Foreningen

Dansk Lokalhistorisk Forening, DLF, er foreningen for alle lokalhistoriske foreninger i Danmark. Det gælder både foreningen, som dækker et enkelt sogn og foreningen, som dækker en hel landsdel.
Som medlemmer optages også enkeltpersoner.
Læs mere om DLF under de enkelte menupunkter. Se også det særlige menupunkt om indmeldelse i DLF.