Journalen 2021

Nummer 1

ARTIKLER

 • Villanavne – en truet kulturarv Af Tønnes Bekker-Nielsen og Mogens Kragsig Jensen
 • Iranerne i minefeltet Af Mathias Kobberrød Rasmussen
 • Grønlandsregistranten Af Lone Riis
 • i Danmark er jeg ikke født, men der har jeg hjemme – International adoption i Danmark 1945-2019 Af Stine Bæk Jensen
 • Lokalhistoriske fotos får nyt liv Af John Nissen og Jacob Wang
 • Den velsmurte madpakke – fortidens fastfood Af Johnny Wøllekær

Den italienske instruktør Vittorio de Sica prøvefilmede barnestjernen Desiderio Triberti ved en smørrebrødsvogn i Odense i 1955. Foto: Fyens Stiftstidendes Pressefotosamling, Odense Stadsarkiv.

Nummer 2

BOGANMELDELSER

Region Nordjylland

 • Inger Bladt m.fl.: Det glade Aalborg – Lyse og mørke sider af Aalborgs forlystelsesliv 1550-2020
 • Bente Kristensen, Ingvard Jakobsen og Ejgil Bodilsen (red.): Han Herred Bogen 2021
 • Knud Holch Andersen, Kalus Madsen og Flemming Skipper: Flugten til Thy
 • Fra Himmerland og Kjær Herred, 2020
 • Vendsyssel Årbog 2020
 • Peter Jørgensen: En fabrik og en by – om Zincks fabrikker og Godthaab

Region Midtjylland

 • Steffen Elmer Jørgensen (red.): Fra Viborgegnen 2020
 • Erik Hansen og Poul Bærnholdt Lund: Bare et par år … Jugoslaverne i Silkeborg 1970-2020
 • Vibeke Harsberg og Lars Nikolajsen: Brabrand under besættelsen 1940-1945
 • Årsskrift 2020 (Brædstrupegnen)
 • Astrid Skou Hansen: En vej til fortiden
 • Hardsyssels Årbog 2020
 • Bent Stougaard Nielsen (red.): Fra landsby til forstad – En fortælling om Holme, Højbjerg og skåde
 • Lokalhistorisk årbog 2020 (Langå)
 • John S. Madsen og Rasmus Kreth (red.): Årsskrift 2020 (Glud)
 • Henrik Mølgaard Frandsen: OK – historien om et dansk energiselskab
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt 2020
 • Skivebogen 2020
 • Kenn Tarbensen og Nicolai Falberg Jensen med indledning af Søren Bitsch Christensen: Torvehuse – Historien bag bygningerne Store og Lille Torv i Aarhus
 • Østjysk Hjemstavn 2020

Region Syddanmark

 • John Jakobsen: Fra bondelandsby til statiosvy. I røg og damp. Op- og nedture for to landsbyer i Vissenbjerg sogn.
 • Eva Becher og Mette Ladegaard Thøgersen: Borgmestergården. Renæssancegård og museum.
 • Fra Ribe Amt 2020
 • Cartha 2020/2021 (Østfyn)
 • Marstal Søfatsmuseum. Årbog 2020.
 • Skrift for Lokalhistorisk forening for Sundeved 2020
 • Kirsten H. Clausen og Kim Furdal (red.): Mellem Skjoldnæs Fyr og Eriks Hale – Kærlighedssange til Ærø
 • Mogens Jensen: Zeppelinbasen i Tønder
 • Nyborg – før og nu 2019
 • Mette Ladegaard Thøgersen: Nyborg – Danmarks Riges Hjerte
 • Lokal Historie fra Sysøstjylland 2020
 • Spidsbarren (Ådalen)
 • Tissel Lund-Jacobsen m.fl. (red.): Stavn 2020. Beretninger og historier fra Faaborg-egnen
 • Marianne Kristensen, Mogens Rostgaard Nissen, Klaus Tolstrup Petersen, Merete Bo Thomsden og Mads Mikkel Tørsleff (red.): Sønderjyske Årbøger 2020
 • Taasinge Museumslaugss Årbogsudvalg (red.): Tåsinge Årbog 2020
 • Årbog 2020. Ærø Museum.
 • Årsskrift 2019 (Graasten)
 • Årsskrift 2020 (Graasten)
 • Hans Walmar og Evald Andersen: Aarup 1860-1980. Erhom 1720-2020.
 • Det bedste, vi stemte os hjem til, var skolen og flaget. Genforeningen1920 og årene efter i gråsten området.
 • Kim Furdal: Velbevaret
 • Hans Schultz Hansen: Genforeningens arkitekt: H. P. Hanssen 1914-1936

Region Sjælland

 • Arkivernes Hjul 2020 – Fortællinger fra hele Kalundborg kommune
 • Stevns før og nu 2020
 • Claus Olsen (red.): Årsskrift 2020. 9. juli 1920 fik vi Sønderjylland

Region Hovedstaden

 • Jens Mortensen og Flemming Bruun (red.): Søborg Møbelfarik en saga blot og andre historier fra Gladsaxe, Årbog 2021
 • Troels Torp Øhlenschlæger (red.): Glimt fra Albertslunds historie – Årsskrift 2019/2020
 • Annette Engelstoft m.fl. (red.): At være der – fotografen Stefan Kai nielsen
 • Alle Tiders Nordsjælland 2020
 • Jens Mortensen og Flemming Bruun (red.): Musikhandler i 60 år og andre historier fra Gladsaxe, Årbog 2020
 • Witherløse 2020 (Værløse)
 • Niels Peter Stilling (red.): Søllerødbogen 2020
 • Ann Vibeke Knudsen (red.): Bornholmske Samlinger 2020

Danmark

 • Niels Ehlers Koch (red.): Trap Danmark
 • Britta Andersen og Marie Kirstine Elkjær (red.): Herregårdshistorie 16
 • Ronja Houger Vejdegren og Tommy P. Christensen (red.): Genforeningen 1920
 • Henrik Gjøde Nielsen (red.): Zise 2020
 • Kathrine Tobiasen: Håndskrifter for slægstforskere

Genforeningen fylder meget i den lokalhistoriske litteratur – det gælder også Odensebogen, der fortæller om, hvordan de sønderjyske krigsfanger i april 1919 ankom til et festklædt Odense Foto: Odense Bys Museer.

Nummer 3

ARTIKLER

 • Et vaccinationspolitisk u-land Af Anne Hagen Berg
 • At bygge skoler op Af Niels Ulrik Kampmann-Hansen
 • Lidenskaben er en alt for ophidset tilstand Af Nanna Bokelund Kroon Andersen
 • Vejkortene i Rigsarkivet Af Jørgen Mikkelsen
 • Julebagning i sparetid Af Andreas Skov

Familien Lehn-Petersen med cykler, ca. 1900. Tiden omkring århundredeskiftet var præget af flere ægteskabsmanualer, der gav råd og vejledning om, hvordan ægtefolk skulle leve deres liv (Stadsarkivet).