Journalen 2011

Nummer 1

Skade fortæller
Af Sara Juul-Olsen

Digital formidling på facebook – Erfaringer fra brugersegmentering, sociale medier og brugerinddragelse
Af Anna Louise Siggaard

Den romantiske dukkert
Af Johnny Wøllekær

Ind med firetoget – Om urbaniseringen og individet
Af Mette Tapdrup Mortensen

Fra hjemmevideo til kulturarv – Historiske film på nettet
Af Bente Jensen

Gagarin i Odense i september 1962
Af Jens Åge S. Petersen

Lokalhistorie på nettet – Nye trends og tendenser
Af Charlotte S. H. Jensen


Den russiske kosmonaut Jurj Gagarin besøgte i 1962 Danmark, hvor han bl.a. aflagde et besøg i H.C. Andersens Hus i Odense. Overalt blev han hyldet som en superhelt, og under besøget i Odense var det lige før, at betjentene ikke kunne holde autografjægerne tilbage.

Nummer 2

Boganmeldelser

Københavns Gl. Amt

 • Anni Agerskov, Hans Bindslev, Knud Remi Christensen, Line Ludvigsen og Inga Nielsen (red.): Årsskrift 2010 – Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
 • Ubudne gæster – Stemmer fra Værløseegnen om besættelsestiden 1940-1945
 • Niels Peter Stilling (red.): Søllerødbogen 2010
 • Erik Staarup et al. (red.): Årbog 2011 (Gladsaxe)
 • Michael Bach og Anne Møller Rasmussen (red.): Frederiksberg gennem tiderne, Bind 33
 • Jeppe Tønsberg (red.): Fabrikken i Brede – krudtværk og kobberværk, industripark og nationalmuseum
 • Darius Monfared m.fl. (red.): Glimt fra albertlund historie – Årsskrift 2010

Frederiksborg Gl. Amt

 • Bent Skov Larsen m.fl. (red.): Humlebæk Havn gennem 200 år
 • John Rydahl: Rigtige Originaler og andre Tosserier

Roskilde Gl. Amt

 • Gunnar Solvang: En østsjællandsk husmand i en brydningstid

Storstrøms Gl. Amt

 • Helmer Christensen og Knud Vægter: Sådan lærte jeg at lave kræmmerhuse
 • Lolland-Falsters Historiske Samfund – Årbog 2010
 • Stevns før og nu – Bind XII

Vestsjællands Gl. Amt

 • Niels Wickmann (red.): Kystkultur – Fra Nordvestsjælland 2009. Årbog for kulturhistorien i Nordvestsjælland 2009

Bornhoms Gl. Amt

 • Bornholmske udvandrede – Bornholmske Samlinger, IV. række, 4. bind
 • Ann Vibeke Knudsen og Niels-Holger Larsen: Hugo Mathiessens Bornholm

Fyns Gl. Amt

 • Kurt Risskov Sørensen (red.): Cartha 2010 (Østfyns Museer)
 • Jørgen Thomsen m.fl. (red.): Odensebogen 2011
 • Jørgen Thomsen: Patriotisk Selskab i 200 år
 • Anne Christensen: Sanderupgaards romantiske have – set med Eckersbergs og andre kunstneres øjne o. 1800
 • Tåsinge Årbog 2010
 • Vends 2010 (Nordvestfyn)
 • Eigil Nikolajsen: Vikingeskibet og Apotekeren
 • Karen Margrethe Fabricius (red.): Ærø Museum – Årbog 2010

Sønderjyllands Gl. Amt

 • Peter Dragsbo (red.): Christian III og Dronning Dorotheas anetavler i Sønderborg Slotskirke
 • Mikkel Leth Jespersen: Fyrste og folk – Hertug Hans den Ældres fyrstestat i 1500-tallets Slesvig-Holsten
 • Jørgen Peder Clausager, Kim Furdal og Jane Nissen: Postkort og byudvikling – Aabenraa på postkort 1890-1945
 • Kim Furdal m.fl. (red.): Velfærdstider og kulturarv – set fra Sønderjylland

Ribe Gl. Amt

 • Morten Hahn-Pedersen (red.): Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2009

