Journalen

Journalen, Lokal- og kulturhistorisk tidsskrift, udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) og Organisationen Danske Arkiver (ODA).

Journalen udkommer tre gange årligt og udsendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i DLF’s medlemsforeninger samt til arkiver, der er medlem af SLA og ODA.

Et af Journalens tre årlige numre er helliget anmeldelser af lokalhistoriske udgivelser. Indholdet i de enkelte numre ses ved at vælge årgang (undermenupunkt).

Journalen kan købes særskilt for 75 kr. pr. enkeltnummer eller 200 kr. for en årgang. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til DLF’s kasserer.

Redaktør for Journalen er Johnny Wøllekær, og i redaktionen sidder Erik Korr Johansen, Jacob Krause, Erik Nørr, Jørgen Thomsen, Kurt Risskov Sørensen og Aase Windeballe.