Journalen 2022

Nummer 1

ARTIKLER

 • Historier lige i øjet – tanker om at skrive lokale arkivhistorier Af Kenn Tarbensen
 • Når noget kom i vejen – tre eksempler på kommunal forvaltning af biveje Af Nicolaj Fiil Paetch
 • Digitale byvandringer Af Caroline Andsager Højlund
 • Kampen om værftet – Arbejderbevægelsen i Frederikshavn Af Erik S. Christensen
 • Internationale i Skanderborg Af Ole Koefoed Nielsen

Skibstømrerne på Jens Nic. Olsens værft år 1900. Foto: Kystmuseet i Frederikshavn.

Nummer 2

BOGANMELDELSER

Region Nordjylland

 • Dorte Kristensen m.fl. (red.): Fra Himmerland og Kjærs Herred 2021
 • Flemming Nielsen og Morten Pedersen: Sprittens by – Snaps og kulturarv i Aalborg
 • Ejgil Bodilsen (red.): Han Herred Bogen 2022 – Lokalhistorisk årbog for Øster og Vester Han Herred
 • Vendsyssel Årbog 2021

Region Midtjylland

 • Fra fattighuse til velfærdsvillaer – Sejs-Svejblk 1945-2121
 • Verner Bjerge og Poul Anton Sørensen: Teglværker – Skanderborg Kommune
 • Annales – Galten Lokalarkivs Årsskrift 2021
 • Steffen Elmer Jørgensen m.fl. (red.): Fra Viborgegnen 2021
 • Årsskrift 2021 (Brædstrupegnens Hjemstavnsforening)
 • Gudrun Gormsen (red.): Hardsyssels Årbog 2021
 • Lokalhistorisk Årbog 2021 (Langå Egnsarkiv)
 • Årsskrift 2021 – Glud Museum
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt 2021
 • Palle Kirk m.fl. (red.): Skaføgård
 • Henning Just (red.): Skivebogen 2021

Region Syddanmark

 • Erland Porsmose: Dannehoffet i historiens lys
 • Fra Ribe Amt 2021
 • Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved 2021
 • Mikkel Leth Jespersen og Hans Schultz Hansen (red.): Sønderjysk søfarts historie bd. 1-2
 • Søren Peder Sørensen: Den skjulte alliance
 • Kurt Risskov Sørensen m.fl. (red.): Nyborg – før og nu 2020
 • Nils Valdersdorf Jensen og Kasper Rathjem (red.): Fynske Årbøger 2020 og 2021
 • Kirsten Hansen (red.): Ræthinge-Posten
 • Øboer 2021 – Historisk årbog for Langeland og Strynø
 • Årsskrift 2021 (Graasten)
 • Peter Frandsen, Jørgen Mikkelsen og Leif Hansen Nielsen (red.): Over grænser – Festskrift til Hans Schultz Hansen
 • Hans Chr. Johansen m.fl. (red.): Odensebogen 2022
 • Helle Juhl m.fl. (red.): Koldingbogen 2021
 • Kurt Risskov Sørensen: “Rylen” og De Danskes Øer – Opdagelsen af det danske ørige
 • Lokal Historie fra Sydøstjylland
 • Marianne Kristensen m.fl. (red.): Sønderjyske Årbøger 2021
 • Jens Åge S. Petersen: Danmarks grønne have – Træk af fynsk garnerierhvervs historie
 • Henrik Becker-Christensen: Diplomat i grænselandet – Erindringer og baggrund 1998-2017
 • Elisabeth Bjerrum Madsen: Egebotøsen – Min barndom på et plejehjem
 • Tåsinge Årbog 2021

Region Sjælland

 • Arkivernes Hjul 2021 (Kalundborg)
 • Helge Torm m.fl. (red.): Årbog 2021 (Historisk Forening for Vessjælland)

Region Hovedstaden

 • Jens Mortensen og Flemming Bruun (red.): Cheminova – en generationsforureners første år – og andre historier fra Gladsaxe, Årbog 2021
 • Erik nørr (red.): Hillerød 1858-2018
 • Alle Tiders Nordsjælland 2021
 • Lise Drewes Nielsen: Smørumovre – Et landsbysamfund der forsvandt
 • Allan Vendeldorf: Bogen om Fugle-Hans
 • Allan Vendeldorf: Justitsmordet i Egebæksvang
 • Niels Peter Stilling m.fl. (red.): Søllerødbogen 2021
 • Ann Vibeke Knudsen: Fotografer på Bornholm 1839-1939

Danmark

 • Britta Andersen og Marie Kirstine Elkjær (red.): Herregårdshistorie 17
 • Niels Elers Koch (chefred.): Trap Danmark 6. udgave
 • Ejvind Damsgård Hansen under medvirken af Lars Lund: Efterkrigstidens økonomiske og sociale reformer. Viggo Kampmann – idémand og igangsætter

Stereoskopbillede af fotograf G. Stockels Atelier i Rønne ca. 1872. Fotografen ses selv stående. Fotografiet pryder forsiden på Ann Vibeke Knudsens bog “Fotografer på Bornholm 1839-1939”, der er identisk med Bornholmske Samlinger 2021.

Nummer 3

ARTIKLER

 • Rentekammersamlingen Af Jørgen Mikkelsen
 • Danmarks første sportsstjerne Af Johnny Wøllekær
 • Skoletjenesten Kolding Af Kamma Marie Poulsen-Hansen
 • Du kan snuble over fortiden med ny app Af Laura Hoffmann Jensen og Andreas Skov
 • Sparetips anno 1973 Af Jørgen Thomsen

Cykelrytteren Thorvald Ellegaard fejrede store triumfer over hele Europa. Her er han fotograferet i 1901 efter matchen, hvor han vandt Grosser Preis von Köln. Foto: Odense Stadsarkiv.