Vejle Gl. Amt

 • Sten Krarup: Ernst Petersen – Arkitekt i Kolding 1918-1953
 • Benny Andersen, Erik Rask Petersen, Keld Pedersen og Leif Andersen (red.): Brædstrupegnens Hjemstavnsforening – Årsskrift 2010
 • Bjørn Westerbeek Dahl og Erik Housted: Fredericia Fæstnings Historie, Bind 1, 2 og 3
 • Heinz Jacobsen, John S. Madsen, P.E. Jeppesen og Rasmus Kreth (red.): Glud Museum, Årsskrift 2010

Ringkøbing Gl. amt

 • Jan Svendsen (red.): Ved urhanens fjer –  Brande kommunes historie 1970-2010
 • Jens Grandjean Johannessen (red.): Hardsyssels Årbog 2010

Viborg Gl. Amt

 • Bodil Selmer: Fyrmesteren – Beretning om et liv på kanten af havet, Chr. Heering 1843-1905
 • Rud Kjems og Niels Mortensen (red.): Skivebogen 2010
 • Ole Degn (red.): Stiftet og byen (Viborg)
 • Henning Ringgård Lauridsen og Lise Mette Markwart (red.): Vibog Bogen 2010

Aarhus Gl. Amt

 • Anette Knudsen m.fl. (red.): Brudstykker fra Blicheregnen
 • Jørgen A. Pontoppidan: Constantinsborg – fortalt i billeder
 • Jesper Laursen: Herregårdsbilleder – Livet på Moesgård 1900-1950
 • Lars Boelskifte (red.): Historisk Aarbog fra Randers Amt 2010
 • Kenn Tarbensen og Kristian Buhl Thomsen: Industriminder i det gamle Århus
 • Kurt Quist Nielseb (red.): Østjysk Hjemstavn – 75. årgang 2010
 • Erik Korr Johansen og Jeppe Norskov Stokholm (red.): Århus Stifts Årbøger 2010

Nordjyllands Gl. Amt

 • Henrik Gjøde Nielsen (red.): Fra Himmerland og Kjær Herred 2010
 • Flemming Sørensen og Henrik Gjøde Nielsen (red.): Fra Østhimmerland – Fra Himmerland og Kjær Herred 1912-2012
 • Bente Kristensen m.fl. (red.): Han Herred Bogen 2011
 • Jytte Nielsen m.fl. (red.): Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2010
 • Jens Topholm: Ø-gadekvarteret i Aalborg – Aalborgbogen 2010

Diverse

 • Arbejdermuseets årbog 2009
 • Søren Byskov (red.): Fiskeriet, der forsvandt
 • KUML 2010 (Arkæologisk Selskab)
 • Christian Larsen (red.): Realskolen gennem 200 år
 • Torben Grøngaard Jeppesen: Skandinaviske efterkommere i USA – Etniske grupper eller kerneamerikanere?
 • Poul Grinder-Hansen: Søren Abildgaard (1718-1791) – Fortiden på tegnebrættet
 • Johnny Wøllekær: Tidens krav er sportens krav – studier i kommunal idrætspolitik 1900-50
 • Ole degn (red.): Tolden i sundet – Toldopkrævning, politik og skibsfart i Øresund 1429-1857
 • Kristin Brøgger Jensen, Lone Hedegaard Liljegren og Keen Tarbensen (red.): Regnskabshistorie – Erhvervsregnskaber som kilder i historieforskningen

Arhus Idrætspark den 21. maj 1936, hvor der var lokalopgør mellem AGF og AIA. Billedet er fra Johnny Wøllekærs bog “Tidens krav er sportens krav”.

Nummer 3

Fællesskab med den trængende borger – Fattigvæsensplanen for København og forstæder 1799
Af Inger Nørgaard

Indlagte børn og unge – Glimt af børnepsykiatrien på Middelfart Statshospital 1890-1940
Af Jennie Sejr Junghans

Fattiggårde som socialpolitisk intention og praksis
Af Inge Mønster-Kjær

Hindsgavl, Nordens Borg – Et mødested i det 20. århundrede
Af Inge Mønster-Kjær

100 år – Danmarks Naturfredningsforening
Af Johnny Wøllekær


Med hatten i hånden tigges der foran Odense Fattiggård. Maleriet af Wilhelm Bendz blev påbegyndt u 1831, hvor maleren besøgte sin fødeby.