Journalen

Journalen udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) og Organisationen Danske Arkiver (ODA).

Journalen udkommer tre gange årligt og udsendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i DLF’s medlemsforeninger samt til arkiver, der er medlem af SLA og ODA.

Et af Journalens tre årlige numre er helliget anmeldelser af lokalhistoriske udgivelser. Indholdet i de enkelte numre ses ved at vælge årgang (undermenupunkt).

Journalen kan købes særskilt for 50 kr. pr. enkeltnummer eller 140 kr. for en årgang. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til DLF’s kasserer.

Redaktør for Journalen er Johnny Wøllekær, og i redaktionen sidder Jørgen Thomsen, Harriet M. Hansen, Kurt Risskov Sørensen, Lene Wul, Erik Korr Johansen og Aase Windeballe.