 2009
Af Charlotte S. H. Jensen

Boganmeldelser

Københavns Gl. Amt
Finn Holm-Jørgensen (red.): Bernstorff – slægter, slot og park
Jeppe Tønsberg (red.): Et skolevæsen i udvikling – Brikker til en historisk mosaik om Lyngby-Taarbæk kommunes skoler
Frederiksberg gennem tiderne, Bind 32
Jeppe Tønsberg (red.): Lyngby-Bogen 2008

Frederiksborg Gl. Amt
Birkerød kirke
Hanne Mikkelsen: Birkerøds historie – kulturhistoriske tidsbilleder
Stenløse – en stationsby mellem land og by
Holbo Historier (Gribskov)
Årbog 2009 for Hørsholm Egns Museum
Årsskrift 2009 (Fredensborg-Humlebæk)

Roskilde Gl. Amt
Poul Christensen, Leif Bo Poulsen og Bent Nielsen: Handels- og håndværksvirksomheder i Viby i perioden 1920-1955
Birgitte Rasmussen, Birthe Eble Jacobsen, Lene Buch, Lisbeth Due Andersen, Steen Dahl Pedersen: Lirum Larum – Lys på rødderne
ROMU (Roskilde Museum 2008)

Storstrøms Gl. Amt
Stevns før og nu – Bind XI

Vestsjællands Gl. Amt
Lisbeth Pedersen (red.): Åmosen – et kulturhistorisk skatkammer

Bornhoms Gl. Amt
Bornholmske samlinger IV

Fyns Gl. Amt
Anders Wedel Berthelsen: Kirken i Dalum
Fynske Årbøger 2009
Cartha 2008/2009 (Kertemindeegnens Museer)
Erik Ingemann Sørensen: Esben – en dreng i krig
Jens Åge Petersen: “Glemmer du…” – billeder fra Søndersø og Omegn før og nu
Lars Christensen: “En lykkelig sejrvinding”
Jens Åge A. Petersen og Andreas Skov: Helhjertet
Odensebogen 2010
Palle E. Petersen: Bogense Skole i 100 år
Jens Åge S. Petersen et al. (red.): Sletten 2008
Tåsinge Årbog 2009
Johannes Wendt-Larsen: Viger Sogns kirker – Vigerslev Kirke og Langesø Skovkapel
Karen Margrethe Fabricius: Det lille sygehus rolle og betydning for et mindre samfund
Årbog 2009 – Ærø Museum

Sønderjyllands Gl. Amt
Flemming Just og Poul-Erik Thomsen: Den tavse tragedie
Anne Marie Jacobsen og Birgit Wietling: Fattiggårde på landet i Sønderjylland – Menneskeliv i samfundets udkant
Bent Vedsted Rønne (red.): Sillerup Mølle – Møllen og møllerens historie gennem 150 år
Svend Jacobsen: Løgumkloster Birks tingbøger 1631-73
Sønderjyske Årbøger 2009
Kirsten H. Clausen og Torben A. Vestergaard: Ånden på værket
Lars N. Henningsen, Martin Klatt, René Rasmussen og Jørgen Kühl: 
Sydslesvigs danske historie
Hans Schultz og Henrik Becker-Christensen: Sønderjylland Historie 2 – Efter 1815
Til kunsten (Museum Sønderjylland)

Ribe Gl. Amt
Fra Ribe Amt 2009
Morten Hahn-Pedersen (red.): Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2008

Vejle Gl. Amt
Eigil Holm: Gasrevolutionen – da kulgasværkerne ændrede verden
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening – Årsskrift 2009
Annette Hoff: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber – Hverdagsliv 1771-1796 på herregården Bidstrup og i Horsens
Lokal Historie fra Sønderjylland 2009
Kristoffer Jensen og Kirsten Rykind-Eriksen: Træ og visioner – Trævarefabrikken “Bastian” 1875-1895. Severin & Andreas Jensens Møbelfabrik 1861-1892.

Lars Bjørneboe og Karen Skovberg (red.): Magten og menneskene

Århus Gl. Amt
Mogens Weinrich: Kend din by III – Kendte og mindre kendte sider af Århus før og nu…
Historisk Årbog for Anders Amt 2009
Østjysk Hjemstavn 74. årgang 2009

Viborg Gl. Amt
Rud Kjems (m.fl.): Niels Sørensen – Træhandleren, der tolkede skåltegnene
Rud Kjems og Niels Mortensen (red.): Skivebogen 2009
Vibog Bogen 2009

Nordjyllands Gl. Amt
Henning Bender: Fra fødsel til global ekspansion
Ketty Johansen et al. (red.): Fra Himmerland og Kjær Herred 2009
Elisabeth Barfod Carlsen og Lars Christian Nørbach: Oltiden i Limfjordslandet
Ålborgbogen 2009

Diverse
Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg: Fortælling og fortællere – Om mundtlig overlevering
Ulla Dahlerup: Det var jo en anden tid
KUML 2009 (Arkæologisk Selskab)
Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen: Når det regner på præsten
Peter Hørup: Når ting fortæller – Hverdagsting og hverdagsliv 1950-1980
Else Hansen og Leon Jespersen (red.): Samfundsplanlægning i 1950’erne – Tradition eller tilløb?
Steffen Hahnemann: Middelalderens selvejere i det danske Østersøområde – På sporet af lægsopbygningen bag skibsledingen
Anders Monrad Møller: Dansk skattehistorie, bind IV – Fra skat på hartkorn til indkomstskat 1818-1903


Gouache af Horsens Søndergade fra 1854 (gengivet efter Annette Hoff: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber).

Nr. 3

Alle de små fra den store by af solskin og havluft fødes på ny – De københavnske feriekolonier
Af Amalia Dea Bonné

En virkelig skole for livet – Kilder til den lokale realskoles historie
Af Christian Larsen

Små kår – Om landarbejderne i slutningen af 1800-tallet
Af Irene Hellvik

Helsingør Leksikon – Interview med bibliotekar Eva Stennicke, Helsingør Hovedbibliotek, april 2010
Af Henriette Krogh Jacobsen

Sådan lærte jeg at lave kræmmerhuse
Af Katha Qvist


Indvielse af Odense Stadion september 1941.