Journalen 2013

Nummer 1

Studiet af Danmarks foreningshistorie – Nogle forskningstekniske smånotitser
Af Erik Helmer Pedersen

Foreningsliv i lillebyen – Et eksempel på foreningshistorie som lokalhistorisk projekt
Af Peter Ussing

Filmen “En kongelig affære” – set med en historikers øjne
Af Michael Bregnsbo

Filmen “Det danske landsbysamfund i 1650’erne
Af Maria Hvid Kargaard

Ulven kommer
Af Johnny Wøllekær


Medlemmer af Paarup Gymnastikforening foran kirken og det såkaldte Kirkehus, ca. 1930.

Nummer 2

Boganmeldelser

Region Nordjylland

 • Fra Himmerland og Kjær Herred 2012
 • Bente Kristensen, Ingevard Jakobsen og Eigil Bodilsen (red.): Han Herred Bogen 2012
 • Henrik Gjøde Nielsen og Knud Knudsen (red.): Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 1912-2012
 • Gunnar Jensen: St. Restrup 1912-2012. Fra herregårdsmark til lokalsamfund – En krønike om mænds og kvinders liv og virke gennem 100 år med St. Restrup Husmandsskole som faglig og kulturel dynamo
 • Peter Jørgensen: Tre himmerlandske sogne 2011 (Ellidshøj, Svendstrup og Godthåb)
 • Broder Berg m.fl. (red.): Årbog 2012 (Vesthimmerlands Museum)
 • Egon Jensen m.fl. (red.): Vesthimmerlands lokalhistorie – Årsskrift 2012

Region Midtjylland

 • Lykke Olsen: Søren Knudsen – museumsmanden og mennesket
 • Annette Hoff: Boller Slot i  650 år – En godshistorie om mennesker, magt og muld ved Horsens Fjord
 • Kurt Qvist Nielsen (red.): Den østjyske længdebane i 150 år – Østjysk Hjemstavnsforening 2012
 • Hardsyssel Årbog 2012
 • Historisk Aarbog for Randers Amt 2012
 • Skivebogen 2012
 • Århus Stifts Årbøger 2012

Region Syddanmark

 • Kurt Risskov Sørensen (red.): Cartha 2011/2012 (Østfyns Museer)
 • Thomas Kaarsted og Johnny Wøllekær: De sidste amatører – Divisionsfodbolden i Odense frem til 1978
 • Fra Ribe Amt 2012
 • Sten Jørgensen: Fredericia Politis Historie 1650-2008
 • Bodil Schelde-Jensen og Jørgen Clausager (red.): Federiciabogen 2012
 • Else Egholm m.fl. (red.): Årsskrift 2012 (Gråsten)
 • Birgit Bjerre: Marie – uundværlig husholderske i to kunstnerhjem
 • Else Egholm m.fl. (red.): På sporet af mindretalslivet 2009-10
 • Morten Hahn-Pedersen (red.): Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg 2011
 • Ruth Jensen (red.): Stavn 2011 (Fåborg)
 • Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved 2012
 • Morten Andersen, Mikkel Leth Jespersen, Hans-Ole Mørk, Mogens Rostgaard Nissen og Anne Marie Overgaard (red.): Sønderjyske Årbøger 2012
 • Birthe Christensen (red.): Tåsinge Årbog 2012
 • Karen Margrethe Fabricius (red.): Årbog 2012 (Ærø Museum)
 • Øboer 2012 – Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø

Region Sjælland

 • Heidi Pfeffer m.fl. (red.): Lolland-Falster – Historier i landskabet
 • Oscar Udsholt: Sand oplysning for muldens frænde – Historien om skolerne i det sydlige Odsherred
 • Jens Molter Ulriksen (red.): ROMU 2011 (Roskilde Museum)
 • Bent Hansen, Leif Bo Poulsen og O.B. Stagsted: Træk af Vibys historie i forrige århundrede – En lokalhistorisk beskrivelse af personer, institutioner og virksomheder, der prægede stationsbyen i dele af 1900-tallet

Region Hovedstaden

 • Ann Vibeke Knudsen (red.): Bornholmske Samlinger IV. Række, 6. bind
 • Gunnar Jakobsen: De københavnske Toldassistenters Begravelseskasse – 1859 – 10. juli – 2009
 • Henning Bro: Frederiksberg i 1950’erne
 • Årsskrift 2012 (Ledøje-Smørum)
 • Jeppe Tønsberg (red.): Lyngby-bogen 2012
 • Karen Hjorth og Jeppe Tønsberg: Da Lyngby blev Lyngby-Taarbæk – Billeder fra tiden omkring 1910

Danmark

 • Kenn Tarbensen: For alle Danmarks fiskere – Danmarks fiskeriforening 125 år 1887-2012
 • Jesper Jørgensen m.fl. (red.): Komitern og de dansk-sovjetiske relationer
 • Malene Linell Ipsen (red.): Havsteen
Mange fiskere oplevede gyldne tider under 1. verdenskrig, hvor fødevarepriserne steg voldsomt. Fiskekonerne fra Skovshoved blev nu med høj cigarføring transporteret af manden på motorcykel til og fra Gammel Strand. Blæksprutten bragte i 1916 denne tegning.

Nummer 3

De fransk-reformerte i Fredericia 1720-1801 – Portræt af en indvandrergruppe
Af Harriet M. Hansen

Der var engang – Fortællefestival på Nørre Vosborg
Af Helle Skaarup

Forstadsdrømme – Periferiens parcelhuse er symboler og moderne kulturarv
Af Johns. Nørregaard Frandsen

Vær med til at kåre Årets historiske Bog 2013
Af Poul Porskær Poulsen

Den digitale julemand
Af Charlotte S.H. Jensen


Åbning af Fortællefestivalen i 2013. Nørre Vosborg er ikke et museum, men et sted, hvor livet leves, og alle herregårdens stuer og bygninger er til rådighed. Et stykke fortid der er fuldstændig levendegjort i nutiden. Nørre Vosborg er en levende kulturbærer